Suriyeliler Üniversitelere Sınavsız mı Giriyor?

Suriyeli öğrencilerin istedikleri üniversiteye herhangi bir koşul veya sınav olmadan girebildikleri iddiasını inceledik. Yükseköğretim Kurulu’nun yabancı öğrenci kabulüne ilişkin esaslarını, devlet üniversitelerinin ve özel üniversitelerin öğrenci kabul uygulamalarını araştırdık.

Suriyeli Öğrenciler ile Diğer Yabancılar Arasında Bir Ayrım Var mı?
Ne devlet üniversitelerinde ne de özel üniversitelerde Suriye uyruklu öğrenciler ile diğer yabancı uyruklu öğrenciler arasında bir fark yoktur. Yabancı uyruklu öğrenciler bir üniversiteye hangi şartlarda yerleşebiliyor ise Suriyeli öğrenciler de aynı şartlarda üniversitelere yerleşebiliyor.

Üniversiteler Hangi Şartlara Göre Öğrenci Alıyor?
Üniversiteler YÖK’ün belirlemiş olduğu temel şartların üzerine kendi senatosunun aldığı kararları da ekleyerek başvuru şartlarını oluşturuyor. Devlet ya da özel üniversiteler öğrenci alırken Türk vatandaşları için ayrı, yabancılar için ayrı şartlar istiyor. Bir Türk öğrencinin Türkiye’deki bir üniversiteye yerleşebilmesi için Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmesi ve belli bir puanı almış olması gerekli. Yabancı öğrenciler ise devlet üniversitesine yerleşmek için YÖS’e (Yabancı Öğrenci Sınavı) girmeleri gerekiyor. Özel üniversiteye girmek istediklerinde ise her üniversitenin kendi belirlemiş olduğu şartlara göre tercih yapabiliyor. Mesela Üsküdar Üniversitesi bir yabancı öğrencinin lise diplomasını yeterli görürken, Sabancı Üniversitesi ise lise diplomasının yanında kabul ettiği uluslararası sınavlardan birinden yeterli miktarda puan almasını istiyor. Bu puanı alamadan başvuru yapamıyorsunuz.

YÖK Tarafından Belirlenen Temel Şartlar
Örnek: Sabancı Üniversitesi Yabancı Öğrenci Yeterlilik Şartları
Üniversitelerin Yabancı Öğrenciler için istedikleri şartları arama motorlarını kullanarak bulabilirsiniz. Üniversitenin adını yazıp sonuna Yabancı Öğrenci yazdığınızda ilgili sayfalara ulaşabiliyorsunuz.

Yabancı Öğrenciler Ücretsiz mi Okuyor?
Devlet üniversitelerinde Türk öğrenciler için birinci öğretimler ücretsiz, ikinci öğretimler ise ücretli iken yabancılar için hem birinci öğretimler hem de ikinci öğretimler ücretlidir. Özel üniversitelerde ise Türk öğrenciler YKS’de aldığı puan, başarı sırası ya da tercih sırasına göre ücretsiz/burslu okuma imkanına sahip iken yabancı öğrencilerin böyle bir imkanı yoktur. Yabancı öğrenciler üniversitenin ücreti ne ise onu ödemekle yükümlüdürler. Üniversitelerde yaklaşık 148 bin uluslararası öğrenci eğitim almaktadır. Bunların sadece %16,8’i burs almaktadır. (Yaklaşık 25.000 kişi) Bu kişilerin tamamı devlet üniversitelerinde okumakta olup, öğrencilerin harç parası bu burs ile karşılanmaktadır. Özel üniversite okuyan öğrencilere burs veril-me-mektedir.

Bir Sınıfın Tamamı Yabancı Öğrenci Olabilir mi?
Hayır olamaz. Üniversiteler istediği kadar yabancı öğrenci alamıyor. Her bölüm için yabancı öğrenci sayısını senato kararıyla belirleyen üniversiteler daha sonra bu kontenjanları onaylaması için YÖK’e gönderiyor. YÖK yapığı değerlendirmede sayıları onaylarsa bir sonraki sene için üniversitenin yabancı kontenjanı belirlenmiş oluyor. Hangi üniversitenin kaç tane yabancı öğrenci alabileceği YÖK’ün internet sitesinde yazıyor. Yani Suriyeliler ya da yabancı öğrenciler tüm şartları sağlasalar ve parasını verseler bile kontenjan sınırı olduğu için istediği üniversitede okuya-mı-yor. Mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün Türk öğrenciler için kontenjanı 110 iken, yabancı öğrenciler için 12’dir. Havacılık ve Uzay Mühendisliğinin kontenjanı Türk öğrenciler için 85 iken, yabancı öğrenciler için 5’tir. (Kontenjan tabloları / Tablo 4 sayfa 200)

Üniversitelerin Yabancı Öğrenci Kontenjanları

Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Koç ve Sabancı gibi Üniversitelerin Şartları Nedir?
Özel veya devlet olsun, her üniversitenin yabancı öğrencilerle ilgili şartları farklı olmkatadır. Marka değeri yüksek olan üniversiteler seviyelerini koruyabilmek için başarılı öğrencileri almak isterler. Kimse üniversitenin eğitim kalitesinin düşmesini istemez. Bu sebeple devlet ya da özel fark etmeksizin marka değeri yüksek olan üniversitelere girmek paranız olsa bile zordur. YÖK’ün temel şartlarının yanında üniversite senatosunun belirlediği yeterlilikleri de sağlamanız gereklidir.

Kısacası Suriyeliler ya da genel olarak tüm yabancı uyruklular, Türkiye’de istedikleri üniversiteye istedikleri şekilde giremiyorlar. Her üniversitenin bir kontenjanı olduğu gibi her bölümün de kendine özel yeterlilik şartları var. Özel üniversiteler zaten herkes için paralı. Paranız olduktan sonra özel bir üniversitede okumanız çok zor değil. Türk vatandaşlarının YKS’de gösterdiği başarı, marka değeri yüksek olan üniversitelerde dahil olmak üzere tüm özel üniversitelerde ücretsiz okumanın kapılarını açıyor. Fakat yabancıların böyle bir şansı yok. Devlet üniversitelerinde de yabancılar için sağlanan kontenjan %10 ya da %10’un altında. YÖS’ten aldığı puan o bölüme başvuranlardan düşükse üniversiteye giremiyor.

Her Ülkenin Yabancı Öğrenci Politikası Vardır
“YÖS çok kolay, YKS çok zor, eşit şartlarda değiliz.” diye düşünebilirsiniz. Fakat burada amaç yabancıların kolay bir sınavla Türk vatandaşlarının yerine üniversitelerde eğitim alması değil. Eğer böyle olsaydı zaten kontenjan sınırı olmaz ve lise diploması olan herkes üniversiteye alınırdı. Yabancıların Türkiye’de eğitim alması çok amaçlı ve ileriye dönük bir eğitim politikasıdır. Bugüne kadar bu imkanlardan yararlanan öğrenciler kendi ülkelerine döndüklerinde, Türkiye ile aralarında bir bağ sağlamaktadır. Aynı zamanda kendi ülkesindeki imkansızlıklardan dolayı okuyamayan başarılı öğrencilerin de ülkemize yönelmesi amaçlanmaktadır.

*YÖS Hakkında
2010-2011 akademik yılına kadar merkezi sistemle yapılan Yabancı Öğrenci Sınavı, bu tarihten sonra YÖK tarafından alınan “üniversitelerin kendi sınavını kendi yapması” kararıyla devam etmektedir. Bazı üniversiteler yabancı öğrenciler için kendi sınavını yapmakta olup bazı üniversiteler de diğer üniversitelerin yaptığı sınavda alınan puana göre öğrenci kabul etmektedir. Mesela bir üniversite başka bir üniversitenin yaptığı sınavdan 85 puan alınması şartı koyabilir. Böylece yabancı öğrenci bu puanın altında ise oraya başvuru yapamaz.

*Suriyelilerle ilgili sosyal medyada çıkan 17 asılsız iddiayı inceledik. Mülteciler Derneği tarafından hazırlanan Doğru Bilinen Yanlışlar kitapçığına ulaşmak için tıklayınız…

Suriyelilerle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar