AİLE DANIŞMANLIĞI BİRİMİ

AİLE DANIŞMANLIĞI BİRİMİ

Hassasiyetlere yönelik danışmanlık hizmetleri

İnsan hakları hukukuna ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak bireyin haklarına saygı duymayı amaçlayan tüm faaliyetleri ifade eder. Amacımız bireylerin ihtiyaçlarına, spesifik hassasiyet durumlarının tespit edilerek hassasiyet derecesi en aza indirmeye çalışmaya, kapasiteyi arttırmaya ve tehlike-risk oluşturabilecek durumların yatıştırılmasına yönelik bilgilendirme ve yönlendirmeleri kapsamaktadır. Bu süreç, karşılıklı olarak gerçekleştirilir; danışmaya gelen bireyin isteği ve rızası doğrultusunda işletilir.

Koruma/Himaye biriminde herhangi bir dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi görüş ayrımı gözetilmeksizin başvuru yapan tüm yabancı uyruklu bireylere, farkında oldukları ya da olmadıkları hassasiyetlerine yönelik danışmanlık hizmeti sağlamak ve gerekli bilgi ve yönlendirmeleri yapmaktır.

TEMEL İLKELERİMİZ

ZARAR VERMEME

AYRIMCILIĞA UĞRATMAMA

BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM VE/VEYA RIZA

ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI

HESAP VEREBİLİRLİK

GİZLİLİĞE SAYGI

zgemi-multeci-cocuklara-kirtasiye-malzemesi-kiyafet-ve-oyuncak-dagitildi-05

NELER YAPIYORUZ?

ALT BİRİMLER

ÇOCUK KORUMA

Çocuk Koruma Birimi Ekonomik Destek, Eğitim, Sağlık, Barınma ve Bakım

KADIN KORUMA

Kadın Koruma Biriminde yalnız kadınlar, yalnız ebeveynler, barınma...

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Öğrencilerin akademik ve sosyal alanda...

KARİYER MERKEZİ

Beceri geliştirme eğitimleri ve atölyeler düzenleyerek danışanların...

Uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki bireyler ya da bu kapsama henüz dâhil olmamış aday adayları, Mülteciler Derneği’ne başvurabilir.

Danışanlar Mülteciler Derneğinden hizmet alabilmeleri için öncelik giriş katta sosyal Destek sistemine kayıtları gerçekleşir. Daha sonra başvuruda bulunan bireylerin talepleri ne olursa olsun öncelikle Koruma Birimine yönlendirilir. Koruma Birimi tespitler doğrultusunda bakım planı oluşturup iç ve dış yönlendirme yaparak vaka takip süreci başlatır.

BAKIM PLANIMIZ

Hassasiyet değerlendirme

İhtiyaç değerlendirme

Kapasite değerlendirme

Yararlanıcının etkin katılımı

Hedef belirleme

Bilgilendirilmiş onam/Rıza

İzleme ve takip

2020 YILI İSTATİSTİKLERİ

Koruma birimi tarafından yapılan faaliyetlere ait istatistiksel veriler.

0
Danışmanlık Verilen Aile Sayısı
0
Vaka Sayısı
0
Ev Ziyareti

Cinsiyet Dağılımı:

ERKEK

1.610

44%

KADIN

2.016

56%

YAŞ ARALIKLARI:

Çocuk

47.4%
0

Yetişkin

52.6%
0

Toplam

100%
0

*Çocuklar 0-17 yaş, yetişkinler ise 18 ve üstü yaşa sahip olan kişilerden oluşmaktadır.

OKUL BİLGİSİ:

Okula gidiyor

309 65%

Okula Gitmiyor

35%

Toplam

100%
0

*6-17 yaş arasında olan çocukların okula gidip gitmeme bilgisi

İpek Çakmak
Koruma ve İnsani Yardım Sorumlusu

Selçuk Üniversitesi
Sosyoloji Lisans Mezunu

Hatice Baba
Kıdemli Sosyal Çalışmacı

Boğaziçi Üniversitesi
Sosyoloji Lisans Mezunu

Betül Nur Aydın
Sosyal Çalışmacı

Harran Üniversitesi
Sosyoloji Lisans Mezunu

Neslihan Solmaz
Sosyal Çalışmacı

Maltepe Üniversitesi
Sosyal Hizmet Lisans Mezunu

Handenur Pekiner Adıyaman
Sosyal Çalışmacı

İstanbul Üniversitesi
Sosyoloji Lisans Mezunu

Kübra Esen
Sosyal Çalışmacı
Rümeysa Aydınhan
Sosyal Çalışmacı