KORUMA/HİMAYE

Yürüyen insanlar

KORUMA/HİMAYE BİRİMİ
Koruma Birimi, bireylerin hassasiyet seviyelerinin tespit edilerek risk oluşturabilecek durumların en aza indirilmesine ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik bilgilendirme ve yönlendirmeler üzerine çalışmaktadır.

Koruma Birimine Kimler Başvuru Yapabilir?
Uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki bireyler ya da bu kapsama henüz dâhil olmamış aday adayları, Mülteciler Derneği’ne başvurabilir. Herhangi bir dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi görüş ayrımı gözetilmeksizin başvuru yapan bireylere, danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Verilen Hizmetler?

 • Yönlendirme (İç; Mülteciler Derneği/ Dış; Hizmet veren tüm kurumlar)
 • Refakat, taşıma, tercüme (sözlü ya da yazılı olarak hizmetlere erişim isteğinin bildirilmesi)
 • İlaçlar ve tıbbi araçlar (AFAD kapsamı dışında, sağlık görevlileri ve uzmanlar tarafından reçeteyle yazılmış olan)
 • Rehabilitasyon
 • Temel destek maddeleri (nakit ya da gıda, kömür vb.)
 • Yasal danışma
 • Kadın Konukevi
 • Bireylerin çeşitli kurs ve etkinliklere yönlendirilmesi ile yeterliliklerinin sağlanması, farkındalıklarının arttırılması ve güçlendirme çalışmalarının yapılması
 • Kadın ve çocuklara yönelik psiko-sosyal destek verilmesi (risk altındaki kadın ve çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyleri de içermektedir.)

Acil Durum Telefon Numaraları
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (risk altındaki kadın ve çocuklar, engelli ve yaşlı bireyler gibi hassasiyetleri olan kişilere hizmet sunmaktadır): ALO 183 (Arapça seçeneği mevcuttur)

 • Sağlık Bakanlığı Çağrı Merkezi: 184
 • Polis: 155
 • Jandarma: 156
 • Sağlık Bakanlığı: 444 47 28 (Türkçe, İngilizce ve Arapça seçenekleri mevcuttur)

Ayrıca, ayrıntılı bilgi ve yönlendirmeler için Mülteciler Derneği’ne başvuruda bulunabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular
UNHCR tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hazırlanan “Türkiye’deki Suriyeliler Hakkında Sıkça Sorulan Sorular” kitapçığına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: