AİLE DANIŞMANLIĞI BİRİMİ

İnsan hakları hukukuna ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak bireyin haklarına saygı duymayı amaçlayan tüm faaliyetleri ifade eder. Amacımız bireylerin ihtiyaçlarına, spesifik hassasiyet durumlarının tespit edilerek hassasiyet derecesi en aza indirmeye çalışmaya, kapasiteyi arttırmaya ve tehlike-risk oluşturabilecek durumların yatıştırılmasına yönelik bilgilendirme ve yönlendirmeleri kapsamaktadır. Bu süreç, karşılıklı olarak gerçekleştirilir; danışmaya gelen bireyin isteği ve rızası doğrultusunda işletilir.

Koruma/Himaye biriminde herhangi bir dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep ve siyasi görüş ayrımı gözetilmeksizin başvuru yapan tüm yabancı uyruklu bireylere, farkında oldukları ya da olmadıkları hassasiyetlerine yönelik danışmanlık hizmeti sağlamak ve gerekli bilgi ve yönlendirmeleri yapmaktır.

TEMEL İLKELERİMİZ

ZARAR VERMEME

AYRIMCILIĞA UĞRATMAMA

BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM VE/VEYA RIZA

ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI

HESAP VEREBİLİRLİK

GİZLİLİĞE SAYGI

zgemi-multeci-cocuklara-kirtasiye-malzemesi-kiyafet-ve-oyuncak-dagitildi-05

NELER YAPIYORUZ?

ALT BİRİMLER

ÇOCUK KORUMA

Çocuk Koruma Birimi Ekonomik Destek, Eğitim, Sağlık, Barınma ve Bakım

KADIN KORUMA

Kadın Koruma Biriminde yalnız kadınlar, yalnız ebeveynler, barınma...

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Öğrencilerin akademik ve sosyal alanda...

KARİYER MERKEZİ

Beceri geliştirme eğitimleri ve atölyeler düzenleyerek danışanların...

Uluslararası ve geçici koruma kapsamındaki bireyler ya da bu kapsama henüz dâhil olmamış aday adayları, Mülteciler Derneği’ne başvurabilir.

Danışanlar Mülteciler Derneğinden hizmet alabilmeleri için öncelik giriş katta sosyal Destek sistemine kayıtları gerçekleşir. Daha sonra başvuruda bulunan bireylerin talepleri ne olursa olsun öncelikle Koruma Birimine yönlendirilir. Koruma Birimi tespitler doğrultusunda bakım planı oluşturup iç ve dış yönlendirme yaparak vaka takip süreci başlatır.

BAKIM PLANIMIZ

Hassasiyet değerlendirme

İhtiyaç değerlendirme

Kapasite değerlendirme

Yararlanıcının etkin katılımı

Hedef belirleme

Bilgilendirilmiş onam/Rıza

İzleme ve takip

2021 YILI İSTATİSTİKLERİ

Koruma birimi tarafından yapılan faaliyetlere ait istatistiksel veriler.

0
Danışmanlık Verilen Aile Sayısı
0
Danışmanlık Verilen Kişi Sayısı
0
Yapılan Görüşme Sayısı

Vaka Durumuna Göre Cinsiyet Dağılımı:

ERKEK

2.199

38%

KADIN

3.583

62%

Vaka Durumuna Göre Yaş Aralığı

Çocuk: 1.002
17.3%
Yetişkin: 4.780
82.7%

*Çocuklar 0-17 yaş, yetişkinler ise 18 ve üstü yaşa sahip olan kişilerden oluşmaktadır.