İŞ GÜCÜ HİZMETLERİ BİRİMİ

Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği’nin ortaklaşa oluşturmuş olduğu Kariyer Merkezi;

“İstihdam”, “Girişimcilik” ve “Kariyer” başlıklarında hizmet sağlamakta olup  “Herkes için Kariyer” vizyonunu benimseyerek çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirmektedir.

KARİYER

GİRİŞİMCİLİK

İSTİHDAM

HİZMETLER

Kariyer Merkezi Birimi tarafından danışanlara yönelik verilen hizmetler

İş arayanları beceri ve yetenekleri doğrultusunda, işverenler ile buluşturmak bu alanda gerçekleştirilen temel faaliyet başlığıdır. Yönlendirmelere ek olarak 4 farklı alanda(Türk iş hukuku, Çalışma Hayatı, Cv hazırlama, İş arama ve Mülakat teknikleri, Kültürlerarası iletişim) danışmanlık hizmetleri de sağlanmaktadır. Bunlara ek olarak Çalışma İzni süreci ile ilgili kurumlara ve bireylere danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Kişilere ilgi ve becerileri dahilinde kişilere mesleki ve beceri geliştirme atölyeleri sunulmaktadır.

Dezavantajlı kişilerin istihdamı ile ilgili toplumdaki yanlış algıları değiştirmek adına bilinçlendirme çalışmaları sunulmaktadır.

Kurumlar ile iletişime geçerek onlara sektörden diğer işletmeler ile ortaklıklar kurabilecekleri faaliyetler ve kapasite geliştirme faaliyetleri gibi hzmetler sunmaktır.

Kendi işini kurmak isteyen girişimci mültecilere ihtiyaç duydukları her türlü teknik ve danışmanlık desteği verilmektedir.

Fikir atölyeleri, sosyal girişimcilik ve iş modeli oluşturma çalışmaları noktasında kişilere destek sağlanmaktadır.

Sosyal Girişmcilik Çalışmalarının Desteklenmesi Programı
Hemdem Kooperatifi: Kariyer Merkezi’nin girişimcilik başlığında yürütülen faaliyetler kapsamında desteklenen Hemdem Kooperatifi 2021 Haziran ayında 33 kadının bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir güçlenme merkezi olarak planlamış ve bu programın önemli bir ayağı olarak kurgulanmıştır.

ICF üyesi koçumuz ile ICF standartlarında vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerini desteklemek ve becerilerini keşfetmeleri sağlayabilmek adına bu alanda sunulan asıl hizmettir. Buna ek olarak, bu başlık altında grup etkinlikleri ile toplu kişisel gelişim seminerleri sunulmaktadır.

Üniversite öğrencilerinin Lise öğrencilerine, İş hayatında görev alan kişilerin ise üniversite öğrencilerine mentorluk hizmeti sunduğu iki farklı programı kapsayan bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında mentor ve mentiler pek çok alanda destelenmektedir.

Bu başlık altında, iş hayatında görev yapmakta olan veya farklı alanlarda uzmanlaşmış olan kişiler bir araya getirilerek küçük ve büyük toplantılar gerçekleştirilmekte ve kişilerin ilgili oldukları alan ile ilgili tecrübe paylaşımlarına katılmaları sağlanmaktadır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Çalışma alanındaki bilgi ve yetkinliğinin ulusal geçerliliğe sahip olduğunu kanıtlayan belgeye Mesleki Yeterlilik Belgesi denir.

NEDEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMALIYIM?

İŞVERENLER NEDEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ İSTEMELİ?