HUKUKİ DANIŞMANLIK BİRİMİ

Hukuki Danışmanlık ve Dosya Takibi
Mülteciler Derneği Hukuk Biriminde, mültecilere ve sığınmacılara hukuki danışmanlık, yönlendirme ve vaka takibi hizmeti verilebildiği gibi; hassas durumda olan bazı danışanların da adalete erişim süreçlerinde yanlarında olunarak onlara destek vermektedirler. Birimimizdeki tüm hizmetler eşitlik ve gizlilik ilkesi altında yürütüldüğü gibi, bedelsiz olarak sunulmaktadır.

Vaka Takibi ve Yönlendirme
Danışanların talepleri doğrultusunda, derneğimizin hizmet sınırını aşan konuları, ilgili olaya hakim başka bir kuruma yada kuruluşa dış yönlendirme yapılabildiği gibi, hizmet alanlarımız içinde kalan durumlarda da halihazırda dernek içi yönlendirme yapılmaktadır. Danışanların büyük bir kısmını, cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa ve aile içi şiddete maruz kalan kadınlar ile zorla ve geleneksel yöntemlerle evlendirilen kız çocukları oluşturmaktadır. Bu sıralamayı yalnız ebeveyn, engelli, yaşlı ve fiziksel şiddet mağduru kişiler takip etmektedir.

Uluslararası Koruma ve Mülteci Hukuku
Danışılan konular Özel Hukuka ilişkin olarak yoğunluk sırasıyla, Aile Hukuku, İş Hukuku, Kira Hukuku ve Ceza Hukuku problemleri olduğu gibi; Türkiye sınırları içerisinde yada dışındaki sığınmacı yada sığınma talep eden kişilerin Uluslararası Koruma ve Mülteci Hukuku sorunları önde gelmektedir. Hukuk Biriminde yararlanıcıların kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri için tercüman desteği de verilmektedir.

Hukuk Birimi derneğimizin 5. katında hizmet vermektedir.

EMSAL KARARLAR

Etkili başvuru hakkı, Kötü muamele yasağı, Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, Yaşam hakkı, İdari gözetim ve Sınır dışı edilme ile ilgili emsal kararlar

anayasa-mahkemesi-emsal-kararlar-1

Emsal Kararlar 1

Örnek emsal kararlar

anayasa-mahkemesi-emsal-kararlar-2

Emsal Kararlar 2

Örnek emsal kararlar

SIKÇA SORULAN SORULAR

Tüketici Hakları ile İlgili Çokça Sorulan Sorular

Satın alınan malın ayıplı olması durumunda tüketicinin 4 tane seçimlik hakkı bulunmaktadır:

  • Malı iade ederek ödediği bedeli geri alma hakkı
  • Ayıp oranında bedel indirimi hakkı
  • Malın ücretsiz onarımını isteme hakkı
  • Ayıpsız bir malla değişimi hakkı


Tüketici, bu haklardan dilediğini kullanabilir. Malın tüketiciye teslim edilmesinden itibaren tüketici, iki yıl içinde bu haklarından birini kullanmalıdır. Satıcı tüketicinin talebini yerine getirmek zorundadır.

Satıcının ayıplı mala ilişkin seçimlik hakları kullanılmasını kabul etmemesi durumunda, ürünün değerine göre tüketici, hakem heyetine veya tüketici mahkemelerine başvurarak haklarını kullanabilir.

Hayır, herhangi bir bedel ödemeden aboneliğinizi sona erdirebilirsiniz. Sözleşmeli aboneliklerde, tüketicinin yerleşim yerinin değişmesi ve sözleşme konusu hizmetin tüketiciye yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte sunulmasının imkansız olması durumunda,
tüketici herhangi bir bedel ödemeksizin aboneliğini süresinden önce sona erdirebilir.

Tüketicinin bilgisi olmadan adına hat açılması suçtur. En yakın adliyeye gidilerek Savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekir.

Tüketicinin ürün değişim hakkı bulunsa da mağazadan görerek alınan ürünlerde satıcının iadeyi kabul etmeme hakkı vardır.

Alınan malın ayıplı olması durumunda ise tüketicinin malı iade ederek bedeli geri alma, ayıp oranında üründe indirim isteme, aynı malın ayıpsız olanıyla değiştirilmesini isteme veya malın ücretsiz onarımını isteme hakları vardır.

Tüketici 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir ek ücret ödemeksizin cayma hakkını kullanarak ürünü iade edebilir ve parasını geri alabilir.

Tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir. Değeri 11.330 TL* (2021 yılı için) altında olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu değerin üzerinde olan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemesine başvurabilirsiniz.

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinde bulunan Tüketici Hakem Heyeti’ne yapılabilir.

Tüketici hakem heyetine elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet sistemi üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile başvuru yapılabilir. Başvuru ücretsizdir.

Tüketici hakem heyeti kararları tarafları bağlar ve eğer satıcı ilgili karara uymazsa icra takibi başlatılabilir.

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Hakem Heyetinin bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz edilebilir.

ALO 175 Tüketici Bilgilendirme hattından bilgi alabilirsiniz.

2021 YILI İSTATİSTİKLERİ

Hukuk Danışmanlığı Birimi faaliyetlerine ilişkin istatistiksel veriler. (*2021 ilk 6 ay)

0
Yararlanıcı Sayısı

Cinsiyet Dağılımı:

ERKEK

285

50%

KADIN

284

50%

Yaş Aralıkları:

0-17: 5
0.9%
18-59: 539
94.7%
60+: 25
4.4%
Toplam
569 100%

En Çok Danışılan Konular:

Kimlik Başvurusu
12.3%
İl Değişikliği
8%
Boşanma
14.5%
Kimlik İptali
3.4%
Diğer
61.8%