HUKUKİ DANIŞMANLIK BİRİMİ

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuki danışmanlık ve dosya takibi işlemleri

Hukuki Danışmanlık ve Dosya Takibi
Mülteciler Derneği Hukuk Biriminde, mültecilere ve sığınmacılara hukuki danışmanlık, yönlendirme ve vaka takibi hizmeti verilebildiği gibi; hassas durumda olan bazı danışanların da adalete erişim süreçlerinde yanlarında olunarak onlara destek vermektedirler. Birimimizdeki tüm hizmetler eşitlik ve gizlilik ilkesi altında yürütüldüğü gibi, bedelsiz olarak sunulmaktadır.

Vaka Takibi ve Yönlendirme
Danışanların talepleri doğrultusunda, derneğimizin hizmet sınırını aşan konuları, ilgili olaya hakim başka bir kuruma yada kuruluşa dış yönlendirme yapılabildiği gibi, hizmet alanlarımız içinde kalan durumlarda da halihazırda dernek içi yönlendirme yapılmaktadır. Danışanların büyük bir kısmını, cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa ve aile içi şiddete maruz kalan kadınlar ile zorla ve geleneksel yöntemlerle evlendirilen kız çocukları oluşturmaktadır. Bu sıralamayı yalnız ebeveyn, engelli, yaşlı ve fiziksel şiddet mağduru kişiler takip etmektedir.

Uluslararası Koruma ve Mülteci Hukuku
Danışılan konular Özel Hukuka ilişkin olarak yoğunluk sırasıyla, Aile Hukuku, İş Hukuku, Kira Hukuku ve Ceza Hukuku problemleri olduğu gibi; Türkiye sınırları içerisinde yada dışındaki sığınmacı yada sığınma talep eden kişilerin Uluslararası Koruma ve Mülteci Hukuku sorunları önde gelmektedir. Hukuk Biriminde yararlanıcıların kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri için tercüman desteği de verilmektedir.

Hukuk Birimi derneğimizin 5. katında hizmet vermektedir.

EMSAL KARARLAR

Etkili başvuru hakkı, Kötü muamele yasağı, Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, Yaşam hakkı, İdari gözetim ve Sınır dışı edilme ile ilgili emsal kararlar

anayasa-mahkemesi-emsal-kararlar-1

Emsal Kararlar 1

Örnek emsal kararlar

anayasa-mahkemesi-emsal-kararlar-2

Emsal Kararlar 2

Örnek emsal kararlar

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kısa Çalışma ve Ücretsiz Maaş Desteği ile İlgili Çokça Sorulan Sorular

İşyerindeki çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması veya durdurulması hallerinde, üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart 2020’den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilere yapılan Koronavirüsle mücadele sürecinde, işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre boyunca aylık 1.177 TL gelir desteğidir.

İşçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvuru varsa herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Ancak 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunulabilir.

Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, yabancı işçiler de kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla işçinin son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir.

Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularında işçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;
• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
• İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve
• Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.

İşverenler; gerekli belgeleri bağlı bulundukları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermek suretiyle başvuru yapabilir.

Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi üç aydır.

Hayır, kısa çalışma başvuruları işverenler tarafından yapılmalıdır.

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ödenir.

Bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar

İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken;
• çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,
• hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar, • hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı olarak belirlenir. Ödemeler her halükarda üst sınır olan 4.380,99 TL’yi aşamaz.

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;
hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr portalı üzerinden başvurarak iş almaya hazır olduğunu bildirmek koşulu ile işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılmaktadır.
• 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
• 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) verilmektedir.

İşsizlik sigortası hak kazanma şartlarını sağlayıp işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanmak için Kurumumuza başvuran yabancı ülke vatandaşları Kurumumuza iş arayan kaydı yaptırmak suretiyle işsizlik ödeneği başvurusunda bulunabilirler. Başvuru ve prim ödeme şartlarını sağlayanların ikamet/oturma iznine sahip olmaları kaydıyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanmaları mümkündür.

Dini evlilik, Türkiye’de geçerli bir evlilik olarak kabul edilmediğinden resmi boşanma işlemlerinin yapılması mümkün değildir.

Türkiye’de boşanmak için eşlerin resmi olarak evli olmaları gerekmektedir. Boşanmak için aile mahkemesinde boşanma davası açılır. Boşanmada yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer aile mahkemesidir. 

Dini nikahlı evliliklerde velayet hakkı yalnızca annededir. Dini nikahlı evlilikler Türkiye’de geçerli kabul edilmediğinden babanın velayet hakkı yoktur.  Baba velayeti istiyorsa mahkemede velayet davası açması gerekir. Resmi nikahlı evliliklerde ise velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır.

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Dava devam ederken tedbir nafakası talep edilebilir.

Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Mahkeme boşanmaya karar verirken, anne ve babayı dinledikten sonra, anne ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. Boşanma sonucunda mahkeme velayet hakkının kime verileceğine karar verir. Dava devam ederken de mahkeme uygun gördüğü tarafa geçici velayet hakkı verir.

2020 YILI İSTATİSTİKLERİ

Hukuk Danışmanlığı Birimi faaliyetlerine ilişkin istatistiksel veriler. (*Ocak-Haziran arası)

0
Yararlanıcı Sayısı

Cinsiyet Dağılımı:

ERKEK

354

60.6%

KADIN

230

39.4%

Yaş Aralıkları:

0-17

0.5%
0

18-59

98%
0

60+

1.5%
0

Toplam

584 100%

En Çok Danışılan Konular:

Kimlik Başvurusu

38%

İl Değişikliği

29%

Boşanma

12%

Kimlik İptali

11%

Diğer

10%
Mehmet Yusuf Tuz
Avukat

Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Lisans Mezunu

Joud Hokan
Tercüman

Şam Üniversitesi
İktisat Lisans Mezunu