Hukuki Danışmanlık

Bilgisayar

Hukuki Danışmanlık ve Dosya Takibi
Mülteciler Derneği Hukuk Biriminde, mültecilere ve sığınmacılara hukuki danışmanlık, yönlendirme ve vaka takibi hizmeti verilebildiği gibi; hassas durumda olan bazı danışanların da adalete erişim süreçlerinde yanlarında olunarak onlara destek vermektedirler. Birimimizdeki tüm hizmetler eşitlik ve gizlilik ilkesi altında yürütüldüğü gibi, bedelsiz olarak sunulmaktadır.

Vaka Takibi ve Yönlendirme
Danışanların talepleri doğrultusunda, derneğimizin hizmet sınırını aşan konuları, ilgili olaya hakim başka bir kuruma yada kuruluşa dış yönlendirme yapılabildiği gibi, hizmet alanlarımız içinde kalan durumlarda da halihazırda dernek içi yönlendirme yapılmaktadır. Danışanların büyük bir kısmını, cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa ve aile içi şiddete maruz kalan kadınlar ile zorla ve geleneksel yöntemlerle evlendirilen kız çocukları oluşturmaktadır. Bu sıralamayı yalnız ebeveyn, engelli, yaşlı ve fiziksel şiddet mağduru kişiler takip etmektedir.

Uluslararası Koruma ve Mülteci Hukuku
Danışılan konular Özel Hukuka ilişkin olarak yoğunluk sırasıyla, Aile Hukuku, İş Hukuku, Kira Hukuku ve Ceza Hukuku problemleri olduğu gibi; Türkiye sınırları içerisinde yada dışındaki sığınmacı yada sığınma talep eden kişilerin Uluslararası Koruma ve Mülteci Hukuku sorunları önde gelmektedir. Hukuk Biriminde yararlanıcıların kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmeleri için tercüman desteği de verilmektedir.

Hukuk Birimi derneğimizin 5. katında hizmet vermektedir.