GÖNÜLLÜ BİRİMİ

GÖNÜLLÜ BİRİMİ

Gönüllü kalın!

Gönüllülük Denir?
Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi veya yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki etkinliklere destek olması biçiminde tanımlanır.

Gönüllüler; bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, iyi beşerî ilişkiler, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi niteliklere sahip olabileceği gibi, bu nitelikleri taşımadığı halde toplum için bir şey yapmak isteyen bireyler de olabilir. Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak “gönüllü” olmasıdır.

Gönüllülük bireye haz ve manevi zenginleşme, özgüven gelişimi, ekip çalışması becerilerinde artış ile toplumsal konumun gelişmesi, yeni çevre ve arkadaşlıklar ve yeni ilgi alanları bulma konularında katkı sağlar.

Bizim için Gönüllülük Ne demektir?
Bilgi, beceri ve yeteneğini, imkan ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi kazanç beklemeyen ve herhangi bir çıkar sağlama amacı olmayan, kendi özgür iradesi ile ‘Derneğimizin’ misyonu çerçevesinde, düzenli olarak ve/veya  belirli bir zaman diliminde Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yararına gönüllü faaliyetlere katılan kişilerdir.

NEDEN GÖNÜLLÜ OLMALIYIZ?

İçinde yaşadığımız topluma katkıda bulunabilmek,

İhtiyacı olan insanlara yardım edebilmenin mutluluğunu yaşayabilmek,

Sahip olduğumuz becerileri geliştirme imkânı bulup, kişisel gelişimimize katkı sağlamak,

Her şeyin bir karşılıkla ölçüldüğü dünyamızda, karşılık beklemeden faydalı olunabileceğini göstermek ve deneyimlemek,

Topluma örnek ve faydalı bireyler olmak,

İhtiyaç sahibi, mağdur, kimsesiz, yetim vb. insanlara yardım edebilmenin mutluluğunu yaşayabilmek,

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirmek için...

Biz Ne yapıyoruz?

Mülteciler Derneği Gönüllülük Programı 2019 Mayıs ayında faaliyet göstermeye başlamıştır.  Mart 2020 itibari ile 70 farklı gönüllü ile çalışmalar gerçekleştirmiş ve hala daha bu programı devam ettirmekte olan Mülteciler Derneği, çalışmaları için gerekli insan kaynağının %7 ‘sini gönüllülerden karşılamaktadır. 

0
Gönüllü Sayısı

18 farklı alan:

 • İnsan Kaynakları
 • Koruma Birimi
 • PDR
 • Sosyal Ekonomik Destek Birimi
 • Resepsiyon
 • Veri İzleme ve Değerlendirme
 • Sosyal Medya Birimi
 • Çocuk Dostu Alan ve Anaokulu
 • Proje Uygulama
 • Proje Yazma
 • Sosyal Uyum
 • İdari İşler
 • Hukuk Birimi
 • Eğitim Birimi
 • İstihdam Birimi
 • Tercümanlık
 • Kadın Dayanışma Merkezi
 • Rehabilitasyon

Gönüllü Olma Sürecimiz

Başvurunuz hangi aşamalardan geçiyor?

1-Başvuru

2-Dernek Tanıtım ve Tanışma Toplantısı

3-Bireysel Görüşmeler

4-Gönüllü Sözleşmesinin İmzalanması

5-Gönüllü Oryantasyonu

6-Gönüllü Çalışmalar

7-Gönüllü Motivasyon Etkinlikleri

8-Gönüllülük Sertifikası


Yabancı Dil:

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ediyor musunuz?
EvetHayır

Sosyal Medya Hesaplarınız:
Sadece İstanbul içerisinden gönüllü başvurusu kabul ediyoruz

Destek Verebileceğiniz Alanlar:
İnsan KaynaklarıKoruma BirimiPDRSosyal Ekonomik Destek BirimiResepsiyonVeri İzleme ve DeğerlendirmeSosyal Medya BirimiÇocuk Dostu Alan ve AnaokuluProje UygulamaProje YazmaSosyal Uyumİdari İşlerHukuk BirimiEğitim Birimiİstihdam BirimiTercümanlıkKadın Dayanışma MerkeziRehabilitasyon

Destek Verebileceğiniz Diğer Alanları Yazınız:


GÖNÜLLÜ PROGRAMI EKİBİ

Fatih Gökyıldız
Genel Koordinatör Yardımcısı

Anadolu Üniversitesi
Medya İletişim Ön Lisans Bölümü

Anadolu Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Lisans Bölümü

Sude Karanfil
İdari İşler Personeli

İstanbul Şehir Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Lisans Bölümü