GÖNÜLLÜ BİRİMİ

GÖNÜLLÜ BİRİMİ

Gönüllü kalın!

Gönüllülük Denir?
Gönüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi veya yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak veya genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu (STK) bünyesindeki etkinliklere destek olması biçiminde tanımlanır.

Gönüllüler; bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, iyi beşerî ilişkiler, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi niteliklere sahip olabileceği gibi, bu nitelikleri taşımadığı halde toplum için bir şey yapmak isteyen bireyler de olabilir. Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak “gönüllü” olmasıdır.

Gönüllülük bireye haz ve manevi zenginleşme, özgüven gelişimi, ekip çalışması becerilerinde artış ile toplumsal konumun gelişmesi, yeni çevre ve arkadaşlıklar ve yeni ilgi alanları bulma konularında katkı sağlar.

Bizim için Gönüllülük Ne demektir?
Bilgi, beceri ve yeteneğini, imkan ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi kazanç beklemeyen ve herhangi bir çıkar sağlama amacı olmayan, kendi özgür iradesi ile ‘Derneğimizin’ misyonu çerçevesinde, düzenli olarak ve/veya  belirli bir zaman diliminde Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yararına gönüllü faaliyetlere katılan kişilerdir.

NEDEN GÖNÜLLÜ OLMALIYIZ?

İçinde yaşadığımız topluma katkıda bulunabilmek,

İhtiyacı olan insanlara yardım edebilmenin mutluluğunu yaşayabilmek,

Sahip olduğumuz becerileri geliştirme imkânı bulup, kişisel gelişimimize katkı sağlamak,

Her şeyin bir karşılıkla ölçüldüğü dünyamızda, karşılık beklemeden faydalı olunabileceğini göstermek ve deneyimlemek,

Topluma örnek ve faydalı bireyler olmak,

İhtiyaç sahibi, mağdur, kimsesiz, yetim vb. insanlara yardım edebilmenin mutluluğunu yaşayabilmek,

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusunu güçlendirmek için...

Biz Ne yapıyoruz?

Mülteciler Derneği Gönüllülük Programı 2019 Mayıs ayında faaliyet göstermeye başlamıştır.  Mart 2020 itibari ile 70 farklı gönüllü ile çalışmalar gerçekleştirmiş ve hala daha bu programı devam ettirmekte olan Mülteciler Derneği, çalışmaları için gerekli insan kaynağının %7 ‘sini gönüllülerden karşılamaktadır. 

0
Gönüllü Sayısı

18 farklı alan:

Gönüllü Olma Sürecimiz

Başvurunuz hangi aşamalardan geçiyor?

1-Başvuru

2-Dernek Tanıtım ve Tanışma Toplantısı

3-Bireysel Görüşmeler

4-Gönüllü Sözleşmesinin İmzalanması

5-Gönüllü Oryantasyonu

6-Gönüllü Çalışmalar

7-Gönüllü Motivasyon Etkinlikleri

8-Gönüllülük Sertifikası


Yabancı Dil:

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ediyor musunuz?
EvetHayır

Sosyal Medya Hesaplarınız:*Gönüllülük için yalnızca İstanbul Anadolu Yakasında ikamet eden kişileri kabul edebiliyoruz.

Destek Verebileceğiniz Alanlar:
İnsan KaynaklarıKoruma BirimiPDRSosyal Ekonomik Destek BirimiResepsiyonVeri İzleme ve DeğerlendirmeSosyal Medya BirimiÇocuk Dostu Alan ve AnaokuluProje UygulamaProje YazmaSosyal Uyumİdari İşlerHukuk BirimiEğitim Birimiİstihdam BirimiTercümanlıkKadın Dayanışma MerkeziRehabilitasyon

Neden Bu Alanları Tercih Ettiğinizi Açıklayınız:

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin: @multecilerorgtr
Instagram | Twitter | Youtube


GÖNÜLLÜ PROGRAMI EKİBİ

Sude Karanfil
Gönüllü Birimi Sorumlusu

İstanbul Şehir Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Lisans Bölümü