GÖNÜLLÜ

GÖNÜLLÜGÖNÜLLÜ KİMDİR?
Bilgi, beceri ve yeteneğini, imkan ve zamanını ortaya koyarak çalışma alanı konusunda maddi kazanç beklemeyen ve herhangi bir çıkar sağlama amacı olmayan, kendi özgür iradesi ile Derneğin misyonu çerçevesinde, düzenli olarak ve/veya belirli zaman diliminde Mülteciler Derneği yararına gönüllü faaliyetlere katılan kişilerdir.

Mülteciler Derneği Gönüllülerin, Dernek adına faaliyet gösterdiklerini gözönüne alınarak çalışmalarında mümkün olan en iyi koşullar sağlar.

Gönüllü Ön Başvuru Formuna Ulaşmak için TIKLAYINIZ

GÖNÜLLÜ OLMA KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde faaliyette bulunanlar ve yüz kızartıcı bir suçtan ceza aldığı tesbitedilenler Mülteciler Derneği Gönüllüsü olamaz.

Derneğin amaç, vizyon ve misyonunu benimseyen, derneğin amaç, vizyon ve misyonuna uygun olarak belirlediği etkinlik ve fonksiyonlara somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişisel özelliklere sahip olmak Mülteciler Derneği gönüllüsü olmanın koşuludur.

Gönüllülerin Uyması Gereken Davranış, Kural Ve Sorumluluklar

 1. Derneğin misyonu ve vizyonu doğrultusunda çalışmalara destek vereceğini kabul etmek.
 2. Dernek standartları ve uygulamalarına aykırı taleplerinin değerlendirilmeyeceğini kabul etmek ve bu konuda anlayış göstermek.
 3. Çalışan ve diğer kişilerle ilişkilerinde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayırımı gözetmemek ve tüm bireylere eşit mesafede olmak.
 4. Dernek Tanıtım Toplantısı ve Temel Gönüllülük Bilgilendirme toplantılarına katılmak.
 5. Dernek ilke ve amaçlarını benimsemek ve tatbik etmek.
 6. Yapılan etkinlikler ve/veya yürütülen projelere destek vermek, üstlendiği görevlerde süreklilik göstermek.
 7. Gerçekleştirilen paylaşım toplantılarına, organizasyonlara ve gönüllü seminerlerine katılmak, katılamıyacağı durumlarda Gönüllü Sorumlularına bilgi vermek.
 8. Gönüllüleri ile sağlıklı ve etkin iletişim kurabilmesi için, Dernek kayıtlarındaki bilgilerinin güncel kalmasını sağlamak.
 9. Dernek bünyesindeki faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve çeşitli duyuruların e-posta ile veya kısa mesaj (SMS) olarak tarafına ulaştırılmasını kabul etmek.
 10. Yöresel farklılıkları gözeterek, doğru ve iyi bir model olmak.
 11. Dernek çalışanları ve diğer gönüllüler ile uyum içinde bulunmak ve ekip çalışmalarına destek vermek.
 12. Gönüllülük görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan her türlü sorun ve sıkıntıda sorumlu olan çalışanlarla irtibata geçmek ve çözüm bulmak için ortak hareket etmek.
 13. Dernek bünyesinde herhangi bir siyasi görüş ve kurum adına etkinlikte bulunmamak ve katılmamak.
 14. Kişisel sorunları Vakfa taşımamak.
 15. Katılmaya ve destek vermeye taahhüt ettiği faaliyetlerde kendisinden kaynaklanan aksamaların yaşanmasına sebep olmamak.
 16. Dernek standartlarına ve yetkili personelin yönlendirmelerine uygun davranmak.
 17. Hakim olmadığı konularda Derneği zor durumda bırakacak bilgi ve belge paylaşımında bulunmamak ve sorumluluğu haricinde Derneği taahhüt altında bırakacak paylaşımlarda bulunmamak.
 18. Dernek, Dernek çalışanları, bağışçı ve bursiyerleri hakkında elde edilen bilgileri hiçbir koşulda amaç dışında kullanmamak, kopyalamamak ve saklamamak, üçüncü kişilere ve kamuya vermemek ve paylaşmamak.
 19. Dernek tarafından gönüllülüğün sona erdirilmesi durumunda kimlik kartı ve hizmette kullanılmak üzere verilen tüm malzemeleri iade etmek.

Hangi Alanlarda Gönüllü Olabilirsiniz?
Mülteciler Derneği Gönüllüleri aşağıdaki alanlarda aktif olarak yer alabilirler. Bu alanlar aşağıda sıralanmış olmakla birlikte süreç içerisinde artış gösterebilcektir. Oluşan ihtiyaca göre gönüllüler ilgili alanlara yönlendirilebilecektir.

 • Spor Etkinlikleri
 • Kültürel Etkinlikler
 • Gezi Etkinlikleri
 • Mesleki Eğitim Atölyeleri
 • Sosyal Hizmetler Gönüllüsü
 • Tercüman
 • Fotoğrafçı
 • Saha Gönüllüsü (Anket vb. işler)
 • Ofis Destek (Evrak işleri vb.)

Gönüllü Ön Başvuru Formuna Ulaşmak için TIKLAYINIZ