KADIN KORUMA BİRİMİ

Mülteciler Derneği Kadın Koruma Biriminde yalnız kadınlar, yalnız ebeveynler, barınma ihtiyacı olan kadınlar, insan ticaretine maruz kalmış veya kalma ihtimali olan kadınlar, zorla fuhuşa sürüklenmiş ya da sürüklenmek istenen kadınlar, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete uğrayan kadınlara destek sağlanmaktadır. Haklarını bilen, başkasına bağımlı olmadan ayakları üzerinde durabilen güçlü kadınların her yerde olmasını hedefliyoruz.

Türkiye’de nafaka hakkına sahip olabilmek için resmi evlilik şartı bulunmaktadır. Resmi evliliği olduğu halde nafaka alamama şartları;

 • Belirli bir gelire sahip, boşanma sonrası yoksulluk çekmeyecek kişiler,
 • Maaşı, aylık geliri, dul aylığı, emekli maaşı, yaşlılık maaşı gibi düzenli gelire sahip kişiler,
 • Yeterli miktarda sosyal yardım alan, kira geliri olan, yurtdışından gelire sahip, işsizlik maaşı olan kişiler,
 • Mesleği olan, mesleğini icra eden ve buna bağlı olarak belirli bir kazanca sahip kişiler,
 • Memur olan eşler,
 • Bankada belirli bir miktarda parası olan, faiz gelirine sahip eşler,
 • Mesleğe sahip ya da belirli bir yeteneğe sahip fakat bunu isteyerek kullanmaktan imtina eden kişiler,
 • Kumar bağımlısı eşler,
 • Eşi ile aynı gelire sahip eş,
 • Eşi yoksul olan eş boşanma sonrası yoksulluk nafakası alamaz.

İş yasasının 18. Maddesine göre açık bir şekilde belirtilerek hamilelik, iş sözleşmesinin feshedilmesine geçerli sebep oluşturmamaktadır. 

Aynı yasanın 5. maddesinde fiziksel, biyolojik veya işin niteliğini etkilemeyecek sebepler zorunlu olmadıkça bir işçiye gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı olabilecek farklı bir işlem yapılamaz maddesi de yer almaktadır. Bu kanunların ihlalinde çalışan kadın kendi hakkı olan tazminat ve diğer hakları talep edebilecektir.

İş Kanunu’nun 74. maddesine göre; Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.

Eşinden veya yakınlarından şiddet gören kadınların barınmaları için devletin sığınma evleri (ŞÖNİM)  bulunmaktadır. Fiziksel şiddet gören bir kadının ilk 72 saat içerisinde doktordan darp raporu alması önemlidir.  

Barınma talebi ve şikayet için öncelikle Polis, jandarma gibi kolluk kuvvetlerine başvuru yapmak gerekmektedir. Evden çıkmanın mümkün olmadığı durumlarda  telefonla  155 Polis İmdat ya da Alo 183 Kadın , Çocuk ve Sosyal Hizmet hattından 7/24 destek alınabilir.  Kolluk kuvvetlerine yapılan şikayetlerde, kolluk kuvvetlerinin hatırlatmadığı durumlarda barınma talebinin olduğu ifade tutanağına mutlaka ekletilmelidir.

Kadın erkek fark etmeksizin Uluslararası koruma ya da  geçici koruma kapsamındaki yararlanıcıların  şahıs veya sermaye şirketi  kurulmasına ilişkin işlemler, 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası üzerinden şirket kuruluş prosedürleri uygulanarak yürütülür. Bu prosedürler;

 • İş yeri açmak için vergi dairesine dilekçe ile başvuru yapılır. Vergi levhası alınması ile vergi açılışı yapılmış olur.
 • Esnaf ve sanatkarlar odasından, esnaf ve sanatkarlar sicil kaydı yaptırılır. Sonrasında ilgili oda kaydı yapılır.
 • E devlet üzerinden çalışma izni başvurusu yapılır.
 • Bağkurda kayıt oluşturulur.
 • Belediyeye çalışma izni ve ruhsat başvurusu yapılır.
 • Belediyeden bir zabıta gelip inceleme yapıldıktan sonra ruhsat alınabilir.

Medeni Kanun ile erkeğin birden çok kadınla evlenebilmesi yerine tek eşlilik, erkeğin “boş ol” demesi ile sonuçlanan boşanma yerine, kadının ve erkeğin Kanunda belirtilen nedenlere dayanarak boşanma davası açabilmesi ve mahkeme kararıyla boşanma, mirastan erkek çocuğun tam pay, kız çocuğun yarı pay alması yerine her ikisinin eşit pay almaları kabul edilmiştir.

Türk Medeni Kanunu’na göre Türkiye’de yalnızca resmi nikah yasal olarak tanınmaktadır. Resmi nikah, çocukların ve eşlerin yasal haklarını güvence altına almak için önemlidir.

İş Kanunun 5. Maddesinde yer alan Eşit Davranma İlkesine göre iş ilişkilerinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep vb sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren biyoloik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında , şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet veya gebelik sebebiyle farklı işlem yapamaz. Eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması ( emzirme izni, doğum izni vb), daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. Kanun önünde kadın ve erkek eşit haklara sahiptir.