EĞİTİM VE MENTORLUK BİRİMİ

Eğitim ve Mentorluk birimi olarak, eğitim kademesi içerisine girmiş veya çeşitli sebeplerden dolayı eğitim sisteminin dışında olan çocuklara yönelik yürütülen programlardır. Bu kapsamda; ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklar akademik olarak akranlarıyla aynı seviyeye getirmek, dil bariyerinin olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirecek atölyeler gerçekleştirmek, sosyal uyum faaliyetleri ile iletişim becerilerini geliştirerek okul ortamına adapte olmalarını kolaylaştırmak ve ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Eğitim ve Mentorluk Birimi Çalışma Yöntemi

Öğrencilerin proje, performans ve rutin ödevlerine yardımcı olma

Okulda işlendiği halde tam anlaşılamamış konuların tekrarını sağlama

Öğrencilere dönem içerisindeki sınavlar hazırlanmalarına yardımcı olmak

Öğrenciyi bir üst eğitim kademesine hazırlama

Verimli ve programlı ders çalışma alışkanlığı kazandırma

Akademik desteği günlük hayatta kullanabileceği ortamlar oluşturulduğu atölyelerde verme

Sosyal uyum faaliyetleri ile dışlanmayı ortadan kaldırarak öğrenciler arasında aidiyet duygusunun geliştirilmesini sağlama

Atölye Alanları:

EBA ve online derslere erişim sağlayamayan öğrenciler, ÇOGEM’ de oluşturulan  EBA destek noktasından faydalanmaktadır.

Pandemi nedeniyle yüz yüze yürütülen faaliyetler online ortama aktarılmıştır.

İstekli ve başarılı olan öğrencileri güdülemek, takip ve ölçme değerlendirme yapmak amacıyla MORPA kampüs platformu kullanıma açılmıştır

8.sınıf öğrencilerine yönelik oluşturulan sınava hazırlık kurs programıdır.

Okula giden/ Okul dışı kalmış mülteci ve sığınmacı öğrencilere Türkçe okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri kazandırmak ve Türkçe bilen öğrencilere üst düzey Türkçe desteği sunmak. Dil sorunu yaşayan çocukların sınıf ortamına uyumlarını kolaylaştıracak dil öğretimi vermek.

Arapça eğitimiyle, ana dilini bilmeyen/unutma eşiğinde olan öğrencilere ana dilini öğretmek/ hatırlatmak.

Okula giden/ okul dışı kalmış mülteci ve sığınmacı öğrencilere temel matematik ve analitik düşünme becerileri kazandırmak

Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimi anlamak. Deneysel ölçütleri, mantıksal düşünmeyi ve sürekli sorgulamayı temel alan bir araştırma ve düşünme alışkanlığı kazandırmak.

Çocukların psiko-sosyal, bilişsel ve dil gelişimleri ile kendilerini ifade edebilecekleri, ilişki kurabilecekleri güvenli bir ortam oluşturarak onların duygusal gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla Sultanbeyli ilçesinde 20 Türk 20 Suriyeli öğrenciden oluşan tiyatro grubu ve müzik korosu oluşturulmuştur.

Öğrencilere Resim, Kil, Ebru vb. aktiviteler düzenleyerek onlara sanat zevki aşılamak. Yetenekli öğrencilere ekstra kurslar vererek sanat alanında gelişimlerine destek olunmaktadır.

Çocuklara temel kodlama eğitimi ile algoritma kurma mantığını uygulamalı olarak deneme ve yaratıcılığını teknoloji kullanarak ifade etme becerisi kazandırılır.

(Bilgisayarlar,3D yazıcı, Projeksiyon, eğitici robot, Breadboard, LED, elektrik devresi parçaları)

Ders ortamının dışında öğrencilerin bedensel ve sosyal yönlerini geliştirici aktiviteler yapmak.( Masa tenisi, Langırt, Satranç, Boardgames)

ETKİNLİKLERİMİZ

Eğitim ve Mentorluk Birimi Tarafından Düzenlenen Etkinlikler…

RAPORLAR

Eğitim ve Mentorlük Birimine Ait Raporlar