SAĞLIK REFAHI HİZMETLERİ BİRİMİ

Mülteciler Derneği Sağlık Birimi olarak, sağlık desteğine ihtiyacı olanlara danışmanlık vermekte, ilaç ve tedavi süreci takibi yapmakta, akut/kronik hastalıklardan koruma ve destekleme faaliyetleri yürütmekteyiz. Sosyal çalışmacılar ve hemşireler tarafından verilen bu hizmetlerin yanında Sağlık Birimi’nde fizik tedavi, psikolojik destek, çocuk-ergen-yetişkin psikiyatrisi, dil ve konuşma terapisi ile evde bakım hizmetlerinin ön görüşmeleri gerçekleştirilmekte ve danışanlar ilgili birimlere yönlendirilmektedir.

Sağlık Biriminde yapılan çalışmalar SAMS, ECHO/Alman İşbirliği/GIZ ve IBC partnerliğinde yürütülmekte ve projenin tüm finansmanı bu partnerler tarafından karşılanmaktadır.

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Psikolojik Destek

Dil ve Konuşma Terapisi

Evde Bakım Hizmetleri

Fizik Tedavi

Tesnim Desteksiz Yürüyebiliyor

Hastane Randevusu Alımı Desteği

Engelli, yaşlı ve dil bariyeri olan kişiler için sağlık sistemine erişebilmeleri amaçlanarak e-devlet şifresi ya da MHRS şifreleriyle gelmeleri doğrultusunda hastane randevusu alımına yardımcı olunup, MHRS sisteminin tanıtımı yapılmaktadır.

Bilgilendirme Seminerleri

Diğer bir hedef olarak, hedef kitleyi ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla sağlık ve sağlık sistemiyle ilgili alanlarda halka açık çeşitli seminerler ve eğitimler düzenlenmektedir.