ÇOCUK KORUMA BİRİMİ

Çocuk Koruma Birimi

Ekonomik Destek, Eğitim, Sağlık, Barınma ve Bakım

Sosyal ve Ekonomik Destek, Eğitim, Danışmanlık, Sağlık, Barınma ve Bakım Tedbiri kararları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSB) tarafından sağlanan hizmetlerdir. Bu hizmetler Mülteciler Derneği ile AÇSB arasında yapılan protokol neticesinde 2016 yılından beri aracı bir kuruluş olarak Mülteciler Derneği tarafından danışanlara ulaştırılmaktadır.

Bu çalışmaların yapılabilmesi için tarafımıza kurum içinden, kurum dışından yönlendirilen veya tarafımızca tespit edilen ailelere tercüman eşliğinde ziyaret gerçekleştirilerek sosyal inceleme yapılır. Sağlanan hizmetin çocuk odaklı olması sebebiyle öncelikli olarak anne ve çocuklarla görüşme gerçekleştirilir, gerek görüldüğünde diğer aile üyeleri ile de görüşülür. Bu görüşmede; ailedeki bireylerin özgeçmişleri (sağlık, eğitim, psiko-sosyal, ekonomik durumu, çalışma hayatı…) ve ailenin talepleri hakkında genel bilgiler edinilir. Bu bilgiler değerlendirildikten sonra aile hakkındaki sorunlar tespit edilir ve sosyal incelemeyi yapan meslek elemanı tarafından sorunların çözülmesi için gerekli görülen müdahale planı bir rapor halinde (Sosyal İnceleme Raporu) hazırlanır.

Hazırlanan rapor Sultanbeyli Sosyal Hizmet Merkezinde oluşturulan komisyona sunulur. Komisyon onayladığı takdirde meslek elemanının uygun gördüğü müdahale planı yetkili birimlerce uygulanmaya başlanır. Ailede istisnai bir durum bulunmadığı takdirde, birimdeki meslek elemanlarından biri tarafından üç ayda bir aile ziyaret edilir ve ailenin süreci hakkında kısa bir rapor ( Sosyal İzleme Formu) hazırlanır. Böylece ailenin gelişim süreci düzenli aralıklarla değerlendirilerek takibi yapılır.

MÜLTECİLER DERNEĞİ

Çocuk Koruma Birimi

Birimin İlkeleri

 • Kişisel bilgilerin gizliliği
 • Kaynakların adaletli ve eşit bir şekilde dağılımı
 • Ayrımcılıkla mücadele
 • Farklı kültürlere saygı
 • Koşulsuz kabul
Ebeveynleri tarafından ihmal edilen çocuğun/çocukların tespit edilmesi durumunda aile hakkında Danışmanlık Tedbiri kararı alınır. Alınan bu karar ilgili çocuk mahkemesi tarafından takip edilir. Bu karar ile alanında uzman olan meslek elemanları tarafından(psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışman.) ebeveynlere çocukları yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümüne yönelik eğitimler ve çalışmalar yapılır. Yapılan her çalışma raporlanarak ilgili mahkemeye gönderilir. Danışmanlık hizmeti ailenin sorun yaşadığı süreç boyunca devam edebilir. Danışmanlık Tedbiri Kararı ile Hedeflenenler;
 • Çocuğun ihmal edilmesini önlemek,
 • Çocuğun aile ortamında yetişmesini sağlamak,
 • Ebeveynlerin çocuklarına zaman ayırmasını sağlamak,
 • Çocukların gelişimini yakından inceleyebilmektir.

Zorunlu eğitim çağında olup okula gitmeyen/gönderilmeyen çocuk hakkında eğitim tedbiri kararı alınır. Bu karar çocuğa en yakın olan okulun yönetimi tarafından uygulamaya konulur.   Okuldaki ilgili meslek elemanı çocuk ve aile ile çocuğun eğitim süreci ile ilgili çalışmaları yapar. Eğitim Tedbiri ile Hedeflenenler;

 • Çocuğun bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devam etmesi,

Eğitim kurumuna devam etmeyen/ettirilemeyen çocukların iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna yönlendirilmesi veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesi.

Ebeveynlerin çocuğun/çocukların bakımını sağlayamadığı takdirde çocukların cinsiyetine ve yaşına uygun bir sevgi evine yerleştirilmesi için Bakım Tedbiri kararı alınır. Çocuk/Çocuklar sevgi evindeyken ilgili meslek elemanları tarafından ailenin çocukların bakımını üstleneceği kanaatine varıldığı takdirde çocuklar ailenin yanına geri yerleştirilirler. Bakım Tedbiri kararı ile hedeflenen;

 • Çocuğun eğitim ve sağlık durumunun; fiziki ve psiko-sosyal gelişiminin yakından takip edilmesini sağlamak,
 • Çocuğun ihmal veya istismara uğramasını engellemektir.

Ebeveynlerin çocuğun sağlık sorunları ile ilgilenmemesi durumunda sağlık sorunu olan çocuk hakkında Sağlık Tedbiri kararı alınır. Alınan Sağlık Tedbiri kararı, ailenin ikamet adresine en yakın hastanedeki sosyal hizmet birimindeki meslek elemanları tarafından uygulanır. Sosyal Hizmet birimindeki meslek elemanları tarafından çocuğun sağlık süreci hakkında gerekli takip ve yönlendirmeler yapılır.  Sağlık Tedbiri kararı ile hedeflenenler;

 • Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması,
 • Fiziksel veya ruhsal sağlığı zarar görmüş olan çocukların tedavisi için gerekli olan geçici veya sürekli tıbbî bakım ve rehabilitasyonun sağlanması,
 • Bağımlılık yapan maddeleri kullanan çocukların tedavi edilmesi,
 • Çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmesinin sağlanması.

2020 YILI İSTATİSTİKLERİ

Çocuk Koruma Birimi faaliyetlerine ilişkin istatistiksel veriler. (*2020 ilk 6 ay)

0
Görüşme Yapılan Aile Sayısı
0
SED Bağlanan Aile Sayısı
0
Ekonomik Desteği Sonlanan Aile
0
Güncel SED Alan Aile Sayısı

Ekonomik, Eğitim, Danışmanlık ve Sağlık Tedbirleri:

ÇOCUK

9

Eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbiri alınan çocuk sayısı

AİLE

5

Eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbiri alınan aile sayısı

Yıllara Göre SED Bağlanan Aile Sayıları:

2020

18.7%
0

2019

22.7%
0

2018

15.2%
0

2017

21.2%
0

2016

22%
0

Toplam:

0
Kadri Güngörür
Sosyal Ekonomik Destek Birimi Sorumlusu

Maltepe Üniversitesi
Sosyal Hizmet Lisans Mezunu

Firdevs Doğan
Sosyal Çalışmacı

Maltepe Üniversitesi
Sosyal Hizmet Lisans Mezunu

Rümeysa Kahraman
Sosyal Çalışmacı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Sosyal Hizmet Lisans Mezunu

Esra Ünsal
Sosyal Çalışmacı

Uludağ Üniversitesi
Sosyoloji Lisans Mezunu

Rümeysa Aydınhan
Çocuk Koruma Birimi Personeli
Gizem İlhan
Çocuk Koruma Birimi Personeli
Zeynep Asya Yalçın
Çocuk Koruma Birimi Personeli