SOSYAL UYUM BİRİMİ

Sosyal Uyum Birimi

Herkes için sosyal uyum, herkes ile sosyal uyum…

Sosyal Uyum, Mülteciler Derneği’nin sağladığı hizmetlerin odak noktasında yer almaktadır. Sultanbeyli’de yaşayan yerel halk ve sığınmacıların birlikte yaşayabilme kültürüne katkı sunmak amacıyla kurulan bu departman, sosyal uyuma yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Departman olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin temel amacı; Sultanbeyli’de yaşayan ev sahibi toplum ile bu ilçede ortak yaşama dahil olmaya başlayan Suriyeliler arasındaki etkileşimi arttırmak, kültürlerarası iletişimi mümkün kılmak ve aynı mekanı paylaşan iki halkın farklılıklarının bizi zenginleştirdiği inancından hareketle toplumsal uyumu desteklemektir.

SOSYAL UYUM NEDEN ÖNEMLİ?

İçinde yaşadığımız toplumun fertlerinin ya da çeşitli grupların insan hakları çerçevesinde kalacak şekilde birbirlerinin her türlü farklılığına saygılı olarak birlikte yaşamaları o toplumun refahı için oldukça önemlidir.

GÜÇLÜ İLETİŞİM

Aynı zamanda birbirinden kopuk şekilde yaşayan grupların ortaya çıkmaması için diyalog halinde olan ve iletişimi güçlü bir toplumun varlığını desteklemek gerekmektedir.

iŞ BİRLİĞİ

Buna yönelik olarak toplumun farklı kesimlerinin iş birliği ve diyalog halinde olabilmesini sağlamaya yönelik politikalar yürütmek önem arz etmektedir.

NELER YAPIYORUZ?

Sosyal Uyum Biriminin gerçekleştirdiği faaliyetler yedi ana başlıkta toplanabilir;

2011 yılı itibarıyla Suriye’de meydana gelen gelişmeler ışığında dünya şimdiye kadar yaşamamış olduğu bir göç hareketini tecrübe etmiştir. Türkiye, geçtiğimiz yıllarda farklı ülkelerden gelen göç hareketleri ile birlikte büyük bir mülteci kitlesine ev sahipliği yaparken, Suriyeli sığınmacıların gelişi ile birlikte dünyadaki en fazla mülteci bulunan ülke konumuna gelmiştir.

2020 YILI İSTATİSTİKLERİ

Sosyal uyum birimi tarafından yapılan etkinliklere ait istatistiksel veriler.

0
Etkinlik Sayısı
0
Katılımcı Sayısı
0
Farklı Katılımcı Sayısı

Cinsiyet Dağılımı:

ERKEK

921

38%

KADIN

1519

62%

Yaş Aralıkları:

0-17 Yaş

39%
0

18-59 Yaş

58%
0

60+

3%
0

Uyruk Dağılımı:

Suriyeli

50%

Türkiyeli

43%

Diğer

7%

GALERİ

SOSYAL UYUM BİRİMİ EKİBİ

Elif Özdemir
Sosyal Uyum Sorumlusu

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyoloji Lisans Mezunu

Medeniyet Üniversitesi
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Mezunu

Yaprak Koçak
Sosyal Uyum Personeli

Kapadokya Üniversitesi
Sosyal Hizmet Önlisans Mezunu