Mülteciler Derneği
Mülteciler Derneği Zemin
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Arapça
İngilizce
Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı  Sultanbeyli Belediyesi Logo  Alman İşbirliği Giz Gmbh Logo  BPRM Logo   Relief Logo   UNHCR Logo   United Work Logo  Uluslararası Mavi Hilal Vakfı Logo
 

Etkinlikler

Sosyal Uyum Birimi
Sosyal Uyum, Mülteciler Derneği’nin sağladığı hizmetlerin odak noktasında yer almaktadır. Sultanbeyli’de yaşayan yerel halk ve mültecilerin birlikte yaşayabilme kültürüne katkı sunmak amacıyla kurulan bu departman, sosyal uyuma yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Departman olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin temel amacı; Sultanbeyli’de yaşayan ev sahibi toplum ile bu ilçede ortak yaşama dahil olmaya başlayan Suriyeliler arasındaki etkileşimi arttırmak, kültürlerarası iletişimi mümkün kılmak ve aynı mekanı paylaşan iki halkın farklılıklarının bizi zenginleştiği inancından hareketle toplumsal uyumu desteklemektir.

Sosyal Uyum Neden Önemli?
İçinde yaşadığımız toplumun fertlerinin ya da çeşitli grupların insan hakları çerçevesinde kalacak şekilde birbirlerinin her türlü farklılığına saygılı olarak birlikte yaşamaları o toplumun refahı için oldukça önemlidir. Aynı zamanda birbirinden kopuk şekilde yaşayan grupların ortaya çıkmaması için diyalog halinde olan ve iletişimi güçlü bir toplumun varlığını desteklemek gerekmektedir. Buna yönelik olarak toplumun farklı kesimlerinin iş birliği ve diyalog halinde olabilmesini sağlamaya yönelik politikalar yürütmek önem arz etmektedir.

Neler yapıyoruz?
Sosyal Uyum Biriminin gerçekleştirdiği faaliyetler yedi ana başlıkta toplanabilir;

Sosyal Uyum Stratejisi

 
 
 
gölge