SOSYAL UYUM BİRİMİ

Sosyal Uyum Birimi

SOSYAL UYUM BİRİMİ

Herkes için herkes ile sosyal uyum…

Sosyal Uyum, Mülteciler Derneği’nin sağladığı hizmetlerin odak noktasında yer almaktadır. Sultanbeyli’de yaşayan yerel halk ve mültecilerin birlikte yaşayabilme kültürüne katkı sunmak amacıyla kurulan bu departman, sosyal uyuma yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Departman olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin temel amacı; Sultanbeyli’de yaşayan ev sahibi toplum ile bu ilçede ortak yaşama dahil olmaya başlayan Suriyeliler arasındaki etkileşimi arttırmak, kültürlerarası iletişimi mümkün kılmak ve aynı mekanı paylaşan iki halkın farklılıklarının bizi zenginleştirdiği inancından hareketle toplumsal uyumu desteklemektir.

SOSYAL UYUM NEDEN ÖNEMLİ?

İçinde yaşadığımız toplumun fertlerinin ya da çeşitli grupların insan hakları çerçevesinde kalacak şekilde birbirlerinin her türlü farklılığına saygılı olarak birlikte yaşamaları o toplumun refahı için oldukça önemlidir.

GÜÇLÜ İLETİŞİM

Aynı zamanda birbirinden kopuk şekilde yaşayan grupların ortaya çıkmaması için diyalog halinde olan ve iletişimi güçlü bir toplumun varlığını desteklemek gerekmektedir.

iŞ BİRLİĞİ

Buna yönelik olarak toplumun farklı kesimlerinin iş birliği ve diyalog halinde olabilmesini sağlamaya yönelik politikalar yürütmek önem arz etmektedir.

NELER YAPIYORUZ?

Sosyal Uyum Biriminin gerçekleştirdiği faaliyetler yedi ana başlıkta toplanabilir;

 

 

Sivil toplum çalışmalarında ilgili hedef grup özelinde ihtiyaca karşılık gelecek faaliyetlerin etkin şekilde yürütülebilmesi için saha araştırmaları önemli bir role sahiptir. Geliştirdiğimiz uyum faaliyetlerinin yaratacağı olumlu sosyal etkiyi arttırabilmek için öncesinde yapılacak saha araştırmalarını oldukça önemsiyoruz. Buradan hareketle aşağıda yer verdiğimiz çalışma alanları yerelde yürüttüğümüz faaliyetlerin genel çerçevesini biçimlendirmektedir.

 

 

 

Mülteciler Derneği olarak Sultanbeyli’de yerel halk ve mülteciler için birbirinden farklı hizmet alanlarında kapsayıcı faaliyetler yürütmekteyiz. Bu faaliyetlerin önemli bir öznesini ise çocuklar oluşturmaktadır. Çocuk Çalışmaları’nı yürütürken karşılaşılan problemlere çözüm bulmak kadar koruyucu önleyici çalışmaları yaygınlaştırmak da önem arz etmektedir.

Kadınlar evde, okulda, iş yerlerinde, sokakta hayatın her alanında varlar ve görünür olmalılar. Sultanbeyli özelinde yürüttüğümüz, hedef grubumuzun kadınlar olduğu çalışmalarda özel ve kamusal alanlarda daha güçlü ve daha görünür olmayı tercih eder hale gelmiş ve iki topluluğun uyumu adına önemli bir rolü üstlenmiş bir kadın grubunun ilk adımları atılmaktadır.

 

 

 

Göç ve mültecilik konularında ilgili kişiler ile hedef katılımcı gruplara yönelik gerçekleştirilen etkinliklerdir. Bu çalışma kapsamında kimi zaman alanında uzman kişiler tarafından bilgilendirme yapılmakta kimi zaman ise başarı hikayelerine ve iyi örneklere yer verilmektedir.

İki toplumu bir araya getiren temalar üzerinden yapılandırılmış faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetler ile yerel halk ve mülteciler arasında var olan ve olası önyargıların kırılmasına, doğru bilinen yanlışların düzeltilmesine olanak tanınmaktadır. Bu doğrultuda gerçekleştirilen sosyal uyum etkinlikleri aşağıdaki gibidir;
 • Farkındalık Çalışmaları
 • Kültür Sanat Faaliyetleri
 • Atölye Çalışmaları
 • Spor Faaliyetleri
 • Buluşmalar
 • Geziler
 • Fikir Kulübü
 • Özel Gün Etkinlikleri

 

 

 

Mülteciler Meclisi, Mülteci ve Sığınmacıların kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri, yaşadıkları sorunların tespit edilip çözüm önerisi getirebilecekleri ve Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin faaliyetlerini ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik öneri ve görüşlerde bulunabilecekleri oturumlardan oluşmaktadır. Yerel halk ve mülteciler arasındaki sosyal uyumu güçlendirmek ve birlikte yaşamı desteklemek meclisin ana faaliyet alanlarıdır.

İnsan hakları, mülteci hakları, sosyal uyum ve birlikte yaşam gibi konuları kapsayıcı farklı uygulamaları içeren 1 tam günlük yaygınlaştırma eğitimleri mülteciler ile temas içerisinde olan Türkiyeliler için hazırlanmıştır;

 • Mülteciler Derneği çalışanları
 • Sultanbeyli Belediyesi çalışanları
 • Sultanbeyli Kaymakamlığı çalışanları
 • Sultanbeyli Halk Eğitim Merkezi çalışanları
 • Sultanbeyli’de hizmet veren STK çalışanları
 • Sultanbeyli’de Türk ve mülteci çocukların birlikte eğitim aldığı okullarda görev alan öğretmen ve idareciler
 • Mülteciler Derneği gönüllüleri
 • Mülteciler Derneği olarak iş birliği kurduğumuz üniversitelerdeki öğrenciler

2011 yılı itibarıyla Suriye’de meydana gelen gelişmeler ışığında dünya şimdiye kadar yaşamamış olduğu bir göç hareketini tecrübe etmiştir. Türkiye, geçtiğimiz yıllarda farklı ülkelerden gelen göç hareketleri ile birlikte büyük bir mülteci kitlesine ev sahipliği yaparken, Suriyeli sığınmacıların gelişi ile birlikte dünyadaki en fazla mülteci bulunan ülke konumuna gelmiştir.

2020 YILI İSTATİSTİKLERİ

Sosyal uyum birimi tarafından yapılan etkinliklere ait istatistiksel veriler. (*Ocak-Haziran Arası)

0
Etkinlik Sayısı
0
Katılımcı Sayısı
0
Farklı Katılımcı Sayısı

Cinsiyet Dağılımı:

ERKEK

602

41%

KADIN

855

59%

Yaş Aralıkları:

0-4 Yaş

1%
0

5-17 Yaş

54%
0

18-59 Yaş

43%
0

60+

2%
0

Uyruk Dağılımı:

Suriyeli

51%

Türkiyeli

46%

Diğer

3%

GALERİ

Ezgi Kaplan
Sosyal Uyum Sorumlusu

İstanbul Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Mezunu
İstanbul Üniversitesi
Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Çalışmaları Programı Yüksek Lisans Mezunu
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kentsel Planlama Yüksek Lisans Mezunu

Yaprak Koçak
Sosyal Uyum Personeli

Kapadokya Üniversitesi
Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Ön Lisans Mezunu