STRATEJİK PLAN

Türkiye’ye zaruri sebeplerden göç eden sığınmacı nüfusundaki artış beraberinde ülkemizde maddi ve manevi yardıma ihtiyaç duyan kişi oranını da etkilemiş ve zaman içerisinde bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu ihtiyacını da arttırmıştır.

Bu sebeple Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başta ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış ihtiyaç sahibi sığınmacılar olmak üzere yerel halkın da sorunlarına çözüm aramak, onları topluma kazandırmak amacıyla 2014 yılında Sultanbeyli ilçesinde hizmet vermeye başlamıştır ve daha çok kişiye ulaşmak üzere çeşitli yerlerde şubeleşmeyi sürdürmektedir.

Dernek, hizmetlerine başta Sultanbeyli Belediyesi olmak üzere diğer yerel, ulusal ve uluslararası donörler ve bireysel bağışçılarının da destekleriyle devam etmektedir.

Mülteciler Derneği hizmetlerini, Birleşmiş Milletler’in yoksulluğu ortadan kaldırmak, dünya gezegenini korumak, tüm insanlığın barış ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak üzere 2016 yılı Ocak ayında yürürlüğe koymuş olduğu “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Aynı zamanda kalite, verimlilik, güvenilirlik ve insana saygıyı kendisine ilke edinerek hizmetlerinde bu ilkeleri gözetmektedir. Sivil toplum kuruluşları için çok önemli olan “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsüne sahip Mülteciler Derneği, hizmet alanlarını ve sınırlarını genişleterek hem ulusal hem de uluslararası platformlarda alanında öncü bir kurum haline gelmeyi hedeflemektedir.

Hedefe giden yolda kilometre taşlarını oluşturan stratejik adımları doğru bir şekilde atmak ve süreci etkin yönetmek şüphesiz çok önemlidir. Bu bilinç ile derneğin kurumsallaşmasına katkı sağlayıp hedeflere ulaşmayı desteklemek amacıyla stratejik plan çalışmaları uygulanmaya başlamıştır.

İç paydaş kapsamında dernek personellerinin ve dış paydaş kapsamında da iş birliği içerisinde bulunulan kurumların, donörlerin ve bağışçıların görüşleri dikkate alınarak dernek vizyonunu gerçekleştirmek üzere hazırlanan Mülteciler Derneği 2023-2027 Yılı Stratejik Planı yürürlüğe konulmuştur.

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Performans Programını aşağıdaki butona basarak indirebilirsiniz.