Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY) Programı

Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY) Programı halihazırda Sosyal Uyum Yardımı Programından yararlanmakta olan fakat iş gücüne yönlendirilemeyeceği için en kırılgan durumda kalan yabancıların yaşam standartlarını iyileştirmek üzere hazırlanan nakit temelli destek projesidir. Programın anlaşması 17 Aralık 2020 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Kızılay ve Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) arasında imzalanmıştır. Avrupa Birliği tarafından fonlanmakta olan T-SUY Projesi, KIZILAYKART Platformu üzerinden yürütülmektedir. T-SUY kapsamında verilen KIZILAYKART’larının üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı, Kızılay logosu ve Avrupa Birliği Bayrağı yer almaktadır.

Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı Başvuru Süreci:
Başvuru süreci Sosyal Uyum Yardımı başvuru süreci ile benzerlik taşımaktadır. Başvuru sonucu 5-9 hafta içerisinde başvuru yapan kişinin kayıt olurken verdiği telefon numarasına SMS olarak gönderilmektedir. Program kapsamında ağır engelli olduğunu hastane raporu ile belgeleyenlere ilave nakit desteği de sunulmaktadır. Ağır engelli kişilerin engellilik durumlarını belgeleyebilmek için yetkili hastanelerden “Engellilik Sağlık Kurulu Raporu” alması gerekmektedir. Nakit yardımı alan kişi sayısı 2023 Temmuz itibarıyla 377 bin 659 (86 bin 126 hane)’dur.

Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY) Programı

Başvuru Kriterleri:

  • Türkiye’de Geçici Koruma / Uluslararası Koruma / Uluslararası Koruma Başvuru sahibi, İnsani İkamet İzni altında ve kamp dışı yerleşimlerde yaşıyor olmak.
  • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınmış 99 ile başlayan geçerli bir kimlik kartına sahip olmak.
  • İkamet ettiğiniz yerdeki Nüfus Müdürlüğü’nde kayıtlı olmak.
  • Esas başvuru sahibinin 18 yaşın üzerinde olması.

T-SUY Kapsamında Ne Kadar Destek Sağlanmaktadır?
T-SUY projesinin bütçesi 245 milyon Avro olup T-SUY programından yararlanan ailelere aylık 450 lira verilmektedir. Avrupa Birliği, T-SUY Projesi için Ocak 2024 yılına kadar fon sağlamayı taahhüt etmiştir. Bu yardımlar daha önce SUY Programından faydalanan yararlanıcılar için mevcut KIZILAYKART’larına yatırılmaktadır. Daha önce programdan faydalanmayanlara projeye uygun görüldükleri taktirde yeni KIZILAYKART verilmektedir. Ödemeler aile adına verilen tek bir KIZILAYKART üzerinden aylık olarak yapılmaktadır. Verilen kart klasik bir banka kartı olup POS cihazları kullanılarak ödeme yapılabilmektedir. Kartlarla Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ATMlerinden nakit çekimi sağlanabilmektedir. Yararlanıcılara tahsis edilen hesabın 6 ay boyunca kullanılmaması durumunda para geri alınır ve program hakkı iptal edilir.

T-SUY Alanlar SUY Almaya Devam Eder mi?
Hayır. Aynı anda hem SUY Programı’ndan, hem de T-SUY Projesi’nden yararlanmak mümkün değildir.

Sadece SUY Alıyorum. Ağır Engelli Yardımı Alabilir miyim?
Hayır. Sadece T-SUY programına kabul edilenler ağır engelli yardımı alabilirler.