PROJELER VE ORTAKLAR

PROJELERİMİZ

Devam Eden ve Tamamlanan Projelerimiz…

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Sultanbeyli’deki toplum merkezimizde devam eden projelere ve bu projeleri destekleyen kurumlar hakkında bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz:

DEVAM EDEN PROJELER

Mülteciler Toplum Merkezi Projesi

Sultanbeyli Belediyesi, Avrupa Birliği, Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi (ECHO) ve GIZ gGmbH desteği ile kurulan Mülteciler Toplum Merkezi Sultanbeyli ilçesinde yaşayan mültecilerin sorunlarına çözüm aramak amacıyla 2014 yılında açılmıştır. Toplum Merkezinde sağlık, barınma, eğitim, kültür, hukuk, tercümanlık ve istihdam alanlarında mültecilere ve sığınmacılara ücretsiz destek verilmektedir.

Fiziksel Rehabilitasyon ve Psikolojik Destek Merkezi Projesi

Relief International desteği ile faaliyetlerine devam eden Mülteciler Derneği Fiziksel Rehabilitasyon ve Psikolojik Destek Merkezi 13 Şubat 2017 tarihinde kurulmuştur. Projede fizik tedavi, bireysel ve grup terapisinin yanında ihtiyaç durumlarına göre çeşitli kurumlara yönlendirmeler yapılmaktadır. Yardımcı cihaz bağışlarının da yapıldığı projede tekerlekli sandalye, baston, koltuk değneği, kol, omuz askısı, serebral parsi köşe sandalyesi gibi yardımlar yapılmaktadır. Kişiye özel Protez ve Ortez desteği sağlanmaktadır.

unhcr-ortaklar-100

UNHCR Koruma Projesi

UNHCR desteği ile başlayan koruma projesinde, mültecilerin yaşadığı haneler ziyaret edilmekte ve bu ziyaretler esnasında, mevcut haklarından ve kendilerine sunulan hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır. Detaylı görüşme gereken durumlarda kişi/aile üyeleri Mülteciler Derneğine yönlendirilir veya doğrudan Derneğe başvuru yapan mülteciler ile detaylı koruma görüşmesi alınır. Böylelikle, tespit edilen hassasiyetlerin azaltılması ve giderilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, hassasiyetler kapsamında aile üyelerine yönelik bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı seminer faaliyetleri (çocuk işçiliği, eğitim sistemi, çocuk-evebeyn ilişkisi, sağlık vb. konularda) düzenlenmektedir.

Kadın Konuk Evi Projesi

Welthungerhilfe desteği ile Mülteciler Derneği bünyesinde kurulan Kadın Konuk Evi eşi tarafından her türlü şiddete maruz kalmış, boşanma ve ya ölüm sebebi ile çocukları ile yalnız kalıp barınma imkanı bulmamış, aile içinde istismara maruz kalmış kadınlara varsa çocuklarına barınma imkanı sağlamaktadır. Kadın ve çocuklarına güvende hissedecekleri bir alan sağlamanın yanı sıra süreç içerisinde kadınların hayata katılımlarını sağlayacak önlem ve çözümler üretmektedir. Konuk Evi içindeki çocukların eğitimlerine devam etmelerini özellikle desteklemektedir.

Göçmen Sağlığı Merkezi Projesi

T.C Sağlık Bakanlığı Sultanbeyli Güçlendirilmiş 2 nolu Göçmen Sağlığı Merkezi Mülteciler Derneğinin 1. katında hizmet vermektedir. Merkezde Suriyeli doktorlar çalışmaktadır. Sultanbeyli 2 nolu Göçmen Sağlığı Merkezi 350 hastaya hizmet verebilecek kapasitededir. Çocuk Hastalıkları, Dahiliye, Aile Hekimliği ve Röntgen Odası bulunmaktadır.

Sosyal Uyum, Rehberlik Faaliyetleri, Sanatsal, Kültürel ve Sportif Etkinlikler Projesi

UNHCR desteği ile Sultanbeyli Mülteciler Eğitim Merkezinin İstanbul Sultanbeyli ilçesinde yaşayan Türk ve mülteci çocuk ve gençler için çocuk ve genç dostu güvenli bir merkeze dönüştürülme projesidir. Çocukların ve gençlerin eğitimlerinin desteklenmesi, okullaştırılmalarının yapılması ve okul ortamlarında yaşadıkları sorunların çözülmesine destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Çocuk Karavanı Projesi

Çocuk Karavanı projesi Penny Appeal kuruluşu, Mavi Hilal Vakfı ile birlikte, Sultanbeyli Belediyesi ve Mülteciler Derneği desteğiyle yürütülmektedir. Proje İstanbul’un ulaşılması güç bölgelerinde yaşayan çocukların bir eğitim programı müfredatı yoluyla okul dışı eğitim, yaşam becerileri oyunları ve psikolojik destek hizmetlerinden yararlanmaları için geliştirilmiştir.

Çocuk ve Gençlik Merkezi Projesi

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından fonlanan proje; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik akademik destek eğitimlerinin verilmesi, kapsayıcı psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulması ve mülteci ve yerel çocukların uyumlarını kolaylaştırılmasını destekleyici sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılmasını kapsamaktadır. Ayrıca mülteci çocuklara yönelik Türkçe dil eğitimleri ve ana dili eğitimi kapsamında Arapça

STRENGTHS Projesi

STRENGTHS Projesi Horizon 2020 Avrupa Birliği programı tarafından fonlanmaktadır. Proje İstanbul Şehir Üniversitesi ve Mülteciler Derneği iş birliğinde yürütülmektedir. Proje kapsamında Suriyeli Sığınmacılara Problem Yönetimi (PM+) isimli ruhsal sağlık müdahale programı uygulanmaktadır. Proje ile mental problem yaşayan Suriyeli sığınmacıların problemlerine çözüm getirmek aynı zamanda PM+ yaklaşımının test edilmesi hedeflenmektedir.

POT-A LIVINGLAB Projesi

Mülteciler Derneği; TÜBİTAK tarafından desteklenen Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü ile “Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent İnşaası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi” başlıklı proje kapsamında bir LivingLab uygulamasına ev sahipliği yapmaktadır. LivingLab uygulaması derneğimiz bünyesinde tahsis edilen bir alanda düzenli aralıklarla faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Meslek ve Hobi Kursları Projesi

Welthungerhilfe tarafından desteklenen meslek ve hobi kursları mültecilerin ve geçici koruma kapsamdaki yabancıların kendine yeten bireyler olmasını hedeflenmektedir. Dernek bünyesinde mesleki eğitim ve hobi kapsamında yürütülen programlar; Giyim ve Tekstil Endüstrisi (Dikiş), El Beceri ve El Sanatları ve Gitar atölyesidir. Mesleki beceri dersleri Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından verilmektedir. Atölyeye gelen öğrenciler mesleki edinim kazanmalarının yanı sıra eğitim programlarına ve aktivitelere dahil olabilmektedir. Mezun olan öğrencilerin edindikleri mesleki bilgi ile iş bulma imkanları artmaktadır.

sukom-ortaklar-100

SUKOM Yazılımı Projesi

SUKOM ülkemize gelen mültecilerin kayıt sorununu çözmek, takiplerini kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçların karşılanmasını tek bir merkezden sağlamak amacıyla Mülteciler Derneği tarafından geliştirilen bir yazılımdır. Web tabanlı bir yazılım olan SUKOM, internete bağlanabilen tüm cihazlarda kullanılabilmektedir.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROJESİ​

IDRF ve Refugee Girls tarafından fonlanan projede; okul öncesi öğrencilerine yönelik kişisel gelişim ve kültürel etkileşimlere uyum sağlamaları adına 5 farklı istasyonda eğitim verilmektedir. Böylece çocukların bütünsel olarak her alanda gelişimleri sağlanılmaktadır. İstasyonlar haricinde sosyal uyum departmanıyla ortaklaşa gerçekleştirilen sınıf dışı geziler ve özel gün programları da yapılmaktadır.

SİMKOTİ Projesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü tarafından yürütülen; TÜBİTAK Başlangıç Ar-Ge projeleri Destekleme Programı kapsamında “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Uyumu İçin Modern Yaşam ve Kültürel Koşullara Uygun İç Mekâna Yönelik Konut Tasarlama İlkelerinin Belirlenmesi ve Tasarım Önerilerinin Geliştirilmesi (SİMKOTİ)” projesi Sultanbeyli İlçesi Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Kariyer Merkezi Projesi

UNHCR desteği ile yürütülmekte olan Kariyer Merkezi Projesi’nde iş arayan mültecilerin ve Türkiye vatandaşlarının istihdamına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen ana faaliyetler işverenlerin eleman ihtiyacının tespitini yapmak, iş arayan kişilere danışmanlık yapmak ve projenin katılımcılarına mesleki ve beceri eğitimleri vererek onların istihdam edilebilirliğini arttırmaktır.

ISRAR Projesi

ISRAR projesi çerçevesinde ACU ile yürütmekte olduğumuz iş birliği ile geçici koruma altındaki Suriyeliler için kısa süreli iş fırsatları sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında Türkiye’de yaşayan Suriyeli gençlerin iş gücü piyasasına yönlendirmek ve işsizlik oranlarını azaltmak hedeflenmektedir.

SİMKOTİ Projesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü tarafından yürütülen; TÜBİTAK Başlangıç Ar-Ge projeleri Destekleme Programı kapsamında “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Uyumu İçin Modern Yaşam ve Kültürel Koşullara Uygun İç Mekâna Yönelik Konut Tasarlama İlkelerinin Belirlenmesi ve Tasarım Önerilerinin Geliştirilmesi (SİMKOTİ)” projesi Sultanbeyli İlçesi Fatih Mahallesi’nde gerçekleştirilmiştir.

TAMAMLANAN PROJELER

Sultanbeyli’deki Dezavantajlı Etnik Mülteci Grupların Sosyal Uyum ile Güçlendirilmesi Projesi

Sultanbeyli’deki Dezavantajlı Etnik Mülteci Grupların Sosyal Uyum ile Güçlendirilmesi Projesi 2018 Temmuz ayı itibariyle çalışmalarına başlayıp 2018 Kasım ayında sona ermiştir. Avrupa Birliğinin ve Kırkayak Kültür’ün desteklediği proje ile dezavantajlı etnik mülteci grupların yaşadıkları sorunların tespiti ve çözümü konusunda stratejiler oluşturulmuş, raporlar hazırlanmış ve yapılan çalıştay ile kamuoyuna sunulmuştur.

Türk-Alman İş birliğinde Mesleki Beceri Geliştirme Projesi

Türk-Alman İş birliğinde Mesleki Beceri Geliştirme (TAMEB) Projesi Sultanbeyli Mülteciler Derneğinde Alman Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sağlanan fon ile, Alman Kalkınma Kuruluşu Sequa gGmbH üzerinden desteklenmektedir. Bu proje dezavantajlı Türklere, mültecilere ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara Türkçe dil eğitimleri, sosyal uyum modülleri ve mesleki beceri kazandırma kurslarıyla kendilerine bir gelecek oluşturmalarına imkan vermektedir.