Mülteciler Derneği
Mülteciler Derneği Zemin
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Mülteciler Derneği Zemin Gölge
Arapça
Almanca
İngilizce
Facebook
Twitter
instagram
Google Plus
Youtube
 

Mülteciler Derneği İş İlanıÜlkesinden ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulan Mülteciler Derneği olarak Sultanbeyli Toplum Merkezimizde çalışacak çalışma arkadaşları aramaktadır. Başvuru için İş Başvuru Formunu kullanabilir veya CV’nizi info@multeciler.org.tr adresine gönderebilirsiniz. Başvurunuzu e-posta ile yapacaksanız göndereceğiniz e-postanın konu kısmına başvurmak istediğiniz pozisyonu yazınız.

Aşağıda açık pozisyonlar ve bu pozisyonlar için aranan özellikler belirtilmiştir.

Klinik Psikolog

Kurumumuzda devam etmekte olan proje kapsamında İstanbul Sultanbeyli’de çalışabilecek Klinik Psikolog aramaktayız.

Aranan Nitelikler:

 • Eğitim Düzeyi: Psikoloji alanında lisans mezunu; tercihen Klinik psikoloji yüksek lisansı
 • Tercihen Arapça iletişim becerileri kuvvetli olan,
 • İletişim becerileri yüksek; Akıcı ve etkili konuşabilen,
 • Terapi teknikleri (tercihen Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Çözüm Odaklı Terapi ve Emdr) ve alanında kullanılan test uygulamalarına hakim olan,
 • Hassas gruplara yönelik en az 1 yıllık çalışma deneyimi olan,
 • Grup psikoterapisi ve psikodrama eğitimlerini tamamlamış olan,
 • İletişim yönü güçlü, pozitif, çözüm odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olan,

Görev ve Sorumluluklar:

 • Hassas gruplara (mülteciler içinde: refakatiz kadınlar, çocuklu kadınlar, refakatiz çocuklar, işkence ve kötü muamele mağdurları, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları, LGBTI grupları) yönelik psikolojik danışmanlık, terapi ve grup terapileri yapmak,
 • Terapi ve test uygulamaları yapmak,
 • Psikolojik değerlendirme ve vaka raporlarının doldurmak ve sorumlu kişiye sunmak,
 • Kurumda beraber çalıştığı diğer psikologların koordinesini yapmak,
 • Sığınmacıların ve mültecilerin karşılaştıkları toplumsal koşullar göz önüne alınarak ve savunmasız grupların ihtiyaçlarına odaklanarak danışmanlık ihtiyaçlarının değerlendirilmesi,
 • Sığınmacı ve mülteciler için sunulan bireysel danışmanlık hizmetlerine ilişkin dosyaların hazırlanması ve gerekli takiplerin uygun bir şekilde yapılması,
 • Mültecilere yönelik koruyucu ve önleyici ruh sağlığı hizmetleri kapsamında organizasyonlar (seminer, eğitim vb.) düzenlemek; ; Kendine güveni ve bireyselliği inşa etmeyi amaçlayan faaliyetlerin organizasyonu,
 • Sığınmacılara ve mültecilere kendi koşullarını iyileştirme ve yerel makamlar ve gruplarla ilişkiler kurarak becerilerini geliştirme yönünde destek sağlamak,
 • Mültecilere çeşitli grup çalışmaları, eğitim, seminerler düzenlemek ve psiko-eğitim metinleri (broşür, rehber ve bültenler) hazırlamak,
 • Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkililiğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapmak, görev alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek.
 • Hazırlanan raporların proje koordinatörüne düzenli olarak göndermek.

Koruma Uzmanı

Kurumumuzda devam etmekte olan proje kapsamında İstanbul’da çalışabilecek Koruma Uzmanı aramaktayız.
Görev ve Sorumluluklar:

 • Danışmanlara süpervizyon ve koordinasyon desteği vermek,
 • Mültecilerin yasal ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını tanımlayarak bu ihtiyaç ve problemlere yönelik ortak çalışmayı ve takibi gerçekleştirmek,
 • Toplumsal kaynakların tespitini yaparak mültecilerin bu kaynaklardan yararlanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
 • Gerektiğinde merkezi ziyaret eden Suriyeli danışanların hukuki, sağlık, eğitim vb. sorunlarının çözümü için resmi ve özel kurumlarla çözüm odaklı iletişime geçmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Hassas vakaların takibini ve düzenli raporlamasını yürütmek,
 • Sosyal hizmet ofisinin çalışma alanlarını ilgilendiren etkinlikleri (toplantı, seminer, eğitim vb.) düzenlemek

Aranan Nitelikler:

 • Üniversite ilgili alanlardan mezun (tercihen sosyal hizmet alanından),
 • İyi seviyede İngilizce bilen (Suriye Arapçası bilmek tercih sebebidir)
 • Tercihen daha önce göç, mülteci, kadın ve çocuk alanında benzer bir danışma merkezi veya sivil toplum kuruluşunda çalışmış olmak,
 • Ulusal ve uluslararası kapsamda mülteci, kadın, çocuk alanlarında var olan mevzuata hâkim olmak,
 • Takım çalışmasına yatkın,
 • Çözüm odaklı çalışan,
 • Sosyal hizmet ofisinin yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
 • Bilgisayar programlarına (Word, Excel vb.) hâkim olan.

Proje Koordinatörü

Kurumumuzda devam etmekte olan proje kapsamında İstanbul’da çalışabilecek Proje Koordinatörü aramaktayız.

Görev ve Sorumluluklar:

 • Proje faaliyetlerinin koordinasyonunu, planlamasını ve denetimini desteklemek, sözleşme koşullarının yerine getirmek
 • Onaylanan çalışma planlarına göre projenin ilerleyişini izlemek
 • Proje faaliyetlerinin bütçe kontrolünü yapmak
 • Proje kapsamında yapılan satın almaları yapmak
 • Kurumun ve donörün istediği raporlamaları yapmak ve takip etmek
 • Danışmanlar ve servis sağlayıcılar tarafından verilen hizmetlerin kontrolünü yapmak
 • Danışmanlar ve servis sağlayıcılar tarafından hazırlanan raporların kontrolünü yapmak
 • Proje çalışanlarına iş planı yapmak ve uygulamak
 • Proje belgelerinin uygunluğunun kontrolünü yapmak
 • Projenin görünürlüğüne katkıda bulunmak

Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili alanlarından mezun
 • Yazılı ve Sözlü olarak çok iyi derecede İngilizce bilen
 • Tercihen ilgili alanlarda 2 yıl tecrübeli
 • Takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi kuvvetli
 • Yoğun tempolu çalışma koşullarında çalışabilecek
 • MS Office Programlarına ileri derecede hakim
 • Sonuç odaklı, problem çözme yaklaşımıyla hareket eden
 • Liderlik vasfına sahip
 • Sorumluluk bilinci yüksek
 • Tercihen Arapça bilen
 • Proje Teknik ekibi ile sıkı bir çalışma temposuyla çalışabilecek

TAKİP EDİN

 
 
 
golge