Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) Nedir?

‘’Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED); Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla yapılan nakdi ve psiko-sosyal destektir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Türk ailelerine sağladığı bu destek, 2016 yılı Haziran ayından itibaren Mülteciler Derneği aracılığıyla geçici koruma kimliği olan ve uluslararası ikamet izni olan göçmenlere de sunulmaya başlanmıştır.

Kimler SED Yardımından Yararlanabilir?

 • Ailede çalışan birey bulunmasına rağmen ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşaması,
 • Ailede çalışan bireyin veya çalışabilecek durumda olan bireyin bulunmaması,
 • Ailenin ekonomik olarak bir kriz sürecinde olması (Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık, kaza, işten çıkarılma, iş bulamama…),
 • Ailenin Sultanbeyli İlçesinde ikamet ettiğine dair ikametgâhının bulunması (Başka bir ilçede SED’e başvuru yapacak olan kişiler/aileler için ikamet ettikleri ilçenin ikametgahının bulunması gerekmektedir.),
 • Sağlanan hizmetin çocuk odaklı olması sebebiyle ailede en az 1 çocuğun bulunması,
 • Ailede en az 1 çocuğun ve ebeveyninin veya çocuğun bakıcısı konumundaki kişinin kimliğinin bulunması gerekmektedir.

SED Başvurusu için İstenilen Evraklar
Yukarıdaki kriterleri karşılayanların SED başvurusu için hazırlaması gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

 1. Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisi,
 2. Ebeveyn adına düzenlenmiş ikametgâh,
 3. Ailede engelli varsa engelli raporu,
 4. Ailedeki bireylerin sağlık sorunlarına dair rapor/belge,
 5. Ailede çalışabilecek durumda olup iş bulamadığı için çalışmayan bireyin bulunması durumunda iş aradığına dair İş-Kur İş Arayan kayıt belgesi,
 6. Çalışan kişilerin iş yeri telefon numarası ve adresi,
 7. Mal Beyanı gösterir belge,
 8. Çocukların güncel öğrenci belgeleri,
 9. Kira sözleşmesi fotokopisi,
 10. İş göremezlik raporu,
 11. Ebeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı

SED Yardımı Ne Kadar Süreyle Alınabiliyor?
SED miktarı ve süresi ailedeki çocuk sayısına göre belirlenmeyip ailenin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bu miktar ve süre SED yönetmeliği çerçevesinde Sosyal Hizmet Merkezindeki komisyon ve aile hakkında sosyal inceleme yapan meslek elemanı tarafından belirlenir. Bir aileye en fazla 2 çocuk adına ekonomik destek sağlanır ve sağlanan bu ekonomik destek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak ebeveynin Ziraat Bankasında ki hesabına yatırılır.

 • Okul Öncesi Dönemde Olan veya Okula Gitmeyen Çocuk için: 733,69 TL
 • İlköğretime Giden Çocuk (1. Sınıf-8. Sınıf): 1.100,53 TL
 • Ortaöğretime Giden Çocuk (9. Sınıf-12. Sınıf): 1.173,90 TL
 • Yüksek Öğretime Giden Çocuk: 1.320,64 TL

SED Yardımı Hangi Durumlarda Kesilir?
Ailenin ilk görüşme sırasında verdiği bilgiler ile kontroller sırasındaki durumun çelişmesi, dosya başlangıcında belirtilen ikamet adresinden taşınması ve bilgi vermemesi, sosyal ekonomik düzeyinin gelişme göstermesi veya çocukların okula devam etmemesi durumunda yardımda kesinti yaşanır.