Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) Nedir?

 • Haberler

“Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED); temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla yapılan nakdi ve psiko-sosyal destektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Türk ailelerine sağladığı bu destek, 2016 yılı Haziran ayından itibaren Mülteciler Derneği aracılığıyla geçici ya da uluslararası koruma altındaki bireylere sunulmaya başlanmıştır.

Kimler SED Yardımından Yararlanabilir?

 • Ailede çalışan birey bulunmasına rağmen ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamada zorluk yaşaması
 • Ailede çalışan bireyin ya da çalışabilecek durumda olan bireyin bulunmaması
 • Ailenin ekonomik olarak bir kriz sürecinde olması (olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık, kaza, işten çıkarılma, iş bulamama…)
 • Sağlanan hizmetin çocuk odaklı olması sebebiyle ailede en az 1 çocuğun bulunması
 • Ailede en az 1 çocuğun ve ebeveyninin veya çocuğun bakıcısı konumundaki kişinin kimliğinin bulunması gerekmektedir.

SED Başvurusu için İstenilen Evraklar
Yukarıdaki kriterleri karşılayanların SED başvurusu için hazırlaması gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

 1. Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisi
 2. Ebeveyn adına düzenlenmiş ikametgâh
 3. Ailede engelli varsa engelli raporu
 4. Ailedeki bireylerin sağlık sorunlarına dair rapor/belge
 5. Ailede çalışabilecek durumda olup iş bulamadığı için çalışmayan bireyin bulunması durumunda iş aradığına dair İş-Kur İş Arayan kayıt belgesi
 6. Çalışan kişilerin iş yeri telefon numarası ve adresi
 7. Gelir Beyan Formu
 8. Çocukların güncel öğrenci belgeleri
 9. Kira sözleşmesi fotokopisi
 10. İş göremezlik raporu
 11. Ebeveyne ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı

SED Yardımı Ne Kadar Süreyle Alınabiliyor?
Sosyal ve ekonomik destek aylık düzenli olarak sunulabileceği gibi “Geçici Ekonomik Destek” adı altında tek seferlik olarak da sunulabilir. SED miktarı ve süresi ailedeki çocuk sayısına göre belirlenmeyip ailenin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bu miktar ve süre SED yönetmeliği çerçevesinde Sosyal Hizmet Merkezindeki komisyon ve aile hakkında sosyal inceleme yapan meslek elemanı tarafından belirlenir. Bir aileye en fazla 2 çocuk adına ekonomik destek sağlanır ve sağlanan bu ekonomik destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak ebeveynin Ziraat Bankasında ki hesabına yatırılır.

Sosyal Ekonomik Destek Ne Kadar? (2023 yılı Temmuz-Aralık)

 • Okul Öncesi Dönemde Olan Çocuk için: 2.421,5 Lira
 • İlköğretime (1.sınıf/8.sınıf) Giden Çocuk için: 3.632,3 Lira
 • Ortaöğretime (9.sınıf/12.sınıf) Giden Çocuk için: 3.874,5 Lira
 • Ortaöğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk için: 2.421,5 Lira
 • Yüksek Öğretime Giden Çocuk için: 4.358,8 Lira
 • Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler için: 1.937,2 Lira
 • Geçici Ekonomik Destek 1.Kat: 4.843 Lira
 • Geçici Ekonomik Destek 2.Kat: 9.686,1 Lira
 • Geçici Ekonomik Destek 3.Kat: 14.529,2 Lira
 • Korunma Altında iken Evlenen Kız Çocukları için: 25.489,8 Lira

SED Yardımı Hangi Durumlarda Kesilir?
Ailenin ilk görüşme sırasında verdiği bilgiler ile kontroller sırasındaki durumun çelişmesi, dosya başlangıcında belirtilen ikamet adresinden taşınması ve bilgi vermemesi, sosyal ekonomik düzeyinin gelişme göstermesi veya çocukların okula devam etmemesi durumunda yardımda kesinti yaşanır.