Çocuk Dayanışma Grupları Etkinliklerine Devam Ediyor

UNHCR Çocuk Koruma Projesi kapsamında toplum temelli çocuk koruma çalışmaları PDR birimi tarafından yürütülmeye devam ediyor. Çocuklarla birlikte yürütülen Çocuk Dayanışma Grupları’nda çocuk güvenliği konusu tartışıldı. Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 31 “Taraf Devletler çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar.” kapsamında çocuklarla doğada bir gün geçirildi.

Çocuklarla yapılan çalışmalara eşgüdümlü olarak  psikolog, sosyal çalışmacı, sosyal uyum personeli ve öğretmenlerden oluşan uzman paydaşlarla kapasite geliştirme oturumu yapıldı. Bu oturumda Çocuk Dayanışma Grupları’nın çıktıları, çocuk güvenliği, çocuk hakları ve çocuk katılımı konuları tartışıldı.

Toplum temelli çocuk koruma çalışmaları kapsamında kapasite geliştirme oturumları çocuklar ve paydaşlar işbirliğine devam edecektir.