Yeni Tatlar Atölyesi Başladı!

Mülteciler Derneği Kadın Dayanışma Merkezi, kadınların güçlendirilmesi ve sosyal faaliyetlere erişimini desteklemek amacıyla faaliyet göstermektedir. Yerel halk ve mülteci topluluklardan kadın katılımcıların bir araya geldiği Yeni Tatlar Atölyesi ile dayanışma merkezimizde sosyal uyumu destekleyici çalışmalara da başlandı.

Her Hafta Yeni Bir Lezzet
Kadın Dayanışma Merkezi’nde kadınların her alanda görünür olması inancıyla hem mesleki hem kişisel gelişimlerini destekleyecek atölyeler yürütülmektedir. Kişisel gelişim atölyelerinin bir parçası ise sosyal gelişimlere odaklanan, sosyal teması mümkün kılan uyum çalışmalarıdır. Yeni Tatlar Atölyesi adı altında başlattığımız çalışmada kadınların sosyal ilişkilerini canlandırmak ve yeteneklerini geliştirmelerine fırsat vermek amaçlanıyor. Atölyede, her hafta farklı kültürlerin birbiri ile etkileşimine katkı sunacak içerikler ile hem toplumumuzdaki zengin yemek kültürünü tanıma fırsatı buluyor hem de ilişkilerimizin güçlenmesi için bir kapı aralıyoruz.

Neden Yeni Tatlar Atölyesi
Çok kültürlü bir toplumsal yapı içinde var olduğumuzu düşündüğümüzde aslında hem Anadolu’nun farklı coğrafyaları itibari ile hem de Türkiye’ye gelmiş farklı mülteci toplulukların varlığı ile ülkemizde çok zengin bir sofra kültürüne sahibiz. Geniş sofralar çemberinde gelişen diyaloglardan hareketle farklı kültürlerden bireylerin önce birbirlerine yöresel lezzetlerini öğretmesi ve ardından üretilen yiyeceklerin bir sofra etrafında muhabbetler eşliğinde paylaşılması çerçevesinde geliştirilen atölyede sosyal temas yoluyla bireyler arası iletişimi güçlendirmek ve kültürel zenginlikleri ortaya koymak hedeflenmiştir.

Ayrımcı Dili Önlemenin Bir Yolu Olarak Olumlu İlişkileri Görünür Kılmalıyız
Yerel aktörler, özellikle de medya özelinde çıkan ayrımcı söylemler toplum içerisinde dil, din, ırk, mezhep gibi farklı sebeplerle kutuplaşmalara ve birbirinden bağımsız toplumsal grupların oluşmasına sebebiyet veriyor. Bu durum süreç içerisinde kalıp yargıların, ön yargıların oluşmasına ve yaygınlaşmasına yol açıyor. Diğer yandan tüm bu farklılıkların her zaman negatif sonuçlar doğurduğu genellemesi ise bizim kültürel çeşitliliğin getirdiği zenginliği görmezden gelmemize sebep oluyor. Başlatılan Yeni Tatlar Atölyesi ise hem bu çeşitliliği görünür kılmak hem de olumlu algıları güçlendirmek açısından önemli bir adım sayılabilir.

GIZ desteği ile yürütülen sosyal uyum çalışmalarımız devam etmektedir.