Birlikte Yaşam Göç ve Sosyal Uyum Eğitimi

Mülteciler Derneği olarak çalışmalarımızı yaygınlaştırmak ve mülteci-sığınmacı alanında kendini geliştirmek isteyen bireylere destek olmak üzere dönemsel olarak gönüllülük başvuruları almaktayız. Gönüllülük faaliyetlerine başlamadan önce ise hem alana adaptasyonlarını sağlamak hem de ön tecrübe edinmelerini desteklemek üzere bireylere yaygınlaştırma eğitimleri verilmektedir.

Sosyal Uyum Çok Yönlü Bir Hizmet Alanını Kapsar
Sosyal uyum çalışmaları yalnızca kişiler arası ilişkilere odaklanmaktan ziyade eğitim, barınma, dil, özgürlük, yiyecek, kimlik, iş bulma süreçlerini kapsayan çok yönlü bir hizmeti kapsamaktadır. Kişilerin temel haklar çerçevesinde, öncelikle haklara erişimlerinin desteklenmesi ve sonrasında toplumla ilişkilerinin güçlendirilmesini hedeflediğimiz Toplum Merkezi’mizde nihai amacımız toplum içerisinde doğabilecek kutuplaşmaların önüne geçmek ve yaşanabilir bir toplumsal yapının temellerini inşa edebilmektir.

Hedef Kitleyi Tanımak Saha Çalışmaları İçin Bir Öncüldür
Bu amaçla yürüttüğümüz faaliyetlerin birbiri ile ilişkili bir şekilde planlanması ve uygulanması ise kişilerin çok yönlü hizmetlere erişimini desteklemektedir. Yürütülen çalışmalarda etkili sonuçlara ulaşabilmek ve kişiye olumlu yönde fayda sağlayabilmek için ise öncelikli koşul hedef kitleyi tanımaktır. Bu sebeple Mülteciler Derneği Sosyal Uyum Departmanı olarak sahada aktif rol oynayacak gönüllülerimize ön bilgiyi sunduğumuz bir tam günlük eğitim programı uygulamaktayız. Ağustos ayından bu yana düzenli olarak katılımcılarımız ile buluşan eğitimde teorik ve pratik bilgiler ışığında Sosyal Uyumu dolaylı yönde destekleyici içerikler üretilmiştir.

Eğitim İçeriği Hem Kişinin Kendini Değerlendirmesi Hem de Alanı Tanıması Yönünden Bir Kapı Aralamaktadır
Yaklaşık 20 kişilik gruplar halinde uyguladığımız eğitimde kişilerle çalışacak oldukları grup hakkında öncelikle bir rol oynama uygulaması yapılmış ve hedef grubun ihtiyaçlarını, sınırlılıklarını, haklarını ve statülerini içselleştirmeleri için ortam hazırlanmıştır. Çalışmamız Doğru Bilinen Yanlışlar uygulaması ile devam etmiş ve böylelikle varsa ön yargılı söylemlerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Son uygulamamızda ise kişilerle sosyal uyum için önemli bir nokta olan sosyal temas kavramı tartışılmış ve Allport’un Sosyal Temas Kuramı’ndan hareketle katılımcılara alanla ilgili teorik bir alt yapı sağlanmıştır. Sosyal uyumun yerel aktörleri olarak değerlendirebileceğimiz gönüllülerimiz, yürütülen eğitimdeki uygulamaların alana hazırlık açısından önemli bir temel sağladığını belirtmiştir.

GIZ desteği ile yürütülen sosyal uyum çalışmalarımız kapsamındaki yaygınlaştırma eğitimimiz farklı katılımcılara belirli aralıklarla uygulanmaya devam edecektir.