PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

PDR Birimi

Çocuklar ve Gençler için Eğitim Faaliyetleri

Öğrencilerin akademik ve sosyal alanda beceri edinmeleri, mevcut becerilerin geliştirilmesi akranları ile aynı etkileşim düzeyine ulaşılması amaçlanmıştır.

Mülteciler Derneği Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği işbirliği protokolü ile ilçede bulunan 66 okuldaki öğretmenlere konsültasyon sunmakta ve bu okullardaki 3850 geçici koruma kapsamındaki öğrencilere ve velilere pedagojik destek vermektedir.

Bu kapsamda birimde okula devam ve akademik durum takibi, psikososyal destek amaçlı grup ve bireysel danışmanlık hizmetleri, çocukların eğitim hayatını destekleyecek veli çalışmaları, okul-aile-çocuk ilişkisini güçlendirecek okul görüşmeleri ve aile atölyeleri, ilçedeki öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasını destekleyecek sosyal uyum faaliyetleri, hassasiyet durumlarına bağlı olarak ilgili birim ve kurumlara yönlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

Çalışma Yöntemi:

Danışan Tespiti

Danışanla ilk ilişkinin kurulması

Danışanın ihtiyaçlarının belirlenmesi

Psikolojik danışmada amaç oluşturma

Strateji ve müdahale yöntemlerini belirleme

Yönlendirmeleri gerçekleştirme, danışmanlık sürecini yönetme

Sonlandırma ve izleme

ETKİNLİKLERİMİZ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Tarafından Düzenlenen Etkinlikler…

FAALİYETLER:

Öğrencilerin iyilik hallerini ölçmeye ve akademik süreçlerini takip etmeye ve desteklemeye dayalı görüşmelerdir. Öğrencilerin uyum, şiddet eğilimi, akran zorbalığı, okula devamsızlık hususları, okul içerisinde karşılaştığı problemlere yönelik tek seferlik ya da devamlı görüşmeleri kapsar.

Aileler ile kurulan ilişkiler öğrenci hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılabilmesine ve öğrenci için okul ortamını hazırlamaya katkı sunacak bilgilendirme görüşmeleri yürütülmektedir.

Türkiye’deki eğitim sistemi, çocukların gelişim dönemlerinin özellikleri, öğrencilerin eğitimine ailenin katkısı, okul-aile işbirliği, çocuk ihmal ve istismarı, olumlu disiplin yöntemleri, ebeveyn tutumları ve okullarda yaşanan problemler ve bunlara çözüm önerileri gibi içeriklerde bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülmektedir.

Savaş, göç, travma, istismar, şiddet vb. konular üzerine yaşanan hassasiyetin derecesinin en aza indirgenmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerdir. Amacımız, psiko-sosyal dayanıklılığı arttırmak, yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumu güçlendirmektir.

Okul terki riski, devamsızlık, aile içi şiddet, erken evlilik ve çocuk işçiliği gibi hassas konularda gerçekleştirilen çalışmalardır.

Okullarda gerçekleştirilen çalışmaların planlanması ve okullardaki mülteci öğrencilerin takibi için idare ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerdir.

Daha önce kaydı tarafımızdan yapılmış ya da okula kayıtlıyken belirli süredir okula gitmeyen çocukların devamsızlıklarının takibi ile eğitim ya da danışmanlık tedbiri alınmış öğrencilerin okullaştırılması ve danışmanlık sürecinin takibi için yürütülen çalışmalardır.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, mental retardasyon, otizm, mutizm gibi davranış ve duygu-durum bozukluklarına sahip çocukların tespit, kontrol, Ram yönlendirmesi ve rapor vb. gerekli işlemlerinde rehberlik sağlanmasıdır.

Açık öğretim, sınıf atlatma, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Lise Geçiş Sınavı (LGS) vb. konularda öğrencileri bilgilendirmek;  Mülteci öğrencilerin hassasiyet durumu tespitine yönelik envanter uygulamaları yapmak;         sınav ve belgelerin tamamlanması ile ilgili öğrencilere sunulan bilgilendirme, yönlendirme ve değerlendirmeye dayalı çalışmaları kapsar.

Yerel halk ile mülteci ve sığınmacı bireylerin okul çatısı altında uyumlarını arttırmak amacıyla yürütülen sosyal etkinliklerdir. Veli buluşmaları, okul gezileri, atölyeler bu kapsam altında yürütülmektedir.

Bireylerin okullarda fiziksel, zihinsel ve sosyal yollardan Türk milli eğitim sisteminin amaçlarına uygun bir şekilde gelişebilmeleri kendi problemlerini çözebilmeleri çeşitli alanlarda beklenen uyumları sağlayabilmeleri ilgi ve yetenekleri yönünde bir öğrenim görebilmeleri bir mesleğe bir işe yönelebilmeleri hususlarında kendilerine sistemli ve sürekli bir yardım sağlamak amacıyla rehberlik çalışmaları düzenlenmektedir.

2020 YILI İSTATİSTİKLERİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Yararlanıcı Sayısı İstatistikleri

0
Toplam Danışan Sayısı​
0
Farklı Danışan Sayısı​

Cinsiyet Dağılımı:

ERKEK

2.061

42%

KADIN

2.809

58%

Danışan Sayısı Yaş Aralıkları:

Çocuk

71.8%
0

Yetişkin

28.2%
0

2018-2020 Haziran Arası Toplam Sayılar:

0
Toplam Danışan Sayısı​
0
Farklı Danışan Sayısı​

GALERİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

1982 Anayasasının 42. maddesi ve Türkiye’nin de imzaladığı çocuk hakları sözleşmesinin 28. maddesinde eğitimin her çocuğun hakkı olduğu ve cinsiyet fark etmeksizin fırsat eşitliği temelinde ücretsiz ve herkese açık olması gerektiği vurgulanmıştır. Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamında bulunan yabancı uyruklu öğrenciler de devlet okullarında eğitim alma hakkına sahiptir. Devlet okullarına kayıt için Geçici Koruma Kimlik belgesi ve adres beyanı gerekmektedir. Öğrenci yalnızca ikametgah adresine en yakın okula kayıt olabilir. Belgelerle birlikte ilgili okulun idari birimine başvuru yapılarak kayıt işlemi gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerin okula devamlılığı, çocuğun yıllık eğitim planını takip edebilmesi için bir şarttır. Okula gerekçesiz devamsızlık şartı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 gün olarak belirlenmiştir. Devamsızlık durumu gerekli belgeler idareye sunularak yalnızca şu şartlar dâhilinde kabul edilebilir: Hastalık veya acil bir durum söz konusuysa (cenaze gibi). Diğer yandan çocuğunuzu doğum günleri, alışveriş, başka çocuklara bakmak, küçük aile etkinlikleri, uyuyup kalması gibi nedenlerle okula göndermemek doğru değildir. Çocuğunuz için doktor ve diğer sağlık randevuları ya okuldan önce veya okuldan sonraya ya da okul tatillerine rastlatılmalıdır.

Geçici Koruma Kapsamındaki çocukların denklik işlemleri belli tarihlerde okul idaresi tarafından yapılan sınıf yükseltme sınavı ile yapılır.

Devlet okulları anlaşmalı oldukları servis şirketleri ile paralı taşıma hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Geçici Koruma Kapsamındaki öğrenciler için PİCTES projesi kapsamında, okula minimum 2 km uzaklıkta ise, öğrencinin özel durumu varsa, okulda ücretsiz servis ihtiyacı olan öğrenci sayısı 10 ve üzerinde ise okulun talebine göre servis desteği sağlanabilir.

Türkiye’de yabancı öğrencilerin üniversiteye geçişi için Türkçe yeterliliklerini belirlemek amacıyla ilk aşamada TÖMER sınavı yapılmakta ve ardından Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) uygulanmaktadır. YÖS başvuruları üniversitelerin kendi belirlemiş olduğu tarihlerde, ilgili üniversitenin sitesinde duyurulmaktadır. YÖS’e hazırlanırken öğrencilerin Genel Yetenek ve Matematik alanlarında yeterlilikleri ölçülmektedir. Ayrıca lise diploması ile de kabul eden üniversiteler bulunmaktadır, bunun için öğrencilerin üniversite sayfalarındaki duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Geçici Koruma kapsamındaki çocukların, Türkiye’deki eğitime erişimlerine ve sosyal uyumlarına katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği destekli PİCTES projesi belirli okullarda uygulanmaktadır. Bu kapsamda, geçici koruma kapsamındaki öğrencilerin Türkçe dil eğitimi alması, yakalama kursları ile akranları ile akademik denkliklerinin sağlanması, özel ihtiyaca sahip öğrencilerin eğitim materyalleri ve servis gibi konularda desteklenmesi ve okula uyumlarının güçlendirilmesi çalışmaları proje kapsamında okullara atanmış olan rehber öğretmen, Türkçe eğitici ve Suriyeli eğitmenler tarafından yürütülmektedir.

Zeka geriliği, otizm, işitme ve/ya görme bozukluğu, öğrenme güçlüğü, travmatik beyin hasarı, dil ve konuşma güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluklarında çocukların özel eğitim alması için ilgili uzmanlardan destek alınması gerekir.

Özel eğitim ihtiyacı okulların sınıf rehber öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanlarının tespiti sonrasında Psikiyatri ve Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) değerlendirme ve raporları sonucuna göre belirlenir. Alınan raporlar dahilinde öğrencinin uygun görülen sınıf veya eğitim kurumuna yerleştirilmesi sağlanır.

Çocuk herhangi bir okula kayıtlı ise görevli olan psikolojik danışman ve/ya Mülteciler Derneği Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik biriminden destek alabilirsiniz.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 18 yaşın altındaki tüm bireyleri çocuk olarak kabul eder. İlgili sözleşmenin 32. Maddesine göre çocukların “ekonomik sömürüden, eğitimi açısından sakıncalı, sağlığı ve fiziksel, zihinsel, manevi, ahlaki ve sosyal gelişimi açısından zararlı her tür işten korunması” gerektiği belirtilir. Çocuk işçiliği karşısında, kanunlar çerçevesinde aileler eğitim, danışmanlık, bakım tedbiri gibi maddi ve manevi bazı yaptırımlarla karşılaşabilmektedir.

Okul-ebeveyn-çocuk arasındaki güçlü ilişki çocuğun eğitim hayatını önemli ölçüde etkilemektedir. Ebeveynler olarak, okullarda düzenlenen veli toplantılarına düzenli katılım sağlayarak, sınıf öğretmeni ile çocuğun akademik durumu hakkında ya da okul psikolojik danışmanı ile çocuğun okula uyumu ve kişisel sorunları hakkında görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Yabancı uyruklu öğrenci velileri için okulla iletişimde en önemli engel dil bariyeridir. Okul ile iletişim kuramadığınız durumlarda ilgili dernek psikolojik danışmanına başvuruda bulunabilirsiniz.

Çocuğun akademik başarısında ebeveyn olarak sizlerin de büyük sorumlulukları bulunmaktadır. Türkiye’de eğitim müfredatı Türkçe olarak uygulanmaktadır. Çocuğunuzun okulu ile iletişimde kalmak ve ödev takibini sağlayabilmek adına Türkçe bilmek size ve çocuğun akademik başarısına önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca ebeveynlerin çocuğun okula devamlılığını desteklemesi ve çocuğu okula teşvik etmesi de akademik başarıda olumlu etkiye sahiptir.

Yabancı öğrencilerin Türkçe dil becerisinde desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı PİCTES projesinde okullarda uyum sınıfları açmaktadır. Ayrıca, çocuğunuzun uyum sınıflarına dahil olamadığı durumlarda ise ÇOGEM Türkçe kurslarına kayıt yaptırarak çocuğunuzun dil becerisini destekleyebilirsiniz. Diğer yandan dil becerisinin desteklenmesinde önemli bir faktör ise sosyal ilişkilerde kazanılmak istenen dilin aktif kullanımıdır. Bu kapsamda çocuğunuzun akranları ile iletişim ve ilişkisini destekleyebilir, evde Türkçe konuşmaya teşvik edebilirsiniz.

PDR EKİBİ

Gülname Özen
Psikolojik Danışman

Medipol Üniversitesi
Psikoloji Lisans Mezunu

Damla Çimen
Psikolojik Danışman

Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Mezunu

Burcu Özlem Dağ
Psikolojik Danışman

Boğaziçi Üniversitesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans Mezunu

Sümeyyenur Dönmez
Psikolojik Danışman

İstanbul Üniversitesi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Mezunu

Zehra Şeyma Maraş
Psikolojik Danışman

Maltepe Üniversitesi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Mezunu

Beykent Üniversitesi
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Mezunu

Süreyya Köroğlu
Psikolojik Danışman

Erciyes Üniversitesi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Mezunu

Hasan Alaboud
Tercüman

Çanakkale 18 Mart üniversitesi
Türkçe öğretmenliği Lisans Öğrencisi

YAZI DİZİLERİ VE RAPORLAR

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimine Ait Yazılar ve Raporlar