PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

Öğrencilerin akademik ve sosyal alanda beceri edinmeleri, mevcut becerilerin geliştirilmesi akranları ile aynı etkileşim düzeyine ulaşılması amaçlanmıştır.

Mülteciler Derneği Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği iş birliği protokolü ile ilçede bulunan 66 okuldaki öğretmenlere konsültasyon sunmakta ve bu okullardaki 3850 geçici koruma kapsamındaki öğrencilere ve velilere pedagojik destek vermektedir.

Bu kapsamda birimde okula devam ve akademik durum takibi, psikososyal destek amaçlı grup ve bireysel danışmanlık hizmetleri, çocukların eğitim hayatını destekleyecek veli çalışmaları, okul-aile-çocuk ilişkisini güçlendirecek okul görüşmeleri ve aile atölyeleri, ilçedeki öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasını destekleyecek sosyal uyum faaliyetleri, hassasiyet durumlarına bağlı olarak ilgili birim ve kurumlara yönlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

Çalışma Yöntemi:

Danışan Tespiti

Danışanla ilk ilişkinin kurulması

Danışanın ihtiyaçlarının belirlenmesi

Psikolojik danışmada amaç oluşturma

Strateji ve müdahale yöntemlerini belirleme

Yönlendirmeleri gerçekleştirme, danışmanlık sürecini yönetme

Sonlandırma ve izleme

ETKİNLİKLERİMİZ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Tarafından Düzenlenen Etkinlikler…

FAALİYETLER:

GALERİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

1982 Anayasasının 42. maddesi ve Türkiye’nin de imzaladığı çocuk hakları sözleşmesinin 28. maddesinde eğitimin her çocuğun hakkı olduğu ve cinsiyet fark etmeksizin fırsat eşitliği temelinde ücretsiz ve herkese açık olması gerektiği vurgulanmıştır. Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamında bulunan yabancı uyruklu öğrenciler de devlet okullarında eğitim alma hakkına sahiptir. Devlet okullarına kayıt için Geçici Koruma Kimlik belgesi ve adres beyanı gerekmektedir. Öğrenci yalnızca ikametgah adresine en yakın okula kayıt olabilir. Belgelerle birlikte ilgili okulun idari birimine başvuru yapılarak kayıt işlemi gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerin okula devamlılığı, çocuğun yıllık eğitim planını takip edebilmesi için bir şarttır. Okula gerekçesiz devamsızlık şartı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 gün olarak belirlenmiştir. Devamsızlık durumu gerekli belgeler idareye sunularak yalnızca şu şartlar dâhilinde kabul edilebilir: Hastalık veya acil bir durum söz konusuysa (cenaze gibi). Diğer yandan çocuğunuzu doğum günleri, alışveriş, başka çocuklara bakmak, küçük aile etkinlikleri, uyuyup kalması gibi nedenlerle okula göndermemek doğru değildir. Çocuğunuz için doktor ve diğer sağlık randevuları ya okuldan önce veya okuldan sonraya ya da okul tatillerine rastlatılmalıdır.

Geçici Koruma Kapsamındaki çocukların denklik işlemleri belli tarihlerde okul idaresi tarafından yapılan sınıf yükseltme sınavı ile yapılır.

Devlet okulları anlaşmalı oldukları servis şirketleri ile paralı taşıma hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Geçici Koruma Kapsamındaki öğrenciler için PİCTES projesi kapsamında, okula minimum 2 km uzaklıkta ise, öğrencinin özel durumu varsa, okulda ücretsiz servis ihtiyacı olan öğrenci sayısı 10 ve üzerinde ise okulun talebine göre servis desteği sağlanabilir.

Türkiye’de yabancı öğrencilerin üniversiteye geçişi için Türkçe yeterliliklerini belirlemek amacıyla ilk aşamada TÖMER sınavı yapılmakta ve ardından Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) uygulanmaktadır. YÖS başvuruları üniversitelerin kendi belirlemiş olduğu tarihlerde, ilgili üniversitenin sitesinde duyurulmaktadır. YÖS’e hazırlanırken öğrencilerin Genel Yetenek ve Matematik alanlarında yeterlilikleri ölçülmektedir. Ayrıca lise diploması ile de kabul eden üniversiteler bulunmaktadır, bunun için öğrencilerin üniversite sayfalarındaki duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Geçici Koruma kapsamındaki çocukların, Türkiye’deki eğitime erişimlerine ve sosyal uyumlarına katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği destekli PİCTES projesi belirli okullarda uygulanmaktadır. Bu kapsamda, geçici koruma kapsamındaki öğrencilerin Türkçe dil eğitimi alması, yakalama kursları ile akranları ile akademik denkliklerinin sağlanması, özel ihtiyaca sahip öğrencilerin eğitim materyalleri ve servis gibi konularda desteklenmesi ve okula uyumlarının güçlendirilmesi çalışmaları proje kapsamında okullara atanmış olan rehber öğretmen, Türkçe eğitici ve Suriyeli eğitmenler tarafından yürütülmektedir.

Zeka geriliği, otizm, işitme ve/ya görme bozukluğu, öğrenme güçlüğü, travmatik beyin hasarı, dil ve konuşma güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluklarında çocukların özel eğitim alması için ilgili uzmanlardan destek alınması gerekir.

Özel eğitim ihtiyacı okulların sınıf rehber öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanlarının tespiti sonrasında Psikiyatri ve Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) değerlendirme ve raporları sonucuna göre belirlenir. Alınan raporlar dahilinde öğrencinin uygun görülen sınıf veya eğitim kurumuna yerleştirilmesi sağlanır.

Çocuk herhangi bir okula kayıtlı ise görevli olan psikolojik danışman ve/ya Mülteciler Derneği Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik biriminden destek alabilirsiniz.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi 18 yaşın altındaki tüm bireyleri çocuk olarak kabul eder. İlgili sözleşmenin 32. Maddesine göre çocukların “ekonomik sömürüden, eğitimi açısından sakıncalı, sağlığı ve fiziksel, zihinsel, manevi, ahlaki ve sosyal gelişimi açısından zararlı her tür işten korunması” gerektiği belirtilir. Çocuk işçiliği karşısında, kanunlar çerçevesinde aileler eğitim, danışmanlık, bakım tedbiri gibi maddi ve manevi bazı yaptırımlarla karşılaşabilmektedir.

Okul-ebeveyn-çocuk arasındaki güçlü ilişki çocuğun eğitim hayatını önemli ölçüde etkilemektedir. Ebeveynler olarak, okullarda düzenlenen veli toplantılarına düzenli katılım sağlayarak, sınıf öğretmeni ile çocuğun akademik durumu hakkında ya da okul psikolojik danışmanı ile çocuğun okula uyumu ve kişisel sorunları hakkında görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Yabancı uyruklu öğrenci velileri için okulla iletişimde en önemli engel dil bariyeridir. Okul ile iletişim kuramadığınız durumlarda ilgili dernek psikolojik danışmanına başvuruda bulunabilirsiniz.

Çocuğun akademik başarısında ebeveyn olarak sizlerin de büyük sorumlulukları bulunmaktadır. Türkiye’de eğitim müfredatı Türkçe olarak uygulanmaktadır. Çocuğunuzun okulu ile iletişimde kalmak ve ödev takibini sağlayabilmek adına Türkçe bilmek size ve çocuğun akademik başarısına önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca ebeveynlerin çocuğun okula devamlılığını desteklemesi ve çocuğu okula teşvik etmesi de akademik başarıda olumlu etkiye sahiptir.

Yabancı öğrencilerin Türkçe dil becerisinde desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı PİCTES projesinde okullarda uyum sınıfları açmaktadır. Ayrıca, çocuğunuzun uyum sınıflarına dahil olamadığı durumlarda ise ÇOGEM Türkçe kurslarına kayıt yaptırarak çocuğunuzun dil becerisini destekleyebilirsiniz. Diğer yandan dil becerisinin desteklenmesinde önemli bir faktör ise sosyal ilişkilerde kazanılmak istenen dilin aktif kullanımıdır. Bu kapsamda çocuğunuzun akranları ile iletişim ve ilişkisini destekleyebilir, evde Türkçe konuşmaya teşvik edebilirsiniz.

YAZI DİZİLERİ VE RAPORLAR

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimine Ait Yazılar ve Raporlar