Türkiye’de İş Yeri Açma ve Çalıştırma Kuralları

İlgili kanunlar gereğince Türkiye’de bir iş yeri açıp çalıştırmak için belirli kayıt ve yasal makamlara bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bildirimlerin yapılmaması, para cezası ve iş yerinin faaliyetinin sonlandırılması ile sonuçlanabilir.

Bununla ilgili olarak tamamlanması gereken işlemler;
Vergi dairesine kayıt işlemi: İş yeri açılışını takiben 10 gün içerisinde kayıt işlemi yapılmalıdır.
Çalışma izni alınması: İş yeri açılışını takriben başvurusu yapılmalıdır.
İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı: Vergi dairesine kayıt ve çalışma izni alınması sonrasında başvuru yapılarak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı çıkarılmalıdır.

Yürüteceğimiz bir proje kapsamında iş yeri ruhsatınız bulunmuyorsa, başvuru işlemlerini United Work ile yapabilirsiniz. Ruhsat başvurusu süresince yapılacak tüm masraflar proje tarafından karşılanacaktır.