İkamet İzni Nasıl Alınır / Çeşitleri / Harç Ödeme

İkamet İzni Nasıl Alınır?

İkamet izni ile ilgili çokça sorulan “İkamet izni nasıl alınır?” “İkamet izni sorgulama?” “İkamet izni harç ödeme? “İkamet izni çeşitleri?” “İkamet izni geçiş başvurusu?” gibi çok sorulan sorularla ilgili yanıtları aşağıda sizler için derledik.

İkamet iznine başvuru için pasaport sürem ne kadar olmalıdır?
Talep edilen süreden en az altmış gün daha uzun süre pasaport ya da pasaport yerine geçen seyahat belgesi sahibi olmanız gerekmektedir.

İkamet izni almak için bankada ne kadar param olması gerekir?

 • Kısa dönem ve öğrenci ikamet izinlerinde idarece bilgi ve belge talep edilmedikçe yabancının beyanı yeterlidir.
 • Aile ikamet izninde destekleyicinin, toplam miktarı asgari ücretten az olmamak üzere ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan gelirinin olması şarttır.
 • Uzun dönem ikamet izninde ise yeterli ve düzenli bir gelirinizin olması gerekmektedir.

Vize sürem bitti kaç gün içinde ikamet iznine başvuru yapabilirim?
İkamet tezkeresinin süresi bitmeden veya sürenin bitim tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yetkili emniyet makamlarına müracaat etmeniz gerekmektedir. Bu süreyi geçiren yabancılara verilecek ikamet izinlerinden ihlal edilen sürenin harcı bir kat fazla ile tahsil edilir.

Mevcut ikamet izninin uzatılması için ne zaman başvuruda bulunulması gerekmektedir?
Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce yapılır.

İkamet adresimi değiştirdim ne yapmalıyım?
İkamet izni süresi içerisinde adres bilgilerinin değişmesi halinde yirmi iş günü içerisinde Göç İdaresi Başkanlığına ve il Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne gerekli belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.

İkamet izni başvurusunda bulunan ancak ikamet izni kartı gelmeyen yabancıların yurtdışına çıkış yapabilmesi mümkün müdür?
Müracaat belgesi her defasında 15 günden fazla yurtdışında kalmamak kaydıyla çoklu giriş hakkı sağlamaktadır.

Randevu tarihinden önce vize-ikamet bitmiş oluyor, sorun olur mu?
Randevu tarihinden önce vize ve ikamet izni süresi biten yabancılar, başvuru formu ile randevu gününe kadar ülkemizde kalışına izin verilir.

Vize, ikamet ihlali gerçekleştirdim. Ceza ödemesini nereye yapabilirim?
Para cezaları ülkemizden çıkış yaptığınız sırada hudut kapılarında öğrenilebilmektedir.

İkamet izni başvuruları ne kadar sürede sonuçlandırılır?
Başvurunun işleme alınmasından itibaren en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.

Kısa dönem ikamet izni kimlere verilir?

 • Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar
 • Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancılar
 • Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar
 • Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar
 • Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzer araçlarla gelen yabancılar
 • Turizm amaçlı kalacak yabancılar
 • Tedavi alacak yabancılar
 • Adli ve İdari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar
 • Aile ikamet izni şartlarını kaybeden yabancılar
 • Türkçe öğrenme kurslarına katılacak yabancılar
 • Kamu kuruluşları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar
 • Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar
 • Bakanlar kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacak yabancılar
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

Kısa dönem ikamet izni ne kadar süre için verilir?
Kısa dönem ikamet izinleri kural olarak en fazla iki yıl olacak şekilde verilir.

Kısa dönem ikamet izni bulunan yabancıların ne kadar süreyle yurtdışında bulunmaları halinde ikamet izinleri iptal edilmektedir?
13.08.2016 tarihi itibarıyla herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.

Aile ikamet izni kimlere verilebilir?
Türk vatandaşlarının veya ikamet izinlerinden birisine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin;

 • Yabancı eşine (Birden fazla eşi olması halinde eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak, yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilir).
 • Kendisinin veya eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğuna( çocukların aile ikamet izni taleplerinde ülkemiz dışında varsa ortak velayet bulunan anne veya babanın muvafakatleri olmalıdır). Aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni olmadan ilk ve orta öğretim kurumlarında on sekiz yaşına kadar eğitim hakkı sağlamaktadır.

Öğrenci ikamet izni kimlere verilir?
Öğrenci kamet izni bulunmayan ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara
Ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta uzmanlık eğitimi(TUS), Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi(DUS) seviyelerinde eğitim görecek yabancılara verilir.

Çalışma iznim var, İkamet izni almam gerekiyor mu?
Çalışma izni sahibi yabancı, çalışma izni süresince ikamet izni olmadan ülkemizde kalma hakkı elde etmektedir.

İnsani ikamet izni kimlere verilir?

  • Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda,
  • Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı halde, yabancıların Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün görülmediğinde,
  • Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu 55 inci maddesi uyarınca aşağıdaki nedenlerle sınır dışı kararı alınamadığında

a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar
b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

 • Yabancılar ve uluslararası koruma Kanunu’nun da öngörülen; başvurunun geri çekilmesi veya geri çekilmiş sayılması, kabul edilemez başvuru ve sınır dışı etme kararlarına karşı yargı yoluna başvurulduğunda,
 • Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince,
 • Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında,
 • Olağanüstü durumlarda, insani ikamet izni düzenlenebilir.

İnsani ikamet iznine nasıl başvuru yapabilirim?
İl göç idarelerine başvuru yapılarak diğer ikamet türlerinde şartlar aranmadan insani ikamet izni alınabilir.

Uzun dönem ikamet izni başvuru şartları nelerdir?

 • Yabancının, kesintisiz olarak en az 8 yıl ikamet izni ile Türkiye’de kalması
 • İkamet izniyle kalan yabancı, 8 yılın son 3 yılında sosyal yardım almamış olması
 • Yabancının kendisinin (varsa ailesinin) geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olması
 • Yabancının geçerli sağlık sigortasına sahip olması
 • Yabancının oturumunun kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturmaması
 • Yabancının mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsü sahibi veya insani ikamet izni sahibi olmaması

Kovid sürecinde ikamet işlemlerimi nasıl yapabilirim?
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü korona virüs sebebiyle uygulanan yeni normal hayat kapsamında, ikamet ile ilgili işlemler ve sıkça sorulan sorular için online çözümler geliştirdi. İkamet izni sorgulama, ikamet izni çeşitleri, ikamet izni başvuru durumu gibi tüm bilgilere Göç İdaresinin bu işlem için açmış olduğu mail adresine yazarak ulaşabileceksiniz.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ