Suriyeli Öğrencilere Verilen Burs Ne Kadar?

Türkiye’deki üniversitelerde 2019-2020 öğretim yılında 119 bin 611’i erkek, 65 bin 436’sı kadın olmak üzere toplam 185 bin 47 (Kaynak: YÖK) uluslararası öğrenci eğitim almıştır. Bu kişilerin 37 bin 236’sı (%20,1’i) Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşıdır. Başarı ve yaş kriterlerini sağlayan ve devlet üniversitelerinde okumak isteyen yabancı öğrencilerin bir kısmına “Türkiye Bursları” tarafından burs desteği sağlanmaktadır. Türkiye Bursları 2020 yılında kısa ve uzun dönem olmak üzere toplam 3 bin 680 (Kaynak: Türkiye Bursları) öğrenciye burs desteği sağlamıştır. Bu öğrencilerin 1.150 tanesi Suriye uyrukludur.

Verilen Burs Miktarı Ne Kadar?
Türkiye Bursları’nın Uzun Dönem (4-6 yıl arası değişen sürelerde) ve Kısa Dönem (9 ay) olmak üzere iki farklı burs programı bulunmaktadır. Uzun dönem burs programındaki lisans öğrencileri aylık 800 lira, yüksek lisans öğrencileri aylık 1.100 lira ve doktora öğrencileri ise aylık 1.600 lira burs desteği almaktadır. Kısa dönem burs programındaki lisans öğrencileri ise aylık 450 lira, yüksek lisans öğrencileri aylık 600 lira ve doktora öğrencileri aylık 900 lira burs desteği almaktadır. 2020 yılında dünyanın 173 ülkesinden 158 bin 168 yabancı uyruklu öğrenci Türkiye Bursları için başvuru yapmıştır. Bu başvuruların 3 bin 680’i burs imkanlarından faydalanmaktadır.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı

Oran

Üniversitelerdeki Toplam Öğrenci Sayısı: 7.940.133

Üniversitelerdeki Yabancı Öğrenci Sayısı: 185.047

Toplam Öğrenci Sayısının %2,3'ü

Devlet Üniversitelerindeki Yabancı Öğrenci Sayısı: 144.417

Toplam Yabancı Öğrenci Sayısının %78'i

Özel Üniversitelerindeki Yabancı Öğrenci Sayısı: 40.630

Toplam Yabancı Öğrenci Sayısının %22'si

Üniversitelerdeki Suriyeli Öğrenci Sayısı: 37.236

Toplam Yabancı Öğrenci Sayısının %20,1'i

Devlet Üniversitelerindeki Suriyeli Öğrenci Sayısı: 31.758

Toplam Suriyeli Öğrenci Sayısının %85,3'ü

Özel Üniversitelerindeki Suriyeli Öğrenci Sayısı: 5.478

Toplam Suriyeli Öğrenci Sayısının %14,7'si

Üniversitelerde Burs Alan Yabancı Öğrenci Sayısı: 3.680

Toplam Yabancı Öğrenci Sayısının %1,9'u

Üniversitelerde Burs Alan Suriyeli Öğrenci Sayısı: 1.150

Toplam Yabancı Öğrenci Sayısının %0,6'sı

Yabancı Öğrencilerin %2,5’u Burs Almaktadır
Türkiye Bursları’ndan sadece devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler faydalanabilmektedir, vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler faydalana-ma-maktadır. Buna göre devlet üniversitelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olan 144 bin 417 yabancı öğrencinin %2,5’i (3.680 kişi) burs imkanından faydalanmıştır. Burslardan faydalanan öğrencilerin %31,2’sini (1.150 kişi) Suriyeliler oluşturmaktadır. Suriyelilerin tamamını ya da büyük çoğunluğunu kapsayan ya da koşulsuz şekilde isteyen herkese burs verildiği yönünde sosyal medyada çıkan iddialar asılsızdır.

Özel Burs Programları Mevcut
Türkiye Burslarının Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan bütçesinin yanında yabancı fonlarla sağlanan ve Türkiye Burslarının uygulayıcı rolünde olduğu özel burs programları da bulunmaktadır. HOPES projesi, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ile ortakları olan British Council, Campus France ve EP-Nuffic iş birliği ile yürütülmekte olup Türkiye Bursları, projenin Türkiye’deki uygulayıcı partneridir. Suriye krizine karşı oluşturulan Avrupa Birliği (AB) Bölgesel Güven Fonu (MADAD Fonu) kapsamında finanse edilen proje Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak’ta yaşayan Suriyeli öğrencilere burslu eğitim fırsatları sunmaktadır. DAFI Fonu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile Türkiye’de bulunan belirli sayıda Suriyeli öğrenciye yükseköğretim düzeyinde burslu eğitim imkânı sunmaktadır. MADAD Fonu kapsamında BMMYK iş birliği ile Türkiye’deki belirli sayıda Suriyeli öğrenciye yükseköğretim düzeyinde burslu eğitim imkânı sunulmaktadır. Türkiye Bursları, projenin Türkiye’deki uygulayıcı ortağıdır. Türkiye Bursları, projenin Türkiye’deki uygulayıcı ortağıdır.

Türkiye Bursları Nedir?
Yükseköğrenimini Türkiye’de tamamlayıp ülkelerine dönen mezunların; ana vatanları ile Türkiye arasında var olan akademik, kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunmasını amaçlayan Türkiye Bursları ile ilgili detaylı bilgiye turkiyeburslari.gov.tr/tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kanyaklar:
Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi
Türkiye Bursları 2020 Yılı Faaliyet Raporu