Dezavantajlı Etnik Grupların Güçlendirilmesi Projesi

Sultanbeyli’deki Dezavantajlı Etnik Mülteci Grupların Sosyal Uyum ile Güçlendirilmesi Projesi çalışmalarına Temmuz ayı itibarıyla başladık. Avrupa Birliği’nin ve Kırkayak Kültür’ün desteklediği proje ile etnik kimliği farklı olan dezavantajlı mülteci grupların yaşadıkları sorunların tespiti ve çözümü konusunda stratejiler oluşturmayı hedeflemekteyiz. Dört ay sürmesi hedeflenen proje kapsamında güçlü bir tespit çalışması yapabilmek için saha görüşmeleri yapılacaktır.

Üçüncü Kahvaltı Buluşması
Proje kapsamında üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz kahvaltı buluşmalarında katılımcılarında aktif bir şekilde kendini ifade edebildikleri görüşmeler gerçekleştirdik. Ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz odak görüşmelerinde katılımcıların Türkiye’de yaşadıkları zorluklar ve bu konuda yapılabilecekler üzerine uzun konuşmalar gerçekleştirdik ve gerekli yönlendirmelerde bulunduk. Katılımcılar bu görüşmelerde temel yaşam ihtiyaçlarına erişmede yaşadıkları zorlukları ve yoğun bir biçimde maruz kaldıkları nefret dili ve yaşam biçimlerine yönelik hoşgörüsüzlüğü dile getirdiler. Dile getirilen bütün problemlerin çözümü noktasında nasıl bir strateji geliştirileceğine dair çalışmalarımız devam etmektedir.

Sosyal Uyum için Hedeflerimiz
Bu zamana kadar gerçekleştirilen üç kahvaltı ve üç odak grup görüşmesinin yanı sıra proje süresince aynı biçimde üç etkinlik daha düzenlenecektir. Farklı katılımcıların davet edildiği, yaşanılan sorunların konuşulup çözümü noktasında önerilerin sunulduğu odak grup görüşmeleri gerçekleştirmek hedeflerimiz arasında. Bunun yanı sıra 2 Ekim 2018 tarihinde bir çalıştay programı yapmayı planlamaktayız. Bu çalıştay programında dezavantajlı gruplar, etnik gruplar, Suriyeli sığınmacılar, Çingeneler, Domlar, Abdallar ile ilgili çalışmalar yapan dernek, sivil toplum kuruluşları ve kişilerle, konu ile ilgilenen yerel yönetimlerle bir araya gelerek sosyal uyuma yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.