Mülteciler Derneği Saha Çalışmaları

Mülteciler Derneği Saha ekibi olarak yaptığımız ziyaretlerin en temel amacı, Sultanbeyli’deki geçici koruma ve uluslararası koruma altında olan ailelerin, eğer varsa hassasiyet durumlarını tespit edebilmek, yorumlamak ve bunların giderilmesi veyahut en aza indirgenebilmesi için çözüm yollarını araştırmaktır.

SUKOM (Suriyeli Kayıt Otomasyon Merkezi)
Sultanbeyli ve çevre ilçelerde yaşayan aileler, genel anlamda Mülteciler Derneği’ni ve verilen hizmet/destek alanlarını bilmektedirler. SUKOM’un altyapısında ailelerin iletişim bilgileri bulunmakta ve bu ailelerin, SUKOM’a kayıtlı olmaları saha ziyaretlerini kolaylaştırmaktadır. Örneğin, daha önce hiç okula başlamamış ve okul çağı gelmiş olan çocuklar, SUKOM’dan tespit edilebilmekte ve çocukların okullaştırma çalışmaları için bu ailelere ulaşılabilmektedir.

500’e Yakın Aile Ziyaret Edildi
Saha ziyaretleri esnasında, ziyaret edilen aile, kimi zaman komşularına ya da akrabalarına ekibimizi yönlendirebilmekte ve yapılan görüşmeler sonucunda, SUKOM’da kayıtlı olmayan ailelere ulaşıp derneğe gelmelerini sağlayabilmekteyiz. Böylece, kaydı olmayan ailelerin de SUKOM’a kayıtları detaylı olarak yapılabilmektedir. Kasım 2017’den beri devam eden saha ziyaretlerinde Temmuz 2018 sonuna kadar 469 ev ziyaretinde bulunuldu. 2548 kişiye ulaşıldı ve yaklaşık 1500’ü çocuk olmak üzere 1339 kadın ve 1409 erkek ile görüşüldü.

En sık Karşılaşılan Hassasiyet Durumları
Hassasiyet durumları, aileden aileye değişmekle birlikte, sahada en sık karşılaştığımız hassasiyet durumlarını şu şekilde kategorilendirebiliriz:
• Okula devam etmeyen 18 yaş altı çocuklar
• Çocuk işçiliği
• Erken yaşta birliktelik ya da birliktelik riski bulunan çocuklar
• Engelli bireyler
• Refakatsiz yaşlılar
• Geçim sıkıntısı çeken aileler

Okula Devam Etmeyen 18 yaş Altı Çocuklar
Aileye maddi destek sağlaması için çalıştırılan ya da yine benzer sosyo-ekonomik sebeplerden dolayı evlenme riski bulunan kız çocukları, okula devam edemeyen 18 yaş altı dezavantajlı kategorisine girmektedir. Bu gibi durumlarda, özellikle ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardım uygulaması anlatılmaktadır. Bunun yanında, çocukların okula uyumunu kolaylaştırmak için Mülteciler Derneği’ne bağlı Çocuk ve Gençlik Merkezi’nin okula hazırlayıcı desteklerinden bahsedilmektedir.

Kültürel Alışkanlıklardan Dolayı Kız Çocuklarının Okutul(a)maması
Aileler, sadece geçim kaygısından ötürü değil, bazen de sosyo-kültürel alışkanlıklardan dolayı özellikle kız çocuklarını okula göndermeyebilmektedir. Genellikle 12-13 yaşından sonra kız çocuklarını, dış ortamı tehlikeli buldukları için veya daha fazla okumasına gerek olmadığını düşündükleri için okula devam etmesine engel olabilmektedirler. Bu durumda da çocuklar, erken yaşta evlilik riskine oldukça açık olmaktadır. Bu tarz hassasiyet durumları tespit edildiğinde, dernek bünyesinde koruma biriminde çalışan uzmanlara yönlendirilmekte ve hem aile ile hem de çocukla yapılan görüşmelerde, kişilere yasal sürecin anlatılması gibi çeşitli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Aşı Olmayan Çocuklar
Dil bariyeri ve nereye gideceğini bilememe gibi bilgi eksikliklerinden ötürü ailelerin yaşadığı bir başka husus da aşının eksikliğidir. Aşısı eksik olan çocuklar tespit edilerek Kızılay Toplum Merkezlerine ya da bulundukları mahalledeki Sağlık Ocakları’na yönlendirilmektedir. Kızılay Toplum Merkezleri, ulaşım konusunda sıkıntı yaşayan ailelerin evlerine de gelip düzenli aşı takibi yapabilmektedir. Böylece, ücretsiz olarak yapılan aşı hizmetleri sayesinde, çocukların sağlık temelinde yaşayabilecekleri sorunlar giderilmeye çalışılmaktadır.

SUKOM Hakkında
https://multeciler.org.tr/sukom-suriyeliler-icin-sosyal-yardim-yazilimi/
SED Nedir?
https://multeciler.org.tr/sosyal-ve-ekonomik-destek-hizmeti-sed-nedir/