Mülteci Ebeveynlere Türk Eğitim Sistemi Anlatıldı

Mülteciler Derneği psikolojik danışmanları tarafından Sultanbeyli devlet okullarında Türk Milli Eğitim Sistemi hakkında ebeveynlere bilgiler aktarıldı.

Çocukları ilkokula yeni başlamış veya ortaokula yeni geçmiş olan çok sayıdaki ebeveyne yönelik seminerler Ekim ayı boyunca düzenlendi. Okulun işleyişi, kurallar, çocukların ders takibinin, devamsızlıkların nasıl takip edileceğine ilişkin eğitim sistemi hakkında bilgilendirme yapmak ve ebeveynlerin de okul sürecinde kendi haklarını öğrenmelerine destek olmak amaçlandı. Diğer yandan, Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezimiz hakkında ve psikolojik danışmanlık programımız hakkında tanıtım yapıldı.

Sosyal Uyumun Neresindeyiz?
Psikolojik danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilen eğitim sistemine yönelik eğitimler ile hem ebeveynlere hem de çocuklara ulaşmayı hedeflemekteyiz. Sultanbeyli okulları ile devam eden iş birliğimiz sayesinde, öğretmenlerin ve okul idaresinin de mülteci çocuklarla nasıl çalışabileceğine dair olumlu anlamda sürece dahil olmasını sağlamaktayız. Böylelikle, okul-ebeveyn ve çocuk ilişkisi arasında bir köprü kurarak sosyal uyumun üç ayağını güçlendirmeye çalışmaktayız. Bu eğitimler doğrultusunda, mülteci çocukların katılabileceği eğitim programları ve kimlik, kayıt, nakil, akran zorbalığı vb. gibi yaşayabilecekleri birçok olumsuz sorunun çözümüne yönelik farkındalık sağlanmış oldu.