Mülteci Çocuklarla Parmak Kukla Drama Çalışması

Mülteciler Eğitim Merkezi içerisinde 6-11 yaş aralığındaki mülteci çocuklarla birlikte parmak kuklalar aracılığı ile drama çalışması gerçekleştirildi. Kız ve oğlan çocuklarına verilen bu parmak kuklaları, nasıl kullanmak istedikleri hakkında önce kendilerinden düşünmeleri istendi. Bir öykü oluşturuldu ve bu öykü aynı zamanda kağıda resmedildi.

Kuklalar Çocuklara Aracı Oldu
Psikolojik danışmanın kolaylaştırıcılığı ile bir dramaya dönüştürülen bu çalışmada çocuklar, kurulan oyun üzerinden birer role büründü. Böylece çocukların, rol yapma, empati kurma ve kendilerini rahatça ifade edebilme gibi becerilerinin gelişmesi amacı ile destek verildi. Kuklaların kimi ya da neyi temsil ettiği, çocuklar için bir kimlik geliştirebilmenin ve yaratıcılıklarını arttırabilmenin aracı oldu.