Mülteci Çocuklarla İnsan Hakları Atölyesi

Uluslararası Af Örgütü’nün 8 yaş ve üzeri çocuklar için hazırladığı ve Mülteciler Derneği’ne temin ettiği “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Kart Oyunu” aracılığı ile çocukların haklar konusunda bilinçlenmesine ve farkındalık kazanmasına destek olundu.

İnsan Hak ve Sorumluluk Kavramları
Psikolojik danışmanın kolaylaştırıcılığıyla çocuklara hak ve sorumluluk kavramlarının içeriği anlatıldı. Yaşama, mülkiyet hakkı ve yasal haklar gibi en temel haklardan başlayarak tüm haklar çocuklar tarafından tek tek tahtaya yazıldı ve her biri tartışıldı. Ardından, her bir kartta yazan açıklama, kendi resmi ile eşleştirilmeye çalışıldı, bunun için seçilen grup liderleri metinleri okudu ve diğerleri de metni karşılayan görselleri buldu. Eşleştirmeyi yapabilen öğrencinin, kartı arkadaşlarına göstermesi ve kendi kelimeleriyle tekrar açıklaması ise bilginin eğlenerek öğrenilmesi ve içselleştirilmesi açısından faydalı oldu.

Eşit Yaşama Hakkımız
Oldukça dikkat çekici olan insan hakları atölyesinde çocuklar, zihinlerindeki mevcut olan ile olması gereken haklar arasında karşılaştırma yapma fırsatı buldu. Bu karşılaştırma sırasında, savaş nedeniyle göç etmek, evlerinden ayrılmak zorunda kalmış ailelerinin haklarının elinden alınması, çocukların “yaşama” , “güvenlik” ve “mülkiyet” hakkı ile ilgili olumsuz duygularını ifade etmesine sebep olduğu gözlemlendi. Atölye sonunda, nerede yaşadığımızdan ve kim olduğumuzdan bağımsız olarak herkesin insan olmaktan dolayı eşit ve özgür olduğu ve başka ülkelere sığınma, birlikte barış içinde yaşama hakkımız olduğu vurgulanarak slogan haline getirildi.