Çocuklarla İletişimde Olumlu Disiplin Anlayışı ve Etkili İletişim

20 Ağustos tarihinde Psikolojik Danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilen ebeveyn tutumlarına ve etkili iletişime yönelik ebeveyn semineri Mülteciler Derneği’nde düzenlendi.

Sen İletisinin Yerine Ben İletisi
Düzenlenen seminere, Çocuk ve Gençlik Merkezimize yaz dönemi için gelen çocukların aileleri davet edildi ve anne-babalar birlikte katılım sağladı.Bu seminerde, ebeveynlerin çocukları ile sağlıklı bir iletişim geliştirebilmesinde en önemli şey olan dilin nasıl kurgulanacağı anlatıldı. Karşısındaki bireyi yargılamaya ve suçlamaya yönelik sen iletisinin yerine, yaşanan duruma ve bu durum karşısında neler hissedildiğine odaklanan ben iletisinedair bakış açısı kazandırmak amaçlandı.

Demokratik Ebeveyn Tutumu Kavramları Tanıtıldı
Bununla birlikte seminerin bir diğer bölümünde; Ebeveyn Tutum ve Davranışları tartışıldı. İçinde yetişilen aile ortamından yola çıkılarak ebeveynlerin, kendi çocuklarında uyguladıkları tutum ve davranışları değerlendirebilmeleri için otoriter, izin verici, mükemmeliyetçi, demokratik, aşırı koruyucu ve tutarsız ebeveyn tutumları örneklerle açıklanmıştır. Bu yaklaşımlar arasından duygu ve düşüncelerin önemsendiği, ihtiyaçların karşılıklı olarak anlaşılabildiği ve sınırların korunabildiği Demokratik Ebeveyn Tutumunu aşılamak hedeflendi.