Korunmasız Çocuklar İçin Uygulanan Psiko-Sosyal Müdaheleler Küresel Webinarına Katıldık

10 -12 Kasım tarihlerin Leicester Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından Asya, Afrika ve Amerika kıtalarından Göç alanında faaliyet gösteren iyi uygulama örneklerinin anlatıldığı webinar serisi düzenlendi. 10 Kasım tarihinde Asya kıtasından çeşitli ülkelerin yer aldığı Webinar’da Türkiye’de bütüncül yaklaşım örneği olarak Mülteciler Derneği’nin çalışmaları hakkında sunum yapıldı. Sosyal çalışmacılar, akademisyenler, sağlık çalışanları, psikologlar, öğretmenler, politika yapıcılar ve gönüllülerden oluşan 230 kişi webinara katıldı.

Webinarı Düzenleyen Kurum: Leicester Üniversitesi
Webinar Konusu: Korunmasız Çocuklar İçin Uygulanan Psiko-Sosyal Müdaheleler Küresel Webinarı