Göçmen Sohbetler Projesi ile Her Ay Bir Okuldayız!

Sultanbeyli ilçesinde bulunan devlet okulları ile yürüteceğimiz projede yerel halk ve mülteci topluluklardan kadınların bir araya geleceği 3 haftalık atölye dizisinde; göçmenlik, ebeveynlik ve birey olma bağlamında kadının rolünü konuşacağız.

Ortak Temalar Birleştirici Bir Unsur Olacak
Aslında ayrımcılık ve dışlanma toplumsal yapı içerisinde parçalanmalara ve kutuplaşmalara sebep olan sosyal uyumsuzluk faktörleridir. Toplum içerisinde yaşanan bu ayrımcı tutumlar temelde doğru bilinen yanlışlar diye adlandırabileceğimiz ön yargı ve kalıp yargılardan kaynaklanmaktadır. Sosyal uyumu sağlamanın, toplum içerisindeki farklı toplulukların birbirleri ile iletişimlerinin güçlenmesinin bir yolu ise belirtilen bu kutuplaşma sebeplerini ortadan kaldırmaktır. Sözü edilen ön yargı, kalıp yargı gibi tutumların önüne geçmenin bir yolu olarak sosyal temas bireyler arası ilişkilerin gelişmesine katkı sunmak ve bunu sürdürülebilir kılmak için önemli bir adımdır. Yürütülecek atölyelerde sosyal temasın öncülleri; ortak bir amaç için buluşuyor olmak ve iş birliği içerisinde süreci yürütebilmek gayesiyle içerikler geliştirilmiştir. Bu noktada Göçmen Sohbetler de göçmenlik olgusu ortak bir kültür olarak yeniden ele alınacak ve ortaklıklar üzerinden yeni bir ilişki ağının temelleri atılacaktır.

Kurulan bu ilişki ağını sürdürülebilir kılmak ise ancak süregelen bir tanışma ortamı ile mümkün kılınabilir. Birbirine yabancı iki farklı topluluk içerisinde bir ilişki ancak ortaklıklar üzerinden işlenebilir. Kadının evde, sokakta, iş yerlerinde veya okullarda birçok alanda farklı kimliklerle bulunduğunu düşünürsek, okul özelinde ebeveyn olarak aldığı sorumluluk alanları itibari ile tüm kadınların ortak bir noktasını yakalamış oluyoruz. Ebeveyn bir rol model olarak çocuğun sosyal ilişkilerinde de önemli etkiye sahiptir. Bu sebeple başta ebeveyn olarak ortak kültür algısını benimseyip çocuklara bunu yansıtabilmek toplumsal yaşamın uzun vadede huzur ve barış ortamında süregelmesini destekleyecektir. Geliştirdiğimiz içeriklerde annelik temasıyla yer verdiğimiz pozitif ebeveynlik atölyesi yalnızca bireyin kendisini değil dolaylı yoldan bireyin çevresindeki kişilerin de sosyal uyum da rol oynamalarını sağlayacaktır.

Yalnız Birey İçin Değil Toplum İçin Sosyal Uyum
Daha genele baktığımızda, toplumsal yapı içerisinde birey olarak değerlendirdiğimizde kişilerin çatışma durumlarında ara buluculuk rolünü üstlenebiliyor olması, toplumsal meseleleri göz ardı etmeden onlara yönelik çözüm yolları geliştirebiliyor olması yine sosyal teması ve dolayısı ile sosyal uyumu destekleyecektir. Planlanan çalışmanın son buluşmasında Peki Şimdi Nereye film gösterimi üzerinden göç, kadın, uyum, toplum ve çatışma konularına odaklandığımız genel bir değerlendirme ile birlikte yaşam için sağlam temellere dayanmış aktörlere ulaşacağımızın inancındayız.

Farklı temalarla süregelen sosyal uyum çalışmalarımız GIZ iş birliğinde devam edecektir.