Dil Öğrenmeyen Çocuk Kalmasın: Bir Dil Bir Çocuk Projesi

Dil becerilerinden yoksun ya da eksik olan öğrencilere dil edinimi kazandırabilmeyi amaçlayan “Bir Dil Bir Çocuk Projesi” başladı. Oxford as Academy tarafından yürütülen çalışma Sultanbeyli Belediyesi ve Mülteciler Derneği ile iş birliği ile bölgemizde de uygulanacak. Projeye dil öğrenmek isteyen çocuklar ve yetişkinler katılacak.

3 yılda 1 milyon Çocuk
Projenin hedef kitlesi şehit ve gazi yakınları, çocuk evlerinde kalan çocuklar, engelliler, kırsaldaki çocuklar, suça yönelmiş ya da madde bağımlısı çocuklar ile mülteci çocuklardan oluşmaktadır. Bu eğitim çocukların dil engellerini aşmasını, eğitim ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlayarak iyi bir geleceğe sahip olmalarını destekleyecektir.

Eğitim Başlıkları

  • Türkçe ve İngilizce Dil desteği
  • Temel dil ve iletişim becerileri
  • Çocuk hakları
  • Öğretmenlerin dezavantajlı çocuklarla olan çalışmalarının desteklenmesi
  • Çocukların sosyal hayata entegrasyonu
  • Toplumsal dışlanmalara çözüm üretmek
  • Daha fazla çocuğa ulaşabilmek farkındalığı artırmak
  • Dezavantajlı çocuklarımızın eş zamanlı Türkçe –İngilizce dil eğitimine entegrasyonunu sağlamak ve bunu sağlarken mesafelerin üstesinden gelebilmek.