Zeytin Ağacım Yeşeriyor Projesi Uygulanmaya Başlandı

Mülteciler Derneği Sosyal Uyum Departmanı olarak yürütmeye başladığımız ve Mayıs 2020’ye kadar aynı katılımcılar ile devam edecek olan Zeytin Ağacım Yeşeriyor projesinde ilk hafta etkinliklerini gerçekleştirmek üzere Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ndeydik.

Ön Testler Dolduruldu
İlk hafta veli ve çocukları bahçede ağırladığımız bir tanışma ve oryantasyon günü gerçekleştirdik. Bahçeye ulaşımımızın ardından hep birlikte bahçıvan çocuk alanında pikniğimizi yaptık, daha sonrasında gerçekleştirilecek olan 13 haftalık çalışmanın etkisini ölçümleyebilmek adına geliştirdiğimiz ön testleri çocuklara ve velilere uyguladık. Ön testlerde çocuklara sorduğumuz uyum nedir sorusuna başkalarına uyum sağlamak, oyun oynamak, gezmek, dostluk kurmak, hediyeleşmek gibi yanıtlar almış olmamız katılımcıların sosyal uyumu içselleştirmeye ve yaygınlaştırılmasını desteklemeye hazır olduğunu da göstermekteydi. Diğer yandan dolaylı olarak ulaşmayı hedeflediğimiz veliler ise sevgi, saygı, güven, dil, paylaşım, empati ve anlayış unsurlarının iletişimi güçlendirdiğini ; ayrımcılık, toplumsal kalıp yargılar, kıskançlık, dil gibi etmenlerin iletişimi engelleyici unsur olduğunu belirttiler. Burada dili hem güçlendirici hem de engelleyici bir unsur olarak değerlendirmiş olmaları özellikle dikkat çekiciydi. Velilerin çocukların gelişiminde rol model olduklarını düşündüğümüzde verilen yanıtlarda bunu kanıtlar nitelikteydi.

Çocukların Birbirlerine Uyum Süreci Desteklendi
Ön testlerin uygulanmasının ardından bahçe turu öncesi çocuk ve ebeveynlerine kısaca bahçenin tanıtımı ve projenin ortaya çıkış süreci aktarıldı. Sonrasında ise çocukların Mayıs ayına kadar düzenli olarak gelecekleri yeni ortamı keşfetmeleri için bahçe turu gerçekleştirildi. Tur süresince katılımcılar hem bitkiler hakkında fikir sahibi olma hem de bahçe kurallarını öğrenme fırsatı buldu. Kaktüs serasından kurak çorak bahçeye; merkez ada gölet ve çevresinden, mesire adası, Anadolu adalarına doğru yol aldığımız turda yalnızca bitkileri değil Anadolu’yu da keşfetme imkânı bulduk. Sosyal uyumun yalnızca iki farklı kültürün birbirini tanıması ve birbiri ile etkileşim içinde olması olarak değil bireylerin toplumsal yaşama uyumu olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğümüzden ilk hafta gerçekleştirmiş olduğumuz keşif süreci, çocukların ortama alışmalarını ve uyumlarını desteklerken birbirlerini tanımaları için de değerli bir zamandı.

GIZ desteği ile yürütülen sosyal uyum çalışmaları farklı içerikler ile devam etmektedir.