Forestanbul Macera Parkı Gezisi

Dış mekan aktiviteleri özellikle dezavantajlı toplumların sosyo-kültürel faaliyetlere erişimlerini desteklemekle birlikte bireyler ve kültürler arası etkileşimi de kolaylaştırıcı bir rol üstlenmektedir.

Eğlenirken Öğrendiler!
Forestanbul Macera parkı gezisinde bir araya gelen katılımcılarımız, çocukluk çağının getirdiği merak duygusunu grup içerisinde geliştirdikleri keşif yolculukları ile besleme imkanı bulurken ekip çalışması, problem çözme ve çatışma-uzlaşma gibi toplumsal yaşamın gerektirdiği rolleri de deneyimleme fırsatı buldular.

Birlikte Yaşam Kültürünü Deneyimlediler
Gezi öncesinde Mülteciler Derneği psikolojik danışmanlarının desteğiyle yürütülen buz kırıcı oyunların çocuklar arasındaki iletişimi güçlendirmesinin ardından beden eğitimi öğretmeninin kolaylaştırıcılığında katılımcılara fiziksel egzersizler ve spor aktivitelerinin birlikte yaşam kültürünü nasıl beslediği üzerine bilgilendirme yapıldı. Edindikleri kazanımları uygulamak amaçlı macera parkta tekrar bir araya gelen katılımcılar ip parkuru, tırmanma duvarı, zipline gibi parkurlarda kimi zaman yarışarak kimi zaman ise birlikte hareket ederek sosyal uyumda önemli etkiye sahip olan toplumsal yaşam kültürünü deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldular.

GIZ desteğinde yürütülen sosyal uyum çalışmalarımız farklı faaliyetlerle devam edecektir.