Esnaflardan Bir Mesaj: Dünyayı Tek Bir Ev Olarak Düşünelim!

Yerel halkın ve mültecilerin yer aldığı esnaflar; toplumsal uyumu konuşmak, toplumsal uyumsuzluğa yol açan sorunları masaya yatırmak ve bunlara yönelik çözüm önerilerini tartışmak üzere buluştular.

Yerel ve Mülteci Esnaflar Bir Araya Geldi
Esnaflık genel yapısı itibari ile dayanışmayı ve olumlu iletişimi gerekli kılan meslek kollarından biri olarak bilinmektedir. Daha öncesinde gerçekleştirmiş olduğumuz saha ziyaretleri ve görüşmeler neticesinde yerel halk ve mülteci halktan esnaflar iki toplumu bir araya getiren etkinlikler gerçekleştirilmesi ve birbirleri ile tanışmak yönünde isteklerini belirtince sosyal uyumu esnafların gözünden tartışmak üzere düzenlemiş olduğumuz kahvaltıda bir araya geldik. Etkinliğe kısaca kendilerini ve doğdukları şehirleri tanıtarak başlayan katılımcılar, sonrasında esnaflık sürecine nasıl dahil oldukları ve İstanbul’da yaşamaya nasıl başladıkları noktasında paylaşımlarda bulundular.

Dünyayı Tek Bir Ev Olarak Düşünmeliyiz!
Göçün temel ihtiyaçlara erişim ve daha kaliteli bir yaşam sürebilme düşünceleri içerisinde ortak bir olgu olduğuna vurgu yapan esnaflar, dünyayı tek bir ev olarak düşünmeliyiz diyerek sınırların insanlar arası ilişkilerde engel teşkil etmeyeceğini, toplum içerisinde herkesin var olma hakkı olduğunu belirttiler. Diğer yandan ortak mesleği yapan farklı topluluklardan esnafların meslekleri hakkında birbirlerine sundukları yardımlaşma ve dayanışma ortamı ve sonraki süreçte iletişimde kalma isteği sosyal uyum noktasında aktif adımlar atılmasına katkı sağladı.

Son olarak ön yargıların yıkılmasında yüz yüze iletişimin önemli olduğunu aktararak benzer sohbet ortamlarının sürekli hale getirilmesini ve bunu yaygınlaştırmayı önererek birbirlerine sundukları iyi dileklerle kahvaltılarını sonlandırdılar.