Daha Önce Sinemaya Gitmemiş Çocuklarla Film Günleri

Mayıs ayı içerisinde her hafta belli bir günde olmak üzere konferans salonunda film günleri düzenlendi. Küçük Prens, İnanılmaz Aile ve Ters Yüz adlı filmler mülteci çocuklarla birlikte izlendi. Daha önce sinemaya gitmemiş çocukların bu etkinliklere katılmasıyla, çocuklara sinemada nasıl davranılması gerektiği psikolojik danışmanlar tarafından aktarıldı.

Daha Önce Sinemaya Gitmemiş Çocuklar Seçildi
Filmlerin karakterleri aracılığıyla çocukların, arkadaşlık, dostluk ve aile ilişkileri gibi temaları özümsemelerini, bu ilişki biçimlerini kendi yaşantılarına olumlu bir biçimde uygulayabilmelerini ve hayal güçlerini geliştirebilmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Filmlerin sonunda çocukların filme ve karakterlere dair yorum yapabilmelerine, eleştirel bakış açısı kazanmalarına destek olunmuştur. Bu anlamda, sosyal ve bilişsel becerilerin kazanımı gözetilmiştir. Çocuklar, film gösterimlerinden oldukça mutlu ayrılmışlardır.

Çocuklarla Film Günleri