Toplumsal Ayrımcılık, Eşitsizlik Türlerini Anlayabilme ve Empati

Sultanbeyli’de bulunan Yaşar Paşalı İlköğretim Okulu’nda, toplumsal hayatın birçok alanı içerisinde gömülü olan eşitsizliklerin anlaşılabilmesi adına Türkiyeli öğrencilerle birlikte bir drama çalışması gerçekleştirildi. Çalışmanın başlangıcında, öğrencilerle bir araya gelinerek grup halkası oluşturuldu.

Toplumsal Farklılıkları Anlama
Birbirlerini daha önceden tanımayan bu öğrenciler ile kaynaşma ortamını sağlayacak bir tanışma oyunu oynandıktan sonra drama çalışmasına geçildi. Daha önceden hazırlanmış rol kartları öğrencilere dağıtılarak, öğrencilerin rollerine girmesi için bazı yönlendirmeler yapıldı. Verilen roller, toplumsal olarak farklı statülerde aileleri olan ve farklı koşullara sahip aynı yaşlarda olan karakterleri kapsamaktaydı.

Eşitsizlik Türleri ve Empati Geliştirme
Öğrenciler, rollerine girdikten sonra bazı durum cümleleri öğrencilere söylenerek, üstlendikleri rolleri doğrultusunda kendilerinden bir adım öne çıkmaları istendi. “Olumlu” olan durum cümleleri söylendikten sonra, bazı öğrenciler de geride kaldı. Geride kalmanın veya önde olmanın öğrencilere nasıl hissettirdiği hakkında konuşularak çeşitli alanlardaki toplumsal eşitsizlik biçimlerine dikkat çekildi. Ardından tüm çocuklar için eşit-adil bir dünya tahayyül etmeleri ve bu dünyanın nasıl olabileceği üzerinde tartışıldı ve bu tema kapsamında bir grup resmi yapılarak etkinlik sonlandırıldı.