Çocuk Sesleri ile Geçen Bir Hafta!

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü için Sosyal Uyum Çalışmaları kapsamında hazırladığımız bir haftalık #HaklarımlaVarım temalı sosyal medya paylaşımlarının ardından yerel halk ve mülteci topluluklardan çocukların yer aldığı farklı gruplarla Çocuk Hakları Çalıştayı gerçekleştirdik.

Sosyal Uyum ve Kararlara Katılım
Aidiyet ve kararlara katılım sosyal uyumun desteklenmesinde önemli iki temel etmen olarak belirtilmektedir. Bireylerin toplumsal yaşam içerisinde kendilerini toplumun bir parçası olarak hissetmeleri ve toplumsal yaşamın inşasında önemli bir role sahip olan kurallar ve yasalar hakkında birlikte tartışma olanağı bulmaları da bu iki olguyu destekleyecektir. Çocuk Hakları bağlamında tartışırken ise çocukların var olması ve fikirlerini beyan etmelerinin desteklenmesi mutlak bir öneme sahiptir. Bu inançla 2 farklı günde gerçekleştirilen çalıştay kapsamında herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm çocukların düşüncelerini ifade edebilme, kararlara katılım becerilerini destekleme ve toplum içerisinde hakları çerçevesinde varlıklarını görünür kılma yönünde farkındalık oluşturmayı amaçladık.

Çocuk Hakları Bağlamında Çok Yönlü Etki
Sosyal Uyum Çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetler içerisinde önemli bir yere sahip olan farkındalık etkinliklerinde farklı hassasiyet noktalarına dikkat çekmek ve bu farkındalıkları katılımcılara kazandırmayı hedeflemekteyiz. Çalıştay kapsamında ise hem katılım gösteren bireylere hem de dolaylı yoldan ulaşmayı hedeflediğimiz sosyal medya kullanıcılarına çocuk hakları, haklara erişim ve haklara erişimin engellenmesinin sonuçları hakkında dikkat çekerek sınırlılıkların önlenmesi noktasında çözüm önerilerini hakların sahibi olan çocuklarla tartışma imkanı bulduk.

Haklarımla Varım
Çalıştay süresince çocuklar ilk olarak hak, istek, sınır ve ihlal gibi kavramları tanıdıkları uygulamalara katıldı. Sonrasında ise Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan maddeler dikkate alınarak hazırlanan kimlik, sağlık, eğitim, eğlenme, barınma, korunma, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi atölyelerde; hakları üzerine düşünme, iş birliği içerisinde yeni fikirler üretme ve yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri getirme olanağı buldu. Çocuklar çalıştay sonunda #HaklarımlaVarım diyerek günü noktaladı.

GIZ desteği ile yürütülen sosyal uyum çalışmalarımız farklı içeriklerle devam etmektedir.