Türkçe Eğitimleri Devam Ediyor!

Mülteciler Derneği Türkçe eğitim merkezinde Türkçe eğitimleri hız kesmeden devam ediyor.

Öğrenciler Sınavlarını Olmaya Başladılar
Hafta sonu öğrencileri 1.ünite sınavlarını oldular. Sınav A2 ve B2 seviyesindeki öğrencilere yapıldı.

Eğitim merkezindeki kurlar (A1, A2, B1, B2) 1.ünite, 2.ünite ve kur bitirme sınavı olmak üzere 3 sınavdan oluşmaktadır.

A2 seviyesinde 1.ünite sınavında emir kipi, istek kipi, yapım ekleri, belirli geçmiş zaman, bağlaçlar (çünkü, bu sebeple), gelecek zaman, edatlar (gibi/kadar, İle) konuları hakkında sorular sorulmaktadır. 2.ünite sınavında belirsiz geçmiş zaman, pekiştirme sıfatları, doğrudan anlatım, bağlaçlar (hem…hem, ne…ne, ya…ya), geniş zaman, yeterlilik fiili/fonksiyonları, zarf fiiller (-(y)Ip, -mAdAn) konuları hakkında sorular sorulmaktadır.

B2 seviyesinde 1.ünite sınavında dönüşlü fiil, zarf fiiller, edilgen fiil, ettirten fiil, edatlar (artık, sanki) konuları hakkında sorular sorulmaktadır. 2.ünite sınavında sıfat fiiller, Fiil/İsim/Soru cümlelerinde dolaylı anlatım, bağlaçlar (oysaki, neyse ki, mademki) hakkında sorular sorulmaktadır.

Her iki seviyenin kur bitirme sınavlarında ise öğrencilerin 4 temel dil becerisi (okuma, yazma, konuşma, dinleme) ölçülmektedir. Bu aşamaların ardından öğrenci başarılı ise bir sonraki kura geçmekte ve Halk Eğitim Merkezinden sertifika almaya hak kazanmaktadır.