“Başka Bir İletişim Mümkün Mü?” İletişimde Şiddetsizlik İçin Bilinçlenme Buluşması

Mülteciler Derneği, iletişimde şiddetsiz bir yaklaşımı teşvik etmek amacıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dr. Hale Meriç KARABEKİR’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Başka Bir İletişim Mümkün Mü?” başlıklı buluşmada, katılımcılar şiddetsiz iletişim kavramını merkeze alarak bir araya geldi.

Ekip içi iletişimin güçlendirilmesini hedefleyen bu etkinlik, aynı zamanda katılımcıların keyifli bir zaman geçirmesini sağladı. Atölye sürecinde, iletişim dinamiklerinin gözden geçirilmesi ve iletişimdeki “şiddet” unsurlarının fark edilmesi amaçlandı. Katılımcılar, sözlü ve sözsüz iletişimlerindeki şiddet unsurlarını tartıştı ve bunları ortadan kaldırmak için stratejiler geliştirdi.

Şiddetsiz iletişimi sağlamak için atılabilecek adımları belirlemek amacıyla yapılan bir çalışma ile katılımcılar, kendi iletişim biçimlerindeki şiddeti azaltmak için bireysel ve kolektif sorumluluklarını gözden geçirdiler. Empati, anlayış, aktif dinleme, saygı ve olumlu dil kullanımı gibi unsurları vurgulayan katılımcılar, güçlü ve sağlıklı iletişim ilişkileri kurmak için kendilerine yeni hedefler belirledi.

Mülteciler Derneği olarak, şiddetsiz iletişimi teşvik etme konusunda kararlıyız. Bu tür etkinlikler aracılığıyla iletişimde şiddet unsurlarını azaltmaya ve daha sağlıklı iletişim biçimlerini benimsemeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnsanların birbirlerini anlaması, farklılıkları kabul etmesi ve saygılı bir iletişim kurması, toplumda daha sağlıklı ilişkilerin ve sosyal uyumun gelişmesine katkı sağlayacaktır.