UNHCR

UNHCR

UNHCR
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu, 14 Aralık 1950’de Birleşmiş Milletler Genel Meclisi tarafından kurulmuştur. BMMYK, mültecileri korumak amacıyla yapılan uluslararası hareketleri düzenlemek, onlara liderlik etmek ve dünya çapındaki mülteci sorunlarını çözmekle yetkilendirilmiştir.

UNHCR Koruma Projesi
UNHCR donörlüğünde başladığımız projede sığınmacıların yaşadığı haneler ziyaret edilerek, mevcut haklarından ve kendilerine sunulan hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için bilgilendirme ve yönlendirme mekanizmasının işletilmesi; ziyaretler sırasında tespit edilen hassas vakaların etkin koruma prosedürleri işletilerek yönetilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca “çocukların okullaşması”, “erken yaşta evlilik” ve “çocuk işçiliği” gibi hassas durumlarla ilgili olarak ailelerle farkındalık arttırıcı atölyeler yürütülmektedir.

UNHCR Eğitim Projesi
UNHCR Eğitim Projesi, İstanbul Sultanbeyli ilçesindeki Çocuk ve Gençlik Merkezi’nin yerel ve sığınmacı çocuklar ve gençler için çocuk ve genç dostu güvenli bir merkeze dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında Sultanbeyli’de yaşayan sığınmacı çocuk ve gençlerin kendi dil ve kültür özelliklerini koruyarak, sosyal uyumlarını güçlendirmek ve akademik başarılarını arttırmaya yönelik; eğitsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler ve aktivitelerle desteklemek, kurulacak rehberlik birimi ile çocukların okul ve aile görüşmeleri yapılarak akademik gelişmelerini ve sosyal uyum süreçlerini takip etmek hedeflenmektedir.

Web: UNHCR