UNHCR

UNHCR
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu, 14 Aralık 1950’de Birleşmiş Milletler Genel Meclisi tarafından kurulmuştur. BMMYK, mültecileri korumak amacıyla yapılan uluslararası hareketleri düzenlemek, onlara liderlik etmek ve dünya çapındaki mülteci sorunlarını çözmekle yetkilendirilmiştir.

UNHCR Koruma Projesi
İstanbul Sultanbeyli İlçesinde yaklaşık 22.000 mülteci yaşamaktadır. UNHCR donörlüğünde başladığımız yeni projede mültecinin yaşadığı haneler ziyaret edilerek, mevcut haklarından ve kendilerine sunulan hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için bilgilendirme ve yönlendirme mekanizmasının işletilmesi; ziyaretler sırasında tespit edilen hassas vakaların etkin koruma prosedürleri işletilerek yönetilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca “çocukların okullaşması”, “erken yaşta evlilik” ve “çocuk işçiliği” gibi hassas durumlarla ilgili olarak ailelerle farkındalık arttırıcı atölyeler yürütülecektir.

UNHCR Eğitim Projesi
Sultanbeyli Aydos Geçici Eğitim Merkezi’nin İstanbul Sultanbeyli ilçesinde yaşayan Türkiyeli ve mülteci çocuk ve gençler için, çocuk ve genç dostu güvenli bir merkeze dönüştürülmesidir. Proje kapsamında Sultanbeyli’de yaşayan mülteci çocuk ve gençlerin kendi dil ve kültür özelliklerini koruyarak, sosyal uyumlarını güçlendirmek ve akademik başarılarını arttırmaya yönelik; eğitsel, sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler ve aktivitelerle desteklemek, kurulacak rehberlik birimi ile çocukların okul ve aile görüşmeleri yapılarak akademik gelişmelerini ve sosyal uyum süreçlerini takip etmek hedeflenmektedir.

Web: UNHCR