Türkiyedeki Suriyeli Sayısı Aralık 2018

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 20 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’deki biyometrik verileriyle kayıt altına alınan Suriyeli sayısını açıkladı.

Açıklamaya göre Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 24 bin 392 kişi artarak toplam 3 milyon 618 bin 624 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 963 bin 553’ü erkeklerden, 1 milyon 655 bin 71’i ise kadınlardan oluşuyor. Erkeklerin sayısı geçen aya göre 13 bin 371 kişi, kadınların sayısı ise geçen aya göre 11 bin 21 kişi arttı.

YAŞ ERKEK KADIN TOPLAM
TOPLAM 1.963.553 1.655.071 3.618.624
0-4 302.555 282.726 585.281
5-9 246.797 231.619 478.416
10-18 354.313 305.463 659.776
19-24 320.770 225.434 546.204
25-29 197.502 141.580 339.082
30-34 162.778 121.021 283.799
35-44 189.830 159.276 349.106
45-59 134.999 129.827 264.826
60-90+ 54.009 59.125 113.134

Türkiye’deki Suriyelilerin %47,6’i 0-18 yaş Aralığında
Tabloya göre 0-18 yaş aralığında 1 milyon 723 bin 473 Suriyeli bulunuyor. Yani Türkiye’deki kayıtlı Suriyelilerin %47,6’sı 0-18 yaş aralığında. Eğitim çağında olan bu kişilerin okullaştırılması çok büyük önem arz ediyor.

Suriyeli Erkekler Suriyeli Kadınlardan 308 bin 482 kişi fazla
Yaş Aralığı tablosuna göre Suriyeli kadınların sayısının Suriyeli erkeklerin sayısından fazla olduğu tek yaş aralığı 60-90+. Genel olarak ise Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınlardan 308 bin 482 kişi fazla. Erkek-Kadın sayısı arasındaki en büyük fark 95 bin 336 kişi ile 19-24 yaş aralığında.

Geçici Barınma Merkezlerinde (Kamplarda) Yaşayan Suriyelilerin sayısı
Göçmen politikasındaki değişiklikler nedeniyle kamplar kapatılmaya devam ediyor. Göç İdaresi tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı 20 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 143 bin 603 kişiolarak açıklandı. Bu sayı geçen ay 155 bin 410 kişi, 2017 Aralık ayı sonunda ise 228 bin 251 kişiydi. Yılbaşından bu yana kamplarda yaşayan Suriyeli sayısı 84 bin 648 kişi azaldı. Şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı ise yılbaşından bu yana 279 bin 35 kişi artarak 3 milyon 475 bin 21 kişi oldu. Göç İdaresi 2018 yılı içerisinde 191 bin 838 yeni Suriyelinin kaydını gerçekleştirdi.

İllere Göre Suriyelilerin Sayısı
Göç İdaresinin 20 Aralık 2018 tarihli verilerine göre Suriyelilerin en çok yaşadığı 10 şehir ve bu şehirlerdeki Suriyeli yoğunluğu aşağıdaki tabloda yer almaktadır. En çok Suriyeli barındıran şehir 557 bin 694 kişi ile İstanbul. Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 32 kişi ile Bayburt. Bayburt’u 40 kişi ile Artvin, 56 kişi ile Tunceli takip ediyor.

ŞEHİR SAYI İL NÜFUSU İLE KARŞILAŞTIRMA
İstanbul 557 bin 694 %3,71
Şanlıurfa* 453 bin 628 %22,84
Hatay* 443 bin 631 %28,16
Gaziantep* 421 bin 986 %21,04
Adana* 231 bin 444 %10,44
Mersin 206 bin 033 %11,51
Bursa 163 bin 929 %5,58
İzmir 141 bin 757 %3,31
Kilis* 117 bin 778 %86,4
Konya 104 bin 856 %4,81

* işaretli illerde Geçici Barınma Merkezi bulunmaktadır.

Suriyelilerin En Yoğun Olduğu İller

Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il %86,4 ile Kilis. Kilis’te kayıtlı olan mülteci sayısı bir önceki aya göre 5bin 251 kişi azaldı. Kilis’te kayıtlı Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısından 18 bin 541 kişi daha az. İstanbul’daki Suriyeli sayısı ise bir önceki aya göre bin 410 kişi azaldı. İstanbul’a yeni Suriyeli kaydı alınmıyor. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehir ise %0,02oran ile Artvin.Artvin’de 166 bin 143 Türk Vatandaşına karşılık yalnızca 40 Suriyeli bulunuyor. Türkiye’de Suriyelilerin olmadığı bir şehir bulunmuyor.

En Çok Suriyeli Barındıran İllerİstisnai Vatandaşlık Verilen Suriyeli Sayısı
15 Kasım 2018
tarihi itibarıyla İçişleri Bakanlığı tarafından istisnai olarak vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı59 bin 747 kişi olarak açıklandı. Bu kişilerin 31 bin 747’si 0-18 yaş arasında. İstisnai vatandaşlık verilen kişiler genel olarak doktor, öğretmen, meslek sahibi ve sanatçılardan oluşuyor. Bu kişilere aileleriyle birlikte vatandaşlık veriliyor.

Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama göre 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ülkesine dönen Suriyeli sayısının 294 bin 480 kişi olduğu belirtildi.

Çalışma İzni Verilen Suriyeli Sayısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 15 Kasım 2018 tarihinde yapılan açıklamaya göre Türkiye’de çalışma izni verilen Suriyeli sayısının 32 bin 199 kişi olduğunu açıkladı.