TÜRKÇE EĞİTİM MERKEZİ

2015 Aralık ayı itibarıyla faaliyete geçen Mülteciler Eğitim Merkezi –MÜTEM- Sultanbeyli’de yaşayan Suriyeli yetişkinlere ve çocuklara Türkçe öğreterek topluma kazandırılmaları ve toplumla nitelikli iletişim kurmalarına katkı sağlamak amacıyla kuruldu. Bu doğrultuda MÜTEM, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısında Sultanbeyli’de faaliyet gösteren Muhabbet Köprüsü ve Aydos Geçici Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilere dil eğitimi vererek onların temel düzeyde Türkçe öğrenmelerine yardımcı oldu. 2016-2017 eğitim-öğretim döneminin ilk yarıyılında Aydos Geçici Eğitim Merkezinde Suriyeli ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Türkçe öğretimlerini gerçekleştirdi. 2016 Ağustos ayı itibariyle mülteci ve sığınmacı yetişkinlere Türkçe öğretmeye başlandı. Bu kapsamda yetişkin ve çocuk mülteci ve sığınmacılara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kursları açılmaktadır. 

Mülteciler Eğitim Merkezinde Türkçe eğitimi kursları, Avrupa Ortak Dil Kriterleri’nde belirlenmiş dil düzeylerine göre düzenlenmiştir. MÜTEM’de Türkçe kursları A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde verilmektedir. Türkçe eğitimlerinde dört temel dil becerisinin (okuma, konuşma, yazma ve dinleme) kazandırılması amaçlanmıştır. 

TÜRKÇE KURSLARIN ZAMANI

Mülteciler Türkçe Eğitim Merkezinde Türkçe kursları kursiyerlerin çalışma ve müsait olma durumları gözetilerek oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda hafta içi gündüz, hafta içi akşam, hafta sonu gündüz ve hafta sonu akşam olmak üzere 4 farklı zaman diliminde eğitimler verilmektedir. Hafta içi kursları 3 gün, hafta sonu 2 gün olarak eğitimler verilmektedir.

Mültecilerin ve Sığınmacıların İhtiyaç Duydukları Dil Öğretimini Sağlamak

Yerel Halkla Uyuma Kolaylık Sağlamak

Türk Kültür ve Değerlerini Tanıtmak

TÜRKÇE KURSU KAYIT

Ücretsiz Türkçe kurslarımıza katılıp Türkçe öğrenmek veya Türkçenizi geliştirmek istiyorsanız derneğimize gelip kayıt yaptırabilirsiniz. Türkçe Kursları hakkında detaylı bilgi almak için Çağrı Merkezimizi (0 216 784 51 05) arayabilirsiniz.

DİL KURSU ETKİNLİK VE AKTİVİTELER

Mülteciler Türkçe Eğitim Merkezi tarafından yürütülen etkinlik ve aktiviteler

Konuşma Kulüpleri

Türkçe kurslarının öncelikli amacı bireylerin iletişim sorunlarını gidermek ve ihtiyaç duydukları iletişim becerilerini sağlamaktır. Bu kapsamda konuşma becerisine yönelik çalışma ve aktiviteler yapmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda kursiyerlere ders dışı etkinlik olarak konuşma kulübü düzenlenmekte ve derslerde öğrendiklerini uygulamalarına imkân tanınmaktadır. 

Film İzleme ve Tartışma Etkinlikleri

Dil kurslarımız 4 temel becerinin (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) kazandırılmasına odaklanmaktadır. Bu amaçla kurslarda becerilerin kazandırılmasına yönelik çeşitli etkinlik ve aktivitelerin yapılması önemlidir. Dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretiminde önemli bir araç olan film izleme etkinlikleri yapılmaktadır. Bu sayede kursiyerler izledikleri Türkçe filmleri, öğretmenleri eşliğinde Türkçe yorumlamakta/eleştirmekte ve konuşma becerilerini artırmaktadır.