Mülteciler Derneği Çalışanları Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezinde

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde faaliyetlerine devam eden STK Eğitim ve Araştırma Birimi, Gençlik Çalışmaları Birimi ve Çocuk Çalışmaları Birimi’nin sivil alandaki tecrübesiyle birlikte, 2014 yılında faaliyetine başlayan Sivil Toplum Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın akademik yaklaşımını arkasına alarak kurulmuştur. İstanbul’da hak temelli çalışan STK ve yurttaş girişimlerinin yenilikçi bir metodolojiyle kapasite gelişimlerine destek vermektedir.

Biz de Mülteciler Derneği olarak tüm çalışanlarımızla birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde bulunan Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezine bir ziyarette bulunduk. Program yöneticileri ile sohbetler gerçekleştirdiğimiz ve STK eğitim programı ile ilgili kısa bir ders aldığımız ziyaret ekip arkadaşlarımıza yeni yaklaşımlar kazandırdı.