Mülteci Kadınlara Yönelik İlk Yardım Eğitimi Verildi

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK), Suriyeli kadınlara yönelik olarak “S.O.Syria – DR. Işıl Berat Barlan Sağlık Okuryazarlığı ve İlk Yardım” eğitim programını Mülteciler Derneği’nde başlatmıştır. İş birliğimiz aracılığıyla, 18 ve 19 Ekim tarihlerinde olmak üzere 2 yarım gün süren eğitim programı, bilgilendirici broşürlerin ve ilk yardım kitlerinin dağıtılması ile sonlandırılmıştır.

Bilgilendirmek, Deneyim Kazandırmak ve Farkındalık Yaratmak Hedeflendi
Eğitim aracılığıyla kadınların; başta çocukları olmak üzere karşılaşabilecekleri acil durum ve ilk yardım gereksinimlerine cevap verebilmeleri, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında bilinçlenmeleri, kazalardan korunma, gerekli önlemleri alma ve çocuklara doğru ilk yardım müdahaleleri konularında yeterli bilgiye ve deneyime sahip olmaları amaçlanmıştır. Bu doğrultuda eğitim içeriğinde, kanama, yaralanma, boğulma, yanık, zehirlenme ve kırık-çıkık gibi durumlarda neler yapılabileceğine ilişkin temel ilk yardım bilgilerinin aktarımı dışında, menopoz, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, rahim ağzı kanseri, meme kanseri gibi sağlık alanları hakkında da önemli bilgilendirmeler yapılmıştır. Katılımcı kadınlara, ön test ve son test uygulanmış, böylelikle, mevcut bilgileri ile eğitim sonrasında edindikleri bilgileri kıyaslanarak değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Son olarak, eğitime katılan her kişiye katılım sertifikası verilmiştir.