Mülteci Çocukların Eğitimi Üzerine Koordinasyon Toplantısı

Mülteciler Derneğinin, Çocuk ve Gençlik Merkezinde 21 Kasım 2018 tarihinde Sultanbeyli ilçesindeki ilkokul, ortaokul müdür ve müdür yardımcılarının; ilçede faaliyet gösteren STK temsilcilerinin davet edildiği 26 yetkilinin katılım sağladığı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Okullarda Yaşanan Sorunları ve Bu Sorunların Nasıl Çözülebileceğini Konuştuk
Okullarda yaşanan sorunların neler olduğu ve nasıl aşılabileceği, çocukların okula uyumlarının nasıl sağlanabileceği konuları gibi pek çok konuya değindik. Toplantı sırasında değinilen diğer konular ise;

  • Suriyeli öğrencilerin bulunduğu okullarda çocuklar için ve veliler için yapılabilecek çalışmaların neler olabileceği,
  • Öğrenci ve velilerin okulla olan bağlarının güçlendirilmesi ve aidiyetlerinin sağlanması,
  • Milli Eğitim ve STK’lar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi gerektiği,
  • Öğretmenlerin Suriyeli öğrenciler ile ilgili tespitleri,
  • Okullarda tercümanların bulunması gerektiği,
  • Veli toplantılarında tercüman desteği verilmesi,
  • Yetişkinlerin özellikle okula çocuğu giden velilerin okuryazarlığını sağlamak, var olanlarınkini artırmak amacıyla ‘okumanın yaşı yoktur’ şeklinde projeler yapılması önerisi sunuldu.

Sosyal uyum noktasında eğitimin ve okulların önemine bir kez daha değindiğimiz bu koordinasyon toplantısı iş birliği ve fikir alışverişi açısından oldukça faydalı geçmiştir. Belli aralıklarla bu çeşit koordinasyon toplantıları düzenlenecektir.

Toplantı bittikten sonra Çocuk ve Gençlik Merkezi katılımcılara tanıtıldı.