Kız Çocukları ile Bedensel ve Ruhsal Sağlıklı Olma Hali Çalışması

Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu’nda okuyan Suriyeli kız öğrencilere beden ve ruh sağlığı ilişkisi kapsamında bedensel ve psikolojik farkındalık yaratma amaçlı bir seminer verildi. Seminerde, bedensel sağlığı koruma yolları, sağlıklı beslenme, uyku ve sporun önemi hakkında bilgi verildi daha sonra sağlıklı beslenme ile ilgili etkinlik yapıldı. Bununla birlikte, ergen grubun bilişsel ve duygusal gelişimine değinildi. Mental iyilik hali için olumsuz duygularla ve stresle başa çıkmanın yolları tartışıldı.

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Farkındalık
Beden ve ruh bütünlüğü bağlamında, toplumsal cinsiyet kavramından bahsedildi. Beden hakkının, ergen kız çocukları için ne ifade ettiği ve bu bütünlüğün toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden nasıl kurgulandığı çalışıldı. Böylelikle, kız çocuklarının güçlendirilmesi için olumlu bir benlik algısı geliştirildi.