Gençlik Girişimleri Destek Programında İkinci Dönem

Gençlik Girişimleri Destek Programı 2022 yılı 2.Dönem çalışmaları tamamlandı. Bu dönem kabul edilen 2 projeden ilki “Birlikte Keşfe Doğru” isimli Yaratıcı drama atölyesi, diğeri de “Robotik Kodlama Atölyesi” oldu.

Hilal Hançer ve Ömer Erdoğan Yaratıcı Drama Atölyeleriyle 10- 15 yaşındaki gençlere ulaştılar. Altı atölye boyunca gençler birbirlerini tanıdılar, iletişimin en eğlenceli yollarını denediler.

Amro Tulimat 9-12 yaş çocuklara robotik kodlama öğretmek için yola çıktı. Derneğin Çocuk ve Gençlik Merkezindeki olanaklardan yararlanarak çocuklara kodlamayla ilgili temel bilgiler verdi.

Gençlik Girişimleri Destek Programı kapsamında yapılan tüm çalışmalarda eşit kadın-erkek katılımcı dağılımı gözetildi.

Bu yıl başarıyla sonuçlanan, gençlerin ve çocukların katılımını artıran, Sultanbeyli’de sosyal uyuma katkı sağlayan bu girişimlerin 2023 yılında daha çok gencin katılımıyla devam etmesini umuyoruz.