Çocukların Dostu Alan’da Gelecek İçin Temel Adım

Okul öncesi eğitimi, çocukların geleceğini şekillendiren önemli bir basamaktır. Bu süreç, çocukların öğrenme ve anlama kapasitelerini artırarak gelişimlerini hızlandırmayı amaçlar. Okul öncesi eğitim, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimleri açısından büyük bir rol oynar.

Çocuklar, okul öncesi dönemde aldıkları eğitimle kavram gelişimi, eşleştirme, sıralama ve gruplama gibi bilişsel becerilerde önemli ilerlemeler kaydedebilirler. Aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve psiko-motor becerilerini geliştirirken öz güven ve öz yeterlilik algıları da yüksek seviyelere ulaşabilir.

Etkin Öğrenme Metoduyla Gelişim

Alanımız, çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tam bir gelişim sağlamalarını amaçlar. Eğitim programımız, çocukları etkin bir şekilde dahil ederek, uygulamalı öğrenme ve yaşayarak öğrenmeye teşvik eder. Haftalık planlarımız çerçevesinde okuma-yazma çalışmaları, oyun etkinlikleri, müzik ve ritim çalışmaları, spor egzersizleri, sanat etkinlikleri, Türkçe dil çalışmaları, bahçe etkinlikleri, mutfak atölyeleri ve serbest zaman etkinlikleri gibi çeşitli alanlarda etkinlikler düzenlenir.

Her Çocuk Değerlidir

Çocuk Dostu Alana katılan her öğrenci bizim için özeldir. Onlarla ilgilenmek, eğitimlerini sürdürdükleri süreçten sonra da aileleriyle iletişim halinde olmak amacımızdır. Bu sayede öğrencilerimizin eğitimlerini desteklemeyi ve pekiştirmeyi amaçlarız.

Çeşitlilikle Güçlenen Bağlar

Okulumuz, çocuk dostu bir alan olarak hem yerel hem de mülteci çocuklarına ev sahipliği yapar. Bu sayede çocuklar, oyun yoluyla ortak bir dil oluşturarak aralarındaki bağları güçlendirirler. Mülteci öğrencilerimiz, okula adaptasyon süreçlerinde ve eğitim alanında sağladıkları verimlilikle dikkat çekerler.

Geleceğe Doğru Adım

2022-2023 eğitim yılında, 279 öğrenciye destek sağlayarak büyüyen bir aile olduk. Öğrencilerimiz, anne-çocuk şenlikleri, okul içi etkinlikler ve toplumsal faaliyetlerde aktif rol alarak sosyal beceriler kazandılar. Her bir çocuğu sevgi ve güler yüzle karşılayarak, onların geleceğe güvenle adım atmalarına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Okul öncesi eğitimi, çocukların temel alışkanlıklar kazanmasını sağlayarak geleceğe güçlü bir adım atmalarını hedefler. Bu amaçla, her zaman en iyi eğitimi sunmak ve çocukların potansiyellerini maksimum düzeyde geliştirmek için çaba göstereceğiz.