Çocuklar ile Spor Faaliyetlerinde Buluşuyoruz

Mülteciler Derneği Sosyal Uyum Birimi olarak göçmen ve yerelde yaşayan çocukların karşılıklı iletişimlerini artırmalarını, ortak anılar biriktirmelerini, aralarındaki paylaşımın artmasını amaçlıyoruz. Spor faaliyetleriyle de bu amaca destek vermeye çalışıyoruz.

Kasım ayı itibarıyla yüzme atölyesi düzenleyerek spor faaliyetlerimizden ilkine başladık. Yüzme atölyesi 9 hafta boyunca kapalı yüzme salonunda antrenörler eşliğinde ortaokul kız öğrenci grubu ve ilkokul erkek öğrenci grubuyla devam etti.

Atölye boyunca öğrenciler yüzmeye başlangıç aktiviteleri, serbest yüzme stili, kurbağalama yüzme stili, sırt üstü yüzme stili gibi teknikleri öğrendiler, başlangıç düzeyinde olan yüzme seviyelerinde yol kat ettiler. Atölyede yüzmede gösterdikleri gelişimin yanı sıra göçmen öğrenciler ve yerelde yaşayan öğrenciler arasında grup dinamiği oluştuğu, iş birliği yapma ve birbirlerini destekleme gibi konularda pozitif yönde gelişimeler olduğu gözlendi.