Veliler ile Sosyal Uyumu ve Birlikte Yaşamı Konuşuyoruz

Sosyal Uyum çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen Veli Buluşmaları ile çocukları aynı okulda eğitim gören yerel halktan ve mülteci veliler ile bir araya geliyoruz. Psikolojik danışman eşliğinde, birlikte yaşam ve sosyal uyum temelinde gerçekleştirdiğimiz çalışmada velilerin birlikte yaşama yaklaşımları ve çocuklarının okulda yaşadığı uyum problemleri ve bunların nasıl çözülebileceği üzerine konuşmalar gerçekleştiriyoruz.

Sultanbeyli’deki birçok ilkokul ve ortaokulda gerçekleştirdiğimiz veli buluşmalarında; veliler birlikte yaşam ve sosyal uyum yaklaşımlarından ve çocuklarının diğer çocuklar ile kurduğu sosyal ilişkilerden ve arkadaşlıklardan bahsetmektedir. Gerçekleştirilen konuşmalar sırasında aslında genel olarak çocukların ayrımcılık ya da ötekileştirme temelli davranışlarda bulunmadığı ancak çocukların aile ve yakın çevresinde gözlemlediği davranışlar sonrası benzer tutumlar takınabildiği tartışılmaktadır. Bizler de bu noktada sosyal uyumu ve birlikte yaşamı mümkün kılmak için ebeveynlere çok önemli bir görev düştüğünü vurgulamaktayız. Toplum içerisinde farklılıklarımıza saygı duyarak hoşgörü ile yaşayabilmek için çocukların bu değerler doğrultusunda yetiştirilmesinin önemi üzerinde durmaktayız.

Veli buluşmaları ile her hafta farklı veliler ile bir araya gelmeye, birlikte yaşam ve sosyal uyum üzerine konuşmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz.